Objave prostih delovnih mest

Direktor/direktorica podjetniškega centra

  • 25 september 2013
  • Število pogledov: 1895

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave razpisa, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Podjetniškega centra Slovenj Gradec« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Dokumenti za prenos