Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Ur. list RS, št. 79/2019).

  • 13 januar 2020
  • Število pogledov: 428

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za financiranje najemnine na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 24.1.2020, do 12,00 ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete Mestno občino Slovenj Gradec, na tel. št.: 02/ 88-121 47 ali pišete na elektronski naslov: edita.dolinsek@slovenjgradec.si. 

Datum zaključka razpisa24.1.2020 12:00:00

Dokumenti za prenos