Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – AVTO-LESTEV IVECO MAGIRUS DLK 23-12 Vario, december 2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – AVTO-LESTEV IVECO MAGIRUS DLK 23-12 Vario, december 2019

  • 27 november 2019
  • Število pogledov: 663

 Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Predmet prodaje je vozilo (avto-lestev) IVECO-MAGIRUS DLK 23-12 Vario, letnik izdelave 1984 (nadgradnja 1985). Ogled predmeta prodaje je možen izključno ob predhodni najavi.

Izhodiščna cena vozila znaša 10.545,00 EUR brez DDV.

Pogoj za sodelovanje je plačilo varščine za resnost ponudbe v višini 1.054,50 EUR, ki jo mora ponudnik plačati najkasneje do ponedeljka, 16.12.2019.

 Zadnji rok za oddajo ponudbe je četrtek, 19. 12. 2019 do 10:00 ure.

 Več informacij v prilogi.

Datum zaključka razpisa19.12.2019 10:00:00