Projekti širšega območja LAS MDD

Čebela BERE med!

V okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je bila s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  odobrena operacija sodelovanja »Čebela BERE med!«, s katero je bila skupaj s partnerskimi LAS uspešna Lokalna akcijska skupna Mislinjske in Dravske doline – pogodbeno partnerstvo, katere vodilni partner je Mestna Občina Slovenj Gradec.
  • 4 maj 2021
  • Število pogledov: 432

OPERACIJA "Čebela BERE med!"

V okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je bila s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  odobrena operacija sodelovanja »Čebela BERE med!«, s katero je bila skupaj s partnerskimi LAS uspešna Lokalna akcijska skupna Mislinjske in Dravske doline – pogodbeno partnerstvo, katere vodilni partner je Mestna Občina Slovenj Gradec.

OPIS OPERACIJE:

Operacija »Čebela BERE med!« je operacija sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije:

-          LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (vodilni LAS na operaciji)

-          LAS Mislinjske in Dravske doline

-          LAS Mežiške doline

-          LAS Spodnje Savinjske doline

-          LAS Raznolikost podeželja

Partnerstvo na ravni LAS MDD, p. p.:

-          Knjižnica Radlje ob Dravi

-          Občina Radlje ob Dravi

-          Občina Vuzenica

Namen, cilji in rezultati operacije:

Operacija »Čebela BERE med! predstavlja za vse sodelujoče LAS doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja se želi med otroke in njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje pa bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji. Tekom operacije je nastala tudi slikanica Čebela BERE med (prenesi slikanico), ki bo po knjižnicah spremljala čebelarski kotiček.