Knjižnica Ksaverja Meška

Knjižnica Ksaverja Meška

Pisatelj in župnik Franc Ksaver Meško se je rodil leta 1874 v Ključarovcih pri Ormožu. Kljub strogemu študiju bogoslovja je svojo bogato razgledanost po svetovni književnosti in očiten pripovedni talent že kot 22-letni semeniščnik pričel pretakati v novele, povesti, romane in dramska besedila.

Ksaver MeškoKo je služboval na Koroškem ob Klopinjskem jezeru, se je njegovo pero umaknilo neusmiljenemu žigosanju urbanega miljeja. Snovno in miselno je začel zajemati iz kmečkega in domačijskega življenja, ki ga je prevevalo značilno koroško domoljubje v času plebiscita. Kasneje je v zakotju fare na Selah, kjer je na pokopališču ob slikoviti cerkvici sv. Roka tudi pokopan, z blago prisotnostjo navdihoval prenekatero okoliško umetniško dušo. K njemu pa so po nasvet in toplo besedo hodili tudi preprosti ljudje. Dela, ki so izhajala v zbirkah Mohorjeve družbe, so bila med domačini vedno toplo sprejeta. Meškova spominska soba je urejena v mestnem župnišču, po njem pa se imenuje tudi mestna knjižnica.

Mestna knjižnica Ksaverja Meška razen običajnih nalog s posebno ljubeznijo zbira domoznansko gradivo in organizira redne predstavitve knjižnih novitet. Okrog 36.000 knjig z izposojo dobi letno dvakratno vrednost, kar pomeni, da je bralna kultura dobro razširjena. Knjižnica ima izpostavi v Mislinji in Podgorju. Del nalog prevzemajo šolske knjižnice, prilagojene potrebam šolarjev, šolska knjižnica na srednji šoli pa se usmerja v oblikovanje strokovne knjižnice ekonomsko-družboslovne smeri in postopoma ureja medioteko.

Več informacij o Mestni knjižnjici Ksaverja Meška pa lahko dobite na najihovi spletni strani http://siksg.sg.sik.si.