Občinski prostorski načrt

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

  • 18 september 2018
  • Število pogledov: 2003

Na povezavi spodaj si lahko preberete tekstualni del OPN-ja, pod tem pa je grafični del prostorksega načrta s podrobnimi kartami.

 

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec

Priloga - grafični del