Javni natečaji

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA/RAVNATELJICE VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

Svet zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 5. sklepa 12. seje Sveta zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je bila dne 30. 9. 2020, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.
  • 14 oktober 2020
  • Število pogledov: 70

Razpis je objavljen na naslednji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020013900015?ral=2020013900015