Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN). v občini. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN, ki služi za več objektov.

  • 11 november 2019
  • Število pogledov: 1266

Razpis za sofinanciranje MKČN je odprt od dneva objave na spletnih straneh občine, do 25. 11. 2019.


Besedilo razpisa in vloga za prijavo v priloženih dokumentih.

Datum zaključka razpisa25.11.2019 23:59:00