Šolstvo, šport, kultura

OBNOVA TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

OBNOVA TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Ena od pomembnejših investicij na področju šolske infrastrukture je tudi nujno potrebna sanacija 3. osnovne šole Slovenj Gradec. Ker je celovita ureditev in prenova velik finančni zalogaj, smo se je lotili po korakih, nujno potrebne posege pa urejamo sproti in v skladu s finančnimi zmožnostmi. 

Preberi več...
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 2019/2020

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 2019/2020

VVZ Slovenj Gradec vabi k vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020. Razpisna komisija bo obravnavala le prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Vse informacije so vam na voljo na tel. št. 62 09 550 in 62 09 555.

Preberi več...
PROJEKT „MOJE MESTO JE TVOJE MESTO – SREČANJE ŠTIRIPERESNE DETELJICE POBRATENIH MEST V SLOVENJ GRADCU

PROJEKT „MOJE MESTO JE TVOJE MESTO – SREČANJE ŠTIRIPERESNE DETELJICE POBRATENIH MEST V SLOVENJ GRADCU

Projekt Moje mesto je tvoje mesto – Srečanje štiriperesne deteljice pobratenih mest v Slovenj Gradcu je omogočil srečanje 160 državljanov Evropske unije, od katerih jih 44 prihaja iz mesta Hauzenberg (Nemčija), 43 iz mesta Vöcklabruck (Avstrija), 52 iz mesta Slovenj Gradec, Slovenija, ter 20 iz mesta Česky Krumlov, Češka. Sofinancirala ga je Evropska unija v okviru programa »Evropa za državljane«.

Preberi več...
PROJEKT: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA SELE

PROJEKT: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA SELE

Šola Sele – Vrhe je podružnica Prve osnovne šole Slovenj Gradec, kjer se je do šolskega leta 2015/2016 izvajal pouk za otroke od 1. do 6. razreda. V šolskem letu 2015/2016 se zaradi pomanjkanja prostora in oblikovanja samostojnega oddelka 3. razreda izvaja pouk za oddelke od 1. do 5. razreda. Šola je v šolskem letu 2008/2009 odstopila eno učilnico za potrebe Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je v objektu šole vzpostavil en oddelek predšolskih otrok. Zaradi povečanja vpisa otrok v POŠ Sele – Vrhe in tudi zaradi oblikovanja oddelka predšolske vzgoje na Selah, se je šola soočala z veliko prostorsko stisko. V šolskem letu 2017/2018 bo šolo obiskovalo 39 učencev, od tega 6 prvošolcev in vrtec kar 18 predšolskih otrok.
Preberi več...
PROJEKT: RAZŠIRITEV PROSTOROV VRTCA PAMEČA

PROJEKT: RAZŠIRITEV PROSTOROV VRTCA PAMEČA

Enota VVZ SG v Pamečah se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v Pamečah. V enoti sta dva oddelka otrok. Notranja igralna površina ni bila skladna z zakonsko predpisanimi površinami, zato je Mesna občina Slovenj Gradec, v sodelovanju z Javnim podjetjem komunala Slovenj Gradec v času šolskih počitnic 2017 pristopila k projektu povečanja igralnih površin vrtca.
Preberi več...
1234