Komunalna in cestna infrastruktura

REKONSTRUKCIJA CESTE TROBLJE - GRADIŠČE

REKONSTRUKCIJA CESTE TROBLJE - GRADIŠČE

Uspešno smo izvedli rekonstrukcijo dela ceste Troblje - Gradišče. Predmet izvedbe je bil asfaltiranje ceste v dolžini 607 m. Želimo vam srečno vožnjo.


Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE SMOLAR - PETRČ

REKONSTRUKCIJA CESTE SMOLAR - PETRČ

Uspešno smo zaključili  z rekonstrukcijo ceste Smolar-Petrč v VS Troblje-Pameče v dolžini 266m. Vsem uporabnikom želimo varno vožnjo 
Preberi več...
POPOLNA ZAPORA ŠOLSKE ULICE OD 16. DO 25. 03. 2022

POPOLNA ZAPORA ŠOLSKE ULICE OD 16. DO 25. 03. 2022

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča občanke in občane, še posebej stanovalce in zaposlene na Šolski ulici v Slovenj Gradcu, da bo zaradi gradbenih del, od 16. do predvidoma 25. marca 2022, vzpostavljena popolna zapora Šolske ulice. Za nujne primere bo urejen obvoz iz smeri Glavnega trga.

Preberi več...
NOVA LOKACIJA IGRIŠČA ZA NAŠE ŠTIRINOŽNE LJUBLJENCE

NOVA LOKACIJA IGRIŠČA ZA NAŠE ŠTIRINOŽNE LJUBLJENCE

Z veseljem sporočamo, da smo novo lokacijo pasjega igrišča sedaj tudi uredili in pripravili za sprejem štirinožnih prijateljev in njihovih lastnic in lastnikov. Nova lokacija je bližje mestnemu jedru, v neposredni bližini Kuharjevega parka.

Preberi več...
SKRB ZA VARNO UPORABO OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU MOSG

SKRB ZA VARNO UPORABO OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU MOSG

Nastopil je čas leta, ko se temperature zraka višajo in je sonce vedno močnejše. Prej zamrznjena zemlja se počasi odtaja. Ceste, ki so bile do sedaj zamrznjene in vožnja vozil z večjimi osnimi obremenitvami nanje ni bistveno vplivala, postajajo razmočene in blatne. Obremenitev takšnih cest s težjimi vozili in kmetijskimi stroji, lahko privede do poškodb vozišča in posledično do ogroženosti varne uporabe ceste. Javni interes uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse udeležence v prometu.

Preberi več...
INVESTICIJE V TEKU

INVESTICIJE V TEKU

Ker to letos dopuščajo tudi vremenske razmere, smo v MO Slovenj Gradec že v začetku leta pričeli z izvajanjem mnogih investicij, in sicer v želji, da jih zaključimo čim prej ter občankam in občanom prihranimo čim več nevšečnosti ob nujnih posegih v infrastrukturo, ulice, ceste in pločnike.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU POD LC 377100 (MOST BARBARA – RŽEN - KREVHOV GRABEN)

SANACIJA PLAZU POD LC 377100 (MOST BARBARA – RŽEN - KREVHOV GRABEN)

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 1.3.2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »Sanacija plazu pod LC 377100 (Most Barbara - Ržen), Krevhov graben«.

Preberi več...
ZAPORA ŠOLSKE ULICE

ZAPORA ŠOLSKE ULICE

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča občanke in občane o zapori Šolske ulice, ki bo vzpostavljena zaradi izvajanja rekonstrukcijskih del. Obvoz je razviden iz priložene skice.

Preberi več...
ZAPORE CEST

ZAPORE CEST

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča uporabnike lokalnih cest, da bo v prihajajočem obdobju večkrat prihajalo do občasnih, krajših ali daljših zapor lokalnih in državnih cest, zaradi izvajanja vzdrževalnih ali investicijskih del. Za razumevanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

Preberi več...
ZAČASNA PREPOVED TOVORNEGA PROMETA NA OBČINSKIH CESTAH

ZAČASNA PREPOVED TOVORNEGA PROMETA NA OBČINSKIH CESTAH

Mestna občina Slovenj Gradec in JKP Komunala Slovenj Gradec obveščata uporabnike lokalnih cest, da zaradi odjuge in razmočenosti velja začasna prepoved tovornega prometa na občinskih in gozdnih cestah. Prepoved prometa velja za vozila težja od 7,5 t skupne mase na cestah, kjer je postavljena ustrezna prometna signalizacija. Prepoved tovornega prometa velja do preklica.

 

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V DOVŽAH, NA DRŽAVNI CESTI G1/4 SLOVENJ GRADEC - MISLINJA

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V DOVŽAH, NA DRŽAVNI CESTI G1/4 SLOVENJ GRADEC - MISLINJA

Na državni cesti G1-4 na odseku 1259, Slovenj Gradec - Zg. Dolič, od km 6.990 do km 7.318, na meji med občino Mislinja in Mestno občino Slovenj Gradec, se v Dovžah izvajajo dela preureditev križišča in obstoječega priključka z lokalno cesto ter para avtobusnih postajališč. 

Preberi več...
PRIČETEK IZGRADNJE TEŽKO PRIČAKOVANEGA IN NUJNEGA PLOČNIKA PODGORJE

PRIČETEK IZGRADNJE TEŽKO PRIČAKOVANEGA IN NUJNEGA PLOČNIKA PODGORJE

Datum, ki ga zapisujemo v zgodovino. Investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je skupaj z Mestno občino Slovenj Gradec z današnjim dnem 11.2.2022 pričela z gradbenimi deli za izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo državne ceste Podgorje.
Preberi več...
POPOLNA ZAPORA GLAVNEGA TRGA

POPOLNA ZAPORA GLAVNEGA TRGA

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi gradbenih del pri obnovi mestnih ulic v okviru projekta »Trajnostna mobilnost v mestnem jedru«, popolna zapora dela Glavnega trga in sicer južnega dela Glavnega trga, od parkirne hišice do hotela. Zapora bo v ponedeljek, dne 14.2.2022 in v torek, dne 15.2.2022. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
OBVESTILO O IZVAJANJU TERENSKIH DEL NA OBMOČJU PARKIRIŠČA PRI UPRAVNI ENOTI

OBVESTILO O IZVAJANJU TERENSKIH DEL NA OBMOČJU PARKIRIŠČA PRI UPRAVNI ENOTI

Mestna občina Slovenj Gradec načrtuje novogradnjo podzemne garažne hiše v bližini UE Slovenj Gradec, na območju dela sedanjega parkirišča. Nad garažo je predviden park in trg z dvema manjšima objektoma, ki bosta v javni rabi.

Preberi več...
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT »PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE PODGORJE«

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT »PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE PODGORJE«

MO Slovenj Gradec sporoča zainteresirani javnosti, da je na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za projekt izvedbe GOI del za izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo osnovne šole Podgorje.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Sofinancira se postavitev ene MKČN  za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN, namenjene več objektom.

Preberi več...
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

Cilj projekta: Komunalno opremljanje novih 24 gradbenih parcel za mikro, mala in srednja podjetja.

Preberi več...
9. FEBRUAR 2022 - PRIČETEK GRADBENIH DEL V OKVIRU UREDITVE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU

9. FEBRUAR 2022 - PRIČETEK GRADBENIH DEL V OKVIRU UREDITVE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU

Obveščamo vas, da bo Mestna občina Slovenj Gradec v sredo, 9. februarja 2022, pričela z izvedbo projekta »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«. S pripravljalnimi deli bomo pričeli že prihodnji teden. Projekt obsega rekonstrukcijo dela Cankarjeve in Šolske ulice, Ozko in Poštno ulico ter Vorančev trg. Gradbena dela se bodo najprej pričela izvajati na delu Cankarjeve ulice, od hišne št. 1 do 5a ter na Vorančevem trgu in sicer od hišne št. Vorančev trg 5 do številke Vorančev trg 1.

Preberi več...
UREDITEV TRANSPORTNE POTI NA OBMOČJU GRADBIŠČA F-SKLOPA HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC (JENINA)

UREDITEV TRANSPORTNE POTI NA OBMOČJU GRADBIŠČA F-SKLOPA HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC (JENINA)

V sklopu izgradnje 3 osi, sklop F-Jenina, je glavni izvajalec gradbenih del (Pomgrad d. d.) na občinski kategorizirani javni poti JP 879521, v delu od državne ceste R3-696/6904 (Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, do odcepa Visočnik), ki se bo uporabljala kot transportna pot, izvedel asfaltiranje odseka z grobim asfaltom, uredili pa so tudi izogibališča. Dela so opravljena v skladu z dogovorom med izvajalci in Mestno občino Slovenj Gradec ter ožjimi lokalnimi skupnostmi, sklenjenim na sestanku dne 6. decembra 2021.

Preberi več...
AKTIVNOSTI OB IZGRADNJI HITRE CESTE SLOVENJ GRADEC – VELENJE

AKTIVNOSTI OB IZGRADNJI HITRE CESTE SLOVENJ GRADEC – VELENJE

Kljub nizkim temperaturam in zapadlemu snegu, so dela na sklopu Jenina v polnem teku.

Preberi več...
OBČASNE ZAPORE ZARADI IZGRADNJE HITRE CESTE

OBČASNE ZAPORE ZARADI IZGRADNJE HITRE CESTE

Uporabnike regionalne ceste na relaciji Podgorje–Šmiklavž obveščamo, da bo zaradi gradbenih del na 3. razvojni osi, v dneh od 16. do 31. decembra 2021, prihajalo do občasnih popolnih zapor ceste. Uporabnikom se izvajalci zahvaljujejo za razumevanje.

Preberi več...
OBVESTILO O IZVEDBI DEL NA INFASTRUKTURNIH VODIH V PODGORJU

OBVESTILO O IZVEDBI DEL NA INFASTRUKTURNIH VODIH V PODGORJU

Včeraj smo se na MOSG sestali s predstavniki podjetja Garnol d.o.o., ki bo v prihajajočem obdobju zadolženo za prestavitev telekomunikacijskih vodov in vodovodnega omrežja v sklopu izgradnje hitre ceste na območju VS Podgorje.

Preberi več...
IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI PAMEČE-TROBLJE IN GRADIŠČE

IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI PAMEČE-TROBLJE IN GRADIŠČE

Mestna občina Slovenj Gradec je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Izgradnja varne šolske poti«. Včeraj si je gradbišče ogledal tudi župan Tilen Klugler.

Preberi več...
SANACIJA DILATACIJ NA MOSTU ČEZ REKO MISLINJO

SANACIJA DILATACIJ NA MOSTU ČEZ REKO MISLINJO

Podjetje VOC Celje je začasno prekinilo z deli na regionalni cesti G1-4 (pri krožišču Pohorske in Legenske ceste). Opravili so približno polovico del ter odpravili največje poškodbe vozišča, z deli bodo nadaljevali spomladi, saj so materiali, ki so uporabljeni pri sanaciji, temperaturno zelo občutljivi. Sanaciji omenjenega odseka bo sledila še sanacija dilatacij na mostovih pri severnem in vzhodnem vstopu v mesto. 
Preberi več...
OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE V ŽABJI VASI

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE V ŽABJI VASI

Uporabnike ceste LC 377131 v Žabji vasi, VS Šmartno pri Slovenj Gradcu obveščamo, da bo v torek, 23. novembra 2021, popolna zapora ceste zaradi asfaltiranja. Območje zapore je razvidno iz priloge. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Preberi več...
SESTANEK S PREDSTAVNIKI DARS

SESTANEK S PREDSTAVNIKI DARS

Danes, v sredo, 17. novembra, se je z županom MOSG Tilnom Kluglerjem v Slovenj Gradcu sestal direktor projektov na DARS-u, Janez Kušnik, sestanka pa so se udeležili tudi direktorica občinske uprave Darja Vrčkovnik, predsednica VS Podgorje Danica Krevh, predsednik VS Šmiklavž Marijan Ramšak ter predstavnika občinskih strokovnih služb mag. Aljoša Krivec in Mitja Ovčjak.

Preberi več...
OBVESTILO O ZAPORI CESTE

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

Izvajalec VOC Celje d.o.o. obvešča vse udeležence v cestnem prometu, da bo od srede 16.11.2021 pa do 30.11.2021 polovična zapora ceste G1-4/1445 Slovenj Gradec zaradi sanacije dilatacij na mostu čez Mislinjo pri krožišču v Slovenj Gradcu - na obvoznici (Hofer). 

Preberi več...
DELA NA TRETJI RAZVOJNI OSI POTEKAJO V SKLADU Z NAČRTI IZVAJALCEV

DELA NA TRETJI RAZVOJNI OSI POTEKAJO V SKLADU Z NAČRTI IZVAJALCEV

Trenutno izvajalci gradijo transportne poti, ki jih bodo potrebovali pri izgradnji hitre ceste. 

Preberi več...
OPOZARJANJE VOZNIKOV NA PREKRATKO VARNOSTNO RAZDALJO

OPOZARJANJE VOZNIKOV NA PREKRATKO VARNOSTNO RAZDALJO

Podjetje Trilobit d.o.o bo za Direkcijo RS za infrastrukturo, na državni cesti G1-4, odsek 1258 (Otiški vrh-Slovenj Gradec), na križišču odcepa za Ozare, torej v naši občini, izvedlo pilotni projekt opozarjanja voznikov na prekratko varnostno razdaljo.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI GC 112236 ZG. KUNEJ – ROŽEJ

SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI GC 112236 ZG. KUNEJ – ROŽEJ

V obdobju od 22.1.2021 do 24.1.2021 - v noči iz petka na soboto in iz sobote na nedeljo se je na gozdni cesti v Razborju, ki vodi do stanovanjske hiše Spodnji Razbor 73, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, sprožil zemeljski plaz.

Preberi več...
1234567
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.