Komunalna in cestna infrastruktura

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

Mestna občina Slovenj Gradec poziva občane, ki jim je neurje dne 18. julija povzročilo materialno škodo na objektih ali zemljiščih, da izpolnijo prijavne obrazce in jih posredujejo občinski upravi do 4. avgusta 2021. Na osnovi prijav bodo občinske strokovne službe lahko pripravile celovit popis škode in ustrezno ukrepale. 

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878231 (Stari trg – cerkev)

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878231 (Stari trg – cerkev)

 

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec je dne 16. 2. 2021 pristopila k izvedbi ureditve dela ceste po projektu »Preplastitev ceste Stari trg JP 878231« in k izvedbi podpornega zid po projektu »Podporni zid ob JP 878231«.  
Preberi več...
IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIČETEK IZGRADNJE HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC

IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIČETEK IZGRADNJE HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje investitorju DARS, družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., s katerim so izpolnjeni formalni pogoji za pričetek izgradnje odseka hitre ceste na relaciji Velenje – Slovenj Gradec, sklop F – »Jenina«.

Preberi več...
PREKRITJE STREHE GASILSKEGA DOMA SELE-VRHE

PREKRITJE STREHE GASILSKEGA DOMA SELE-VRHE

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec Je dne 3. 5. 2021 pristopila k izvedbi projekta »Prekrivanje strehe gasilskega doma Sele-Vrhe«.

Preberi več...
NAVODILA O MOŽNOSTI PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

NAVODILA O MOŽNOSTI PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) 11.7.2021.

Preberi več...
SANACIJA BOČNE ZAŠČITE ZIDU MESTNEGA OBZIDJA NA MEŠKOVI

SANACIJA BOČNE ZAŠČITE ZIDU MESTNEGA OBZIDJA NA MEŠKOVI

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 7. 5. 2021 pričela izvajati sanacijo dela mestnega obzidja in uredila bočno zaščito zidu pri Meškovi ulici 24.   Izvedli smo temeljenje kamnitega zidu in drenažo.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE PODGORJE - SUHI DOL

REKONSTRUKCIJA CESTE PODGORJE - SUHI DOL

Predmet izvedbe je bila rekonstrukcija ceste v dolžini 520 m. Izvedli smo 566 m rekonstrukcije ceste. Rekonstrukcija ceste v največji možni meri sledi obstoječi cesti.   Investicija se je izvajala na treh kritičnih odsekih.

Preberi več...
PODPISANA POGODBA ZA PRIČETEK IZVAJANJA PROJEKTA ULTRAFILTRACIJE

PODPISANA POGODBA ZA PRIČETEK IZVAJANJA PROJEKTA ULTRAFILTRACIJE

Slovenj Gradec, 10. junija 2021 - S svečanim podpisom pogodbe so izpolnjeni pogoji za dolgo pričakovan začetek izvajanja projekta obdelave pitne vode na zajetju in njene distribucije v vodovodnem omrežju mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE ŠMIKLAVŽ - ŠTIH

REKONSTRUKCIJA CESTE ŠMIKLAVŽ - ŠTIH

Dne 4. februarja smo pričeli z rekonstrukcijo ceste Šmiklavž - Štih. Zahtevna dela smo sedaj zaključili, cesta pa je popolnoma rekonstruirana v dolžini skoraj 400 metrov.

Preberi več...
POPOLNA ZAPORA CESTE PODGORJE - SUHI DOL (PETEK, 21. MAJA 2021 OD 7. DO 16. URE)

POPOLNA ZAPORA CESTE PODGORJE - SUHI DOL (PETEK, 21. MAJA 2021 OD 7. DO 16. URE)

Občanke in občane obveščamo, da bo v petek, dne 21.05.2021, zaradi asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora ceste LC 377051, Podgorje - Suhi dol: na odseku med odcepom od kmetije Klančnik - Velunja do Vraverja, in sicer med 7. in 16. uro. Uporabnike ceste prosimo, da si uredijo prevoze in dostavo na tem odseku pred oz. po zapori. Za razumevanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Preberi več...
PLAZ NA ODSEKU CESTE UMEK - PODVAJSKA RAVEN

PLAZ NA ODSEKU CESTE UMEK - PODVAJSKA RAVEN

Občanke in občane obveščamo, da je danes je prišlo do sprožitve plazu ob javni poti Umek - Podvajska raven, v dolžini 15m. Cesta je polovično zaprta, omejitev prometa je na 3,5t skupne dovoljene mase.

Preberi več...
PRIČETEK GRADBENIH DEL REKONSTRUKCIJE CESTE NA KOPE

PRIČETEK GRADBENIH DEL REKONSTRUKCIJE CESTE NA KOPE

Občanke in občane ter ostale uporabnike ceste proti Kopam obveščamo, da bo izvajalec pričel z rekonstrukcijskimi deli, ki se bodo pričela 10. maja, trajala pa bodo predvidoma do 30. junija 2021. Zaradi del in polovičnih zapor ceste bo v tem času promet občasno oviran, za razumevanje pa se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
OBVESTILO O OBČASNIH ZAPORAH LOKALNE CESTE PODGORJE - SUHI DOL

OBVESTILO O OBČASNIH ZAPORAH LOKALNE CESTE PODGORJE - SUHI DOL

Občanke in občane ter ostale uporabnike lokalne ceste LC 377051 (odsek Podgorje - Suhi Dol) obveščamo, da bo zaradi rekonstrukcijskih del prihajalo do občasnih delnih in popolnih zapor vozišča. Za razumevanje se zahvaljujemo in želimo varno vožnjo.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI – KUHARJEV PARK

REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI – KUHARJEV PARK

 

Mestna občina Slovenj Gradec je v mesecu marcu 2021 pristopila k izvedbi projekta »Rekonstrukcija kolesarske poti – Kuharjev park«, na območju Mestne četrti Stari trg-mesto.  Izvedla so se naslednja gradbena dela: V letu 2021 se je v dolžini 71,5m izvedla rekonstrukcija dotrajanega dela kolesarske poti v Kuharjevem parku.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, bo dne 6.4.2021 pristopila k izvedbi projekta »Sanacija plazu pod objektom Gmajna 25b ob JP 878851«. Predviden zaključek del je 24.6.2021.
Preberi več...
OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

Obveščamo vas, da se bodo na lokalni cesti v Sp. Razborju (JP 878 421, od kmetije Urbancl do gostilne Rihter) pričela izvajati gradbena dela, zaradi katerih bo v času od 2. aprila 1. junija 2021 na tem odseku ceste med 7.do 17. uro popolna zapora ceste. Obvoz je urejen preko Zgornjega Razborja.

Dne 1.4.2021 bo koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo Suhodolnice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Tišlerju v bližini stanovanjske hiše Podgorje 106, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Podgorje. Dela bodo trajala približno 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta za promet.

31. marca 2021 je koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo potoka Kolarice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Mosnarju v bližini stanovanjske hiše Vodriž 13, Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Šmiklavž. Dela bodo trajala cca. 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta.

 

Zaradi sanacije pešpoti (Križev pot iz Starega trga proti cerkvi sv. Pankracija) je del pešpoti trenutno brez zaščitne ograje, zaradi česar uporabnike opozarjamo na previdnost pri hoji, slednja pa je v času sanacije poti tudi na lastno odgovornost. Na poti bodite posebej previdni in pazljivi.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.4.2021 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 20.4.2021 do 10:00 ure. 
Preberi več...
ZAPORA LOKALNE CESTE NA GMAJNI IN KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

ZAPORA LOKALNE CESTE NA GMAJNI IN KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča uporabnike lokalne ceste na Gmajni, da bo v ponedeljek, dne 29.3.2021, izvedena popolna zapora lokalne ceste. Obvoz bo možen preko Grajske vasi. Prav tako bo tega dne zaradi asfaltiranja zaprta kolesarska pot skozi Kuharjev park. Za razumevanje se zahvaljujemo. 

Preberi več...
UREDITEV KUHARJEVEGA PARKA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH KLOPI

UREDITEV KUHARJEVEGA PARKA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH KLOPI

Zaključili smo skupen projekt Mestne občine Slovenj Gradec in Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, s katerim smo v času pomladnega urejanja mesta in okolice bogatejši za novo pridobitev: lesene klopi, ki so jih izdelali in montirali srednješolci lesarskega programa.

Preberi več...
KOROŠKA KOMUNALNA PODJETJA PODPISALA POGODBE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA REGIJSKI CENTER KOCEROD

KOROŠKA KOMUNALNA PODJETJA PODPISALA POGODBE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA REGIJSKI CENTER KOCEROD

Danes, v sredo, 17. marca 2021, so koroška komunalna podjetja, po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih, podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih na regijsko ustanovo – Koroški center za ravnanje z odpadki (KoCeROd).

Preberi več...
NAMESTITEV NOVIH KLOPI V KUHARJEVEM PARKU

NAMESTITEV NOVIH KLOPI V KUHARJEVEM PARKU

Mestna občina je v sodelovanju z JKP Komunala in Srednjo lesarsko šolo Slovenj Gradec pristopila k menjavi dotrajanih in namestitvi novih klopi v Kuharjevem parku ob reki Suhodolnici v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI - MENJAVA OGRAJE OB PEŠPOTI MED SPAROM IN HOFERJEM

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI - MENJAVA OGRAJE OB PEŠPOTI MED SPAROM IN HOFERJEM

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec je dne 22.2.2021 pristopila k izvedbi projekta menjave dotrajane ograje ob kolesarski in pešpoti od SPARA do Hoferja.

Preberi več...
POZIV IN PROŠNJA ZA ODZIVNOST OBČANOV PRI PRIDOBIVANJU SOGLASIJ ZA DRSI

POZIV IN PROŠNJA ZA ODZIVNOST OBČANOV PRI PRIDOBIVANJU SOGLASIJ ZA DRSI

Za pričetek del na državni cesti na relaciji Slovenj Gradec – Podgorje Direkcija RS za infrastrukturo čim prej potrebuje vrnjena soglasja in podpisano drugo dokumentacijo lastnikov tistih zemljišč, ki so predmet rekonstrukcije v funkcionalnem pasu cestišča in novega bodočega pločnika na navedeni relaciji.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

Uporabnike obveščamo, da bo Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec z današnjim dnem (1.3.2021) pričela z rekonstrukcijo kolesarske poti v Kuharjevem parku. Zaradi gradbenih del bo moten promet pešcev in kolesarjev na tem območju. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Preberi več...
OGLED GRADBIŠČA HITRE CESTE V GABERKAH

OGLED GRADBIŠČA HITRE CESTE V GABERKAH

Potek gradnje hitre ceste v Gaberkah so si včeraj na povabilo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola ogledali še župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, župan Občine Mislinja Bojan Borovnik,  in župan Občine Šoštanj Darko Menih s sodelavci. Na ogledu je bil navzoč tudi član uprave družbe DARS Boštjan Rigler. Dela na gradbišču, kjer predvidevajo zaključek del konec leta, jim je predstavil vodja nadzora projekta iz podjetja DRI upravljanje investicij, d. o. o., Uroš Selen.  Na gradbišču v Gaberkah, kjer predvidevajo zaključek del konec leta, so včeraj župane seznanili, da dela izvajajo skladno s terminskim planom. V preteklem letu je bil pri projektu tretje razvojne osi zaznan napredek, ki ga lahko pripisujemo tudi dobremu sodelovanju različnih deležnikov, lokalnih skupnosti, gospodarskih združenj in tudi pritisku združene iniciative za tretjo razvojno os iz Koroške. Trenutno opravljajo dela za gradnjo nadvoza čez hitro cesto in za pilotno steno ob deviaciji regionalne ceste. Za nadvoz je v zaključni fazi izvedba pilotov; za odseke Škale, Konovo in Jenina izbirajo med ponudniki.

Preberi več...
SANACIJA DILATACIJ NA DVEH MOSTOVIH

SANACIJA DILATACIJ NA DVEH MOSTOVIH

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, je dne v preteklem letu izvedla sanacijo razteznih območij - dilatacij na mostu na Pohorski cesti pri avtobusni postaji v območju MČ Center in MČ Legen-mesto ter na mostu na Ronkovi ulici pri Mercatorju v območju MČ Center.

Preberi več...
SANACIJA USADA NA GOZDNI CESTI GC 112267 in 112268 (pri Prosenjaku)

SANACIJA USADA NA GOZDNI CESTI GC 112267 in 112268 (pri Prosenjaku)

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, dne 8.2.2021 pristopila k izvedbi projekta »Sanacija usada na gozdni cesti GC 112267 in 112268 pri Prosenjaku«, na območju VS Podgorje.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE LC377011 (SUŠILNICA – KORPAR) – FAZA 1

REKONSTRUKCIJA CESTE LC377011 (SUŠILNICA – KORPAR) – FAZA 1

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec je izvedla  prvo fazo rekonstrukcije ceste na odseku "Sušilnica - Korpar" v dolžini 110 m. Rekonstrukcija ceste v največji možni meri sledi obstoječi cesti. Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi strani cestišča se je namestila varovalna odbojna ograja JVO.

Preberi več...
SANITARIJE OB POROČNI DVORANI ROTENTURN

SANITARIJE OB POROČNI DVORANI ROTENTURN

V pričakovanju izboljšanja epidemiološke slike in sproščanja nekaterih ukrepov, si vsi želimo čimprejšnje vrnitve v utečene tirnice, kamor med drugim spada tudi sklepanje porok. Zato smo v času, ko porok ni bilo, dodobra prenovili sanitarije ob naši lepi poročni dvorani, v graščini Rotenturn. 

Preberi več...
12345
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.