Poplavna varnost in razvoj vodnih virov

UREDITEV POTOKA V PAMEČAH

UREDITEV POTOKA V PAMEČAH

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, bo dne    20. 4. 2020 pristopila k izvedbi projekta »Ureditev potoka v Pamečah pri Plamenu«. Predviden zaključek del je 30.5.2020. Vrednost del znaša 41.563,42 eur neto, 50.707,37 eur z DDV.

Preberi več...
Urejanje vodotokov in protipoplavnih nasipov

Urejanje vodotokov in protipoplavnih nasipov

Opis vodotokov: Gre za urejanje obloge brižin z kamenjem, na mestih kjer je voda odnesla brižine, na rekah oz. potokih Trobeliščica in Jenina, in Mislinja.
Preberi več...
Poglobitev in razširitev struge Suhodolnice

Poglobitev in razširitev struge Suhodolnice

Posamezni deli Slovenj Gradca so poplavljeni že pri 10-letnih visokih vodah, ob nastopu 100-letnih voda pa poplave povzročajo škodo na industrijskih, stanovanjskih ter infrastrukturnih objektih. V preteklosti je bila izvedena regulacija Suhodolnice s širino dna do vtoka Homšnice 7 m, nad vtokom Homšnice pa med 5 in 6 m.

Preberi več...