Občinski prostorski načrt

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta

  • 19 maj 2016
  • Število pogledov: 1514

Gradivo dopolnjenega osnutka je bilo javno razgrnjeno od četrtka 19. maja 2016 do vključno ponedeljka 20. junija 2016 v dvorani  Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec na Ozarah.

V času javne razgrnitve so bile izvedene 4 javne obravnave in sicer v MKC Slovenj Gradec, v Gasilskem domu Pameče, v Gasilskem domu Šmartno in v Kulturnem domu Podgorje.

V času javne razgrnitve je lahko javnost dajala pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN. Pripombe je Mestna občina Slovenj Gradec prejemala pisno po pošti ali na mestu javne razgrnitve v knjigo pripomb ali obrazcu za pripombe. Po zaključku javne razgrnitve bo pripravljavec proučil podane pripombe in predloge ter do njih zavzel stališče.