PODPIS TRIPARTITNE POGODBE O FINANCIRANJU GASILSKIH DEJAVNOSTI V MOSG

V sredo, 29. maja 2019, je v prostorih Urada župana MOSG potekal podpis tripartitne pogodbe o financiranju dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Pogodbe so podpisali predsedniki PGD, predstavnik Gasilske zveze Mislinjske doline ter župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

  • 30 maj 2019
  • Število pogledov: 451
PODPIS TRIPARTITNE POGODBE O FINANCIRANJU GASILSKIH DEJAVNOSTI V MOSG

Pogodbe opredeljujejo višino sredstev po posameznih društvih, ki jih MOSG namenja za opravljanje gasilske dejavnosti. Mestna občina Slovenj Gradec v skladu z razpoložljivimi sredstvi namenja za opravljanje te pomembne dejavnosti znatna sredstva, gre pa v prvi vrsti za nabavo in vzdrževanje gasilske tehnične (materialne) in nematerialne opreme, nepremičnin in aktivnosti posameznih društev. Župan Tilen Klugler se je ob tej priložnosti gasilcem zahvalil za njihov izjemen prispevek pri varovanju premoženja občank in občanov ter izrazil zadovoljstvo, da smo lahko sredstva, namenjena gasilcem še povečali v primerjavi s preteklimi obdobji, saj so »gasilci prvi, ki zagotavljajo varnost občank in občanov, kar pa je tudi prioriteta mestne občine«. Župan je izrazil tudi zadovoljstvo ob dejstvu, da gasilci s sicer omejenimi in skromnimi sredstvi tako zavzeto vzdržujejo svojo opremo in gasilske domove, ki so spričo urejenosti lahko lokalni skupnosti v velik ponos. Izrazil je tudi veselje ob dejstvu, da gasilska društva v naši občini beležijo tudi častitljive jubileje, kar pomeni, da je gasilstvo ena od najstarejših prostovoljnih dejavnosti ter zbrane tudi pozval, da se udeležujejo proslav ob jubilejih društev. Gasilcem je čestital in zaželel, da bi pridobljena proračunska sredstva čim manjkrat uporabili za potrebe intervencij, temveč v čim večjem obsegu za nabavo potrebne in moderne gasilske opreme.DS