Projekti širšega območja LAS MDD

Naša Drava

V okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 je bilo s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrenih devet projektov sodelovanja LAS. Med njimi je tudi projekt NAŠA DRAVA, s katerim je bila skupaj s partnerskimi LAS uspešna Lokalna akcijska skupna Mislinjske in Dravske doline – pogodbeno partnerstvo.
  • 4 maj 2021
  • Število pogledov: 704

V okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 je bilo s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrenih devet projektov sodelovanja LAS. Med njimi je tudi projekt NAŠA DRAVA, s katerim je bila skupaj s partnerskimi LAS uspešna Lokalna akcijska skupna Mislinjske in Dravske doline – pogodbeno partnerstvo.