Občinski prostorski načrt

December 2014

December 2014

V mesecu novembru je podjetje IZVO-R d.o.o. v povezavi z Vodnogospodarskim birojem d.o.o. izdelala študijo »Izdelave poplavnih kart na območju Mestne občine Slovenj Gradec.«
Preberi več...
December 2014

December 2014

Osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN MOSG) skupaj s prilogami je bil poleti predan Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (danes Ministrstvo za okolje in prostor).
Preberi več...
December 2014

December 2014

Po Zakonu o varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev ...
Preberi več...
Avgust 2014

Avgust 2014

V letu 2009 začet postopek SDOPP ima res dolgo zgodovino. Na dolžino postopka in določitev območja za širitev stavbnih zemljišč za industrijske,...
Preberi več...
Julij 2014

Julij 2014

Strateški del OPN in konceptualni del UN mesta Slovenj Gradec, dopolnjena z Obrazložitvijo načrtovanih prostorskih ureditev ter Elaboratom posegov na kmetijska zemljišča, sta predstavljala Osnutek OPN MOSG, ki je bil posredovan v Ljubljano.
Preberi več...
12345