Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 21, 2380 Slovenj Gradec, ID stavbe 850 648, v skupni izmeri 46,92 m2 (pisarna št. 208 v I. nadstropju v izmeri 15,43 m2 ter souporaba skupnih prostorov v izmeri 7,15 m2 in pisarna št. 209 v I. nadstropju v izmeri 16,63 m2 ter souporaba skupnih prostorov v izmeri 7,70 m2). Poslovni prostor je namenjen za izvajanje dejavnosti oseb javnega prava.

  • 12 februar 2020
  • Število pogledov: 447

Priloge v priponki.

Datum zaključka razpisa6.3.2020 0:01:00

Dokumenti za prenos