Komunalna in cestna infrastruktura

SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, bo dne 6.4.2021 pristopila k izvedbi projekta »Sanacija plazu pod objektom Gmajna 25b ob JP 878851«. Predviden zaključek del je 24.6.2021.
Preberi več...
OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

Obveščamo vas, da se bodo na lokalni cesti v Sp. Razborju (JP 878 421, od kmetije Urbancl do gostilne Rihter) pričela izvajati gradbena dela, zaradi katerih bo v času od 2. aprila 1. junija 2021 na tem odseku ceste med 7.do 17. uro popolna zapora ceste. Obvoz je urejen preko Zgornjega Razborja.

Dne 1.4.2021 bo koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo Suhodolnice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Tišlerju v bližini stanovanjske hiše Podgorje 106, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Podgorje. Dela bodo trajala približno 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta za promet.

31. marca 2021 je koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo potoka Kolarice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Mosnarju v bližini stanovanjske hiše Vodriž 13, Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Šmiklavž. Dela bodo trajala cca. 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta.

 

Zaradi sanacije pešpoti (Križev pot iz Starega trga proti cerkvi sv. Pankracija) je del pešpoti trenutno brez zaščitne ograje, zaradi česar uporabnike opozarjamo na previdnost pri hoji, slednja pa je v času sanacije poti tudi na lastno odgovornost. Na poti bodite posebej previdni in pazljivi.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.4.2021 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 20.4.2021 do 10:00 ure. 
Preberi več...
ZAPORA LOKALNE CESTE NA GMAJNI IN KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

ZAPORA LOKALNE CESTE NA GMAJNI IN KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča uporabnike lokalne ceste na Gmajni, da bo v ponedeljek, dne 29.3.2021, izvedena popolna zapora lokalne ceste. Obvoz bo možen preko Grajske vasi. Prav tako bo tega dne zaradi asfaltiranja zaprta kolesarska pot skozi Kuharjev park. Za razumevanje se zahvaljujemo. 

Preberi več...
UREDITEV KUHARJEVEGA PARKA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH KLOPI

UREDITEV KUHARJEVEGA PARKA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH KLOPI

Zaključili smo skupen projekt Mestne občine Slovenj Gradec in Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, s katerim smo v času pomladnega urejanja mesta in okolice bogatejši za novo pridobitev: lesene klopi, ki so jih izdelali in montirali srednješolci lesarskega programa.

Preberi več...
KOROŠKA KOMUNALNA PODJETJA PODPISALA POGODBE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA REGIJSKI CENTER KOCEROD

KOROŠKA KOMUNALNA PODJETJA PODPISALA POGODBE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA REGIJSKI CENTER KOCEROD

Danes, v sredo, 17. marca 2021, so koroška komunalna podjetja, po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih, podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih na regijsko ustanovo – Koroški center za ravnanje z odpadki (KoCeROd).

Preberi več...
NAMESTITEV NOVIH KLOPI V KUHARJEVEM PARKU

NAMESTITEV NOVIH KLOPI V KUHARJEVEM PARKU

Mestna občina je v sodelovanju z JKP Komunala in Srednjo lesarsko šolo Slovenj Gradec pristopila k menjavi dotrajanih in namestitvi novih klopi v Kuharjevem parku ob reki Suhodolnici v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI - MENJAVA OGRAJE OB PEŠPOTI MED SPAROM IN HOFERJEM

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI - MENJAVA OGRAJE OB PEŠPOTI MED SPAROM IN HOFERJEM

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec je dne 22.2.2021 pristopila k izvedbi projekta menjave dotrajane ograje ob kolesarski in pešpoti od SPARA do Hoferja.

Preberi več...
POZIV IN PROŠNJA ZA ODZIVNOST OBČANOV PRI PRIDOBIVANJU SOGLASIJ ZA DRSI

POZIV IN PROŠNJA ZA ODZIVNOST OBČANOV PRI PRIDOBIVANJU SOGLASIJ ZA DRSI

Za pričetek del na državni cesti na relaciji Slovenj Gradec – Podgorje Direkcija RS za infrastrukturo čim prej potrebuje vrnjena soglasja in podpisano drugo dokumentacijo lastnikov tistih zemljišč, ki so predmet rekonstrukcije v funkcionalnem pasu cestišča in novega bodočega pločnika na navedeni relaciji.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

Uporabnike obveščamo, da bo Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec z današnjim dnem (1.3.2021) pričela z rekonstrukcijo kolesarske poti v Kuharjevem parku. Zaradi gradbenih del bo moten promet pešcev in kolesarjev na tem območju. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Preberi več...
OGLED GRADBIŠČA HITRE CESTE V GABERKAH

OGLED GRADBIŠČA HITRE CESTE V GABERKAH

Potek gradnje hitre ceste v Gaberkah so si včeraj na povabilo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola ogledali še župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, župan Občine Mislinja Bojan Borovnik,  in župan Občine Šoštanj Darko Menih s sodelavci. Na ogledu je bil navzoč tudi član uprave družbe DARS Boštjan Rigler. Dela na gradbišču, kjer predvidevajo zaključek del konec leta, jim je predstavil vodja nadzora projekta iz podjetja DRI upravljanje investicij, d. o. o., Uroš Selen.  Na gradbišču v Gaberkah, kjer predvidevajo zaključek del konec leta, so včeraj župane seznanili, da dela izvajajo skladno s terminskim planom. V preteklem letu je bil pri projektu tretje razvojne osi zaznan napredek, ki ga lahko pripisujemo tudi dobremu sodelovanju različnih deležnikov, lokalnih skupnosti, gospodarskih združenj in tudi pritisku združene iniciative za tretjo razvojno os iz Koroške. Trenutno opravljajo dela za gradnjo nadvoza čez hitro cesto in za pilotno steno ob deviaciji regionalne ceste. Za nadvoz je v zaključni fazi izvedba pilotov; za odseke Škale, Konovo in Jenina izbirajo med ponudniki.

Preberi več...
SANACIJA DILATACIJ NA DVEH MOSTOVIH

SANACIJA DILATACIJ NA DVEH MOSTOVIH

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, je dne v preteklem letu izvedla sanacijo razteznih območij - dilatacij na mostu na Pohorski cesti pri avtobusni postaji v območju MČ Center in MČ Legen-mesto ter na mostu na Ronkovi ulici pri Mercatorju v območju MČ Center.

Preberi več...
SANACIJA USADA NA GOZDNI CESTI GC 112267 in 112268 (pri Prosenjaku)

SANACIJA USADA NA GOZDNI CESTI GC 112267 in 112268 (pri Prosenjaku)

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, dne 8.2.2021 pristopila k izvedbi projekta »Sanacija usada na gozdni cesti GC 112267 in 112268 pri Prosenjaku«, na območju VS Podgorje.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE LC377011 (SUŠILNICA – KORPAR) – FAZA 1

REKONSTRUKCIJA CESTE LC377011 (SUŠILNICA – KORPAR) – FAZA 1

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec je izvedla  prvo fazo rekonstrukcije ceste na odseku "Sušilnica - Korpar" v dolžini 110 m. Rekonstrukcija ceste v največji možni meri sledi obstoječi cesti. Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi strani cestišča se je namestila varovalna odbojna ograja JVO.

Preberi več...
SANITARIJE OB POROČNI DVORANI ROTENTURN

SANITARIJE OB POROČNI DVORANI ROTENTURN

V pričakovanju izboljšanja epidemiološke slike in sproščanja nekaterih ukrepov, si vsi želimo čimprejšnje vrnitve v utečene tirnice, kamor med drugim spada tudi sklepanje porok. Zato smo v času, ko porok ni bilo, dodobra prenovili sanitarije ob naši lepi poročni dvorani, v graščini Rotenturn. 

Preberi več...
PLAZ NA GOZDNI CESTI V RAZBORJU

PLAZ NA GOZDNI CESTI V RAZBORJU

V noči s petka na soboto in s sobote na nedeljo, v obdobju od  22. do 24.1.2021, se je na gozdni cesti v Razborju, ki vodi do stanovanjske hiše Spodnji Razbor 73, sprožil zemeljski plaz. 23.1.2021 smo na gozdni cesti odstranili kamenje in skale ter blato z vozišča. V noči s sobote na nedeljo se je plaz ponovno sprožil in zasul gozdno cesto. Strokovne službe MOSG so si v spremstvu članov sveta VS Razbor in JKP Komunala situacijo ogledale na terenu, v pripravi pa je načrt sanacije območja.

Preberi več...
PROTIPRAŠNA ZAŠČITA NA LOKALNI CESTI LC 377141 (RADUŠE-UMEK); PRI SMRTNIKU

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA NA LOKALNI CESTI LC 377141 (RADUŠE-UMEK); PRI SMRTNIKU

Vlaganja v cestno infrastrukturo so stalnica, včasih pa se izvede tudi kakšna investicija, ki olajša življenje manjšemu številu krajanov, ki prebivajo ob lokalnih cestah. Takšna je bila tudi investicija zamenjave spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje ceste v dolžini 50m na območju Raduš.

Preberi več...
NAMESTITEV LESENE BRVI ČEZ POTOK PRI PLAMENU

NAMESTITEV LESENE BRVI ČEZ POTOK PRI PLAMENU

V preteklem letu smo zaključili z investicijo ureditve potoka na območju Vaške skupnosti Pameče-Troblje. Brv pri območju podjetja Plamen sedaj omogoča varen prehod čez potok sprehajalcem tega območja.

Preberi več...
ZAMENJAVA KRITINE NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA SLOVENJ GRADEC

ZAMENJAVA KRITINE NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA SLOVENJ GRADEC

Zaradi dotrajanosti strešne kritine smo v mesecu avgustu pričeli s sanacijo dotrajane kritine in jo zamenjali z novo. Vrednost investicije je znašala okoli 36.000 EUR, nova kritina pa poslovilno vežico varuje pred vremenskimi vplivi in več ne kazi videza tega objekta.

Preberi več...
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

Trajanje projekta: (2019-2022)

Celotna vrednost projekta: 2.351.100 EUR z DDV po tekočih cenah    od tega

MOSG: 619.510,49 EUR

ESRR sredstva: : 1.731.589,51 EUR 

Preberi več...
IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Trajanje projekta: (2019-2023)

Vrednost projekta: 3.608.797,82 eur, MOSG= 653.841,09 eur, EU= 2.954.956,73eur

Preberi več...
SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA UPRAVNE ENOTE

SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA UPRAVNE ENOTE

Nesreča nikoli ne počiva. Zaradi škode, povzročene v prometni nezgodi k križišču Pohorske in Meškove ulice, pri Upravni enoti Slovenj Gradec, smo v okviru vzdrževalnih del  sanirali stopnišče pri vhodu v Upravno enoto, drogove za zastave in ograjo stopnišča ter pohodne površine pred stavbo. Vrednost del je znašala slabih 11.000 EUR, potekala pa so v mesecu decembru 2020. 

Preberi več...
MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM

MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM

Ena od večjih infrastrukturnih investicij je gotovo izgradnja mostu preko reke Mislinje, na lokaciji Daplast v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Obstoječa mostna konstrukcija je bila namreč dotrajana, njena krajna opornika sta bila nearmirana – betonska, povozna površina in ograja pa sta bili leseni. V sklopu odstranitve obstoječega mostu in izvedbi novega smo tudi razširili in uredili strugo Mislinje. Investicija v vrednosti slabih 160.000 EUR je potekala od sredine septembra do začetka decembra 2020. Nov most je pomembna pridobitev za krajane, celotna ureditev območja pa predstavlja tudi pomembno pridobitev na področju prometne in protipoplavne varnosti za okoliške prebivalce. 

Preberi več...
IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA JP 878421 V SPODNJEM RAZBORJU - MOST

IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA JP 878421 V SPODNJEM RAZBORJU - MOST

V skrbi za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti hudourniških in drugih voda, smo konec meseca novembra sanirali odtok pod voziščem v Spodnjem Razborju.  Investicijo v vrednosti dobrih 11.000 EUR smo izvedli v dobrem tednu dni.

Preberi več...
UREDITEV PARKIRIŠČA NA PARTIZANSKI POTI 8 IN 8A

UREDITEV PARKIRIŠČA NA PARTIZANSKI POTI 8 IN 8A

V okviru investicijskega vzdrževanja javnih površin smo konec oktobra pričeli s sanacijo parkirišča na Partizanski ulici, pri investiciji v vrednosti slabih 13.000 EUR pa smo zamenjali tamponsko podlago in asfaltno prevleko. Pod asfaltno prevleko smo se obnovili tudi dotrajane komunalni vodi, pokrovi jaškov pa so sedaj poravnani z nivojem parkirišča. 

Preberi več...
ODPRAVA ARHITEKTURNIH OVIR – KLANČIN - ZA INVALIDE

ODPRAVA ARHITEKTURNIH OVIR – KLANČIN - ZA INVALIDE

Kot lokalna skupnost, prijazna mladim, starejšim in osebam s posebnimi potrebami in z zavezo o pripravi različnih strategij na področju urbanega razvoja, ki bodo upoštevale tovrstne potrebe in pričakovanja, smo v preteklem letu pristopili k sanaciji ovir na pločnikih, ki posebej invalidom predstavljajo precejšnje težave.

Preberi več...
MOST ČEZ HOMŠNICO POLJE-ŠTIBUH

MOST ČEZ HOMŠNICO POLJE-ŠTIBUH

Že pred časom smo v uporabo predali prenovljen most čez potok Homšnica, ki povezuje mestni četrti Polje in Štibuh. 
Preberi več...
ZEMELJSKA DELA ZA NN ELEKTROVOD KRAJNC

ZEMELJSKA DELA ZA NN ELEKTROVOD KRAJNC

Preberi več...
SANACIJA USADA NA JAVNI POTI JP 878490, ODSEK 878491 (SV. DUH – HOVNIK)
12345
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.