Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

REFERENT v Oddelku za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve (Referat za splošne zadeve)

  • 14 oktober 2019
  • Število pogledov: 673

Naloge na delovnem mestu Referent se opravljajo v uradniškem nazivu Referent 1, Referent 2 in Referent 3. Delo se bo opravljalo v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, na naslovu Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen in polni delovni čas.

 

Kandidati pošljejo prijavo (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici  z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Referent« na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani MO Slovenj Gradec. Za pisno prijavo se šteje tudi prijava v elektronski obliki (poslana na priloženem obrazcu) na e naslov zaposlitev@slovenjgradec.si, z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Referent«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Več informacij v prilogah.

Datum zaključka razpisa27.1.2020 0:01:00

Dokumenti za prenos