Komunalna in cestna infrastruktura

DELA NA TRETJI RAZVOJNI OSI POTEKAJO V SKLADU Z NAČRTI IZVAJALCEV

DELA NA TRETJI RAZVOJNI OSI POTEKAJO V SKLADU Z NAČRTI IZVAJALCEV

Trenutno izvajalci gradijo transportne poti, ki jih bodo potrebovali pri izgradnji hitre ceste. 

Preberi več...
OPOZARJANJE VOZNIKOV NA PREKRATKO VARNOSTNO RAZDALJO

OPOZARJANJE VOZNIKOV NA PREKRATKO VARNOSTNO RAZDALJO

Podjetje Trilobit d.o.o bo za Direkcijo RS za infrastrukturo, na državni cesti G1-4, odsek 1258 (Otiški vrh-Slovenj Gradec), na križišču odcepa za Ozare, torej v naši občini, izvedlo pilotni projekt opozarjanja voznikov na prekratko varnostno razdaljo.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI GC 112236 ZG. KUNEJ – ROŽEJ

SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI GC 112236 ZG. KUNEJ – ROŽEJ

V obdobju od 22.1.2021 do 24.1.2021 - v noči iz petka na soboto in iz sobote na nedeljo se je na gozdni cesti v Razborju, ki vodi do stanovanjske hiše Spodnji Razbor 73, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, sprožil zemeljski plaz.

Preberi več...
OBVESTILO O ZAČASNI CESTNI ZAPORI NA CESTI PROTI KOPAM

OBVESTILO O ZAČASNI CESTNI ZAPORI NA CESTI PROTI KOPAM

Center za obveščanje nam je posredoval informacijo, da je zaradi močnega vetra in vetroloma (padlo je že več dreves) cesta na Kope zaradi varnosti začasno zaprta. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in želimo varno udeležbo v prometu.

Preberi več...
ZAPORA CESTE ZARADI SANACIJE ZEMELJSKEGA PLAZU LAKUŽE

ZAPORA CESTE ZARADI SANACIJE ZEMELJSKEGA PLAZU LAKUŽE

V ponedeljek, 13.9.2021, smo pričeli s sanacijskimi deli na LC 377211 (Lakuže - Vuzenica), pri h.š. Pameče 240D, Slovenj Gradec. 

Preberi več...
SANACIJA PLAZU POD KREVHOM

SANACIJA PLAZU POD KREVHOM

Predvidoma dne 13.9.2021 bomo pričeli izvajati sanacijska dela pri zemeljskem plazu na LC 377101 (Most Barbara-Ržen); pod Krevhom. Zaradi del bo od 13.9.-17.9.2021 prihajalo do polovične zapore ceste, od predvidoma 20.9.2021-30.9.2021 pa do popolne zapore ceste, zaradi izvedbe pilotne stene. Dela bo izvajalo podjetje TOP – KOP, prevozi in gradbena dela d.o.o., Šmarska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, ki bodo trajala predvidoma 60 dni. Uporabnike ceste prosimo, da izvedejo obvoz preko drugih občinskih cest.

Preberi več...
OBVESTILO O GRADBENIH TALNIH DELIH

OBVESTILO O GRADBENIH TALNIH DELIH

Podjetje Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče, bo v nedeljo 12.9.2021 v dopoldanskem času izvedlo dograditev KKS omrežja. Izgradili bodo cevno kabelsko povezavo med obstoječima KKS jaškom in cevjo v dolžini 24m) na javni površini nasproti pošte, na območju zelenice, ob hodniku za pešce, pri Gandhijevem parku.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA

SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA

Predvidoma bomo v ponedeljek, dne 6.9.2021, pričeli s sanacijskimi deli plazu in nestabilnega terena na cesti JP 879181 (Škof – Krautberger - Gradiški križ), natančneje pri Krautbergerju, Gradišče 14D, Slovenj Gradec.

Preberi več...
GEOLOŠKE IN GEOMEHANSKE RAZISKAVE TAL NA OBMOČJU MOSG

GEOLOŠKE IN GEOMEHANSKE RAZISKAVE TAL NA OBMOČJU MOSG

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije »Južna obvoznica mesta Slovenj Gradec« bodo v naslednjih dneh potekale geološko - geomehanske raziskave tal na območju naselja Podhomec in Toplarne na Štibuhu. Lastnike zemljišč, kjer bodo potekale raziskave, bomo o tem predhodno seveda obvestili, že vnaprej pa se jim zahvaljujemo za razumevanje.

Preberi več...
OTVORITEV CESTNEGA ODSEKA ŠMIKLAVŽ - ŠTIH

OTVORITEV CESTNEGA ODSEKA ŠMIKLAVŽ - ŠTIH

V četrtek, 26. avgusta, smo ob 18. uri odprli novo asfaltiran odsek ceste v Šmiklavžu. Nov asfalt v skupni dolžini 859 metrov bo precej olajšal mobilnost krajanov.

Preberi več...
SIMBOLIČNA ZASADITEV LOPATE ZA KOROŠKI DEL TRETJE RAZVOJNE OSI IN HITRE CESTE

SIMBOLIČNA ZASADITEV LOPATE ZA KOROŠKI DEL TRETJE RAZVOJNE OSI IN HITRE CESTE

Slovesnosti se bosta udeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave DARS mag. Valentin Hajdinjak.

Preberi več...
ZAPORA LOKALNE CESTE ZARADI SANACIJE PLAZU IN REKONSTRUKCIJE

ZAPORA LOKALNE CESTE ZARADI SANACIJE PLAZU IN REKONSTRUKCIJE

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča uporabnike lokalne ceste LC 377061 (Podgorje; Zgornja vas - odcep Velunje), da bo ta del ceste, in sicer od hišnih številk Podgorje 51 - 119 v obdobju od 9.8.2021 do (predvidoma) 14.8.2021, zaradi sanacije plazu Podgorje in rekonstrukcije odseka lokalne ceste, popolnoma zaprt za ves promet.

Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

OPLESK FASADE IN LESA NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA V STAREM TRGU

Preberi več...
OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

Mestna občina Slovenj Gradec poziva občane, ki jim je neurje dne 18. julija povzročilo materialno škodo na objektih ali zemljiščih, da izpolnijo prijavne obrazce in jih posredujejo občinski upravi do 4. avgusta 2021. Na osnovi prijav bodo občinske strokovne službe lahko pripravile celovit popis škode in ustrezno ukrepale. 

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878231 (Stari trg – cerkev)

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878231 (Stari trg – cerkev)

 

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec je dne 16. 2. 2021 pristopila k izvedbi ureditve dela ceste po projektu »Preplastitev ceste Stari trg JP 878231« in k izvedbi podpornega zid po projektu »Podporni zid ob JP 878231«.  
Preberi več...
IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIČETEK IZGRADNJE HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC

IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIČETEK IZGRADNJE HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje investitorju DARS, družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., s katerim so izpolnjeni formalni pogoji za pričetek izgradnje odseka hitre ceste na relaciji Velenje – Slovenj Gradec, sklop F – »Jenina«.

Preberi več...
PREKRITJE STREHE GASILSKEGA DOMA SELE-VRHE

PREKRITJE STREHE GASILSKEGA DOMA SELE-VRHE

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec Je dne 3. 5. 2021 pristopila k izvedbi projekta »Prekrivanje strehe gasilskega doma Sele-Vrhe«.

Preberi več...
NAVODILA O MOŽNOSTI PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

NAVODILA O MOŽNOSTI PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) 11.7.2021.

Preberi več...
SANACIJA BOČNE ZAŠČITE ZIDU MESTNEGA OBZIDJA NA MEŠKOVI

SANACIJA BOČNE ZAŠČITE ZIDU MESTNEGA OBZIDJA NA MEŠKOVI

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 7. 5. 2021 pričela izvajati sanacijo dela mestnega obzidja in uredila bočno zaščito zidu pri Meškovi ulici 24.   Izvedli smo temeljenje kamnitega zidu in drenažo.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE PODGORJE - SUHI DOL

REKONSTRUKCIJA CESTE PODGORJE - SUHI DOL

Predmet izvedbe je bila rekonstrukcija ceste v dolžini 520 m. Izvedli smo 566 m rekonstrukcije ceste. Rekonstrukcija ceste v največji možni meri sledi obstoječi cesti.   Investicija se je izvajala na treh kritičnih odsekih.

Preberi več...
PODPISANA POGODBA ZA PRIČETEK IZVAJANJA PROJEKTA ULTRAFILTRACIJE

PODPISANA POGODBA ZA PRIČETEK IZVAJANJA PROJEKTA ULTRAFILTRACIJE

Slovenj Gradec, 10. junija 2021 - S svečanim podpisom pogodbe so izpolnjeni pogoji za dolgo pričakovan začetek izvajanja projekta obdelave pitne vode na zajetju in njene distribucije v vodovodnem omrežju mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE ŠMIKLAVŽ - ŠTIH

REKONSTRUKCIJA CESTE ŠMIKLAVŽ - ŠTIH

Dne 4. februarja smo pričeli z rekonstrukcijo ceste Šmiklavž - Štih. Zahtevna dela smo sedaj zaključili, cesta pa je popolnoma rekonstruirana v dolžini skoraj 400 metrov.

Preberi več...
POPOLNA ZAPORA CESTE PODGORJE - SUHI DOL (PETEK, 21. MAJA 2021 OD 7. DO 16. URE)

POPOLNA ZAPORA CESTE PODGORJE - SUHI DOL (PETEK, 21. MAJA 2021 OD 7. DO 16. URE)

Občanke in občane obveščamo, da bo v petek, dne 21.05.2021, zaradi asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora ceste LC 377051, Podgorje - Suhi dol: na odseku med odcepom od kmetije Klančnik - Velunja do Vraverja, in sicer med 7. in 16. uro. Uporabnike ceste prosimo, da si uredijo prevoze in dostavo na tem odseku pred oz. po zapori. Za razumevanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Preberi več...
PLAZ NA ODSEKU CESTE UMEK - PODVAJSKA RAVEN

PLAZ NA ODSEKU CESTE UMEK - PODVAJSKA RAVEN

Občanke in občane obveščamo, da je danes je prišlo do sprožitve plazu ob javni poti Umek - Podvajska raven, v dolžini 15m. Cesta je polovično zaprta, omejitev prometa je na 3,5t skupne dovoljene mase.

Preberi več...
PRIČETEK GRADBENIH DEL REKONSTRUKCIJE CESTE NA KOPE

PRIČETEK GRADBENIH DEL REKONSTRUKCIJE CESTE NA KOPE

Občanke in občane ter ostale uporabnike ceste proti Kopam obveščamo, da bo izvajalec pričel z rekonstrukcijskimi deli, ki se bodo pričela 10. maja, trajala pa bodo predvidoma do 30. junija 2021. Zaradi del in polovičnih zapor ceste bo v tem času promet občasno oviran, za razumevanje pa se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
OBVESTILO O OBČASNIH ZAPORAH LOKALNE CESTE PODGORJE - SUHI DOL

OBVESTILO O OBČASNIH ZAPORAH LOKALNE CESTE PODGORJE - SUHI DOL

Občanke in občane ter ostale uporabnike lokalne ceste LC 377051 (odsek Podgorje - Suhi Dol) obveščamo, da bo zaradi rekonstrukcijskih del prihajalo do občasnih delnih in popolnih zapor vozišča. Za razumevanje se zahvaljujemo in želimo varno vožnjo.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI – KUHARJEV PARK

REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POTI – KUHARJEV PARK

 

Mestna občina Slovenj Gradec je v mesecu marcu 2021 pristopila k izvedbi projekta »Rekonstrukcija kolesarske poti – Kuharjev park«, na območju Mestne četrti Stari trg-mesto.  Izvedla so se naslednja gradbena dela: V letu 2021 se je v dolžini 71,5m izvedla rekonstrukcija dotrajanega dela kolesarske poti v Kuharjevem parku.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, bo dne 6.4.2021 pristopila k izvedbi projekta »Sanacija plazu pod objektom Gmajna 25b ob JP 878851«. Predviden zaključek del je 24.6.2021.
Preberi več...
OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

Obveščamo vas, da se bodo na lokalni cesti v Sp. Razborju (JP 878 421, od kmetije Urbancl do gostilne Rihter) pričela izvajati gradbena dela, zaradi katerih bo v času od 2. aprila 1. junija 2021 na tem odseku ceste med 7.do 17. uro popolna zapora ceste. Obvoz je urejen preko Zgornjega Razborja.

Dne 1.4.2021 bo koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo Suhodolnice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Tišlerju v bližini stanovanjske hiše Podgorje 106, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Podgorje. Dela bodo trajala približno 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta za promet.

31. marca 2021 je koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo potoka Kolarice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Mosnarju v bližini stanovanjske hiše Vodriž 13, Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Šmiklavž. Dela bodo trajala cca. 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta.

 

Zaradi sanacije pešpoti (Križev pot iz Starega trga proti cerkvi sv. Pankracija) je del pešpoti trenutno brez zaščitne ograje, zaradi česar uporabnike opozarjamo na previdnost pri hoji, slednja pa je v času sanacije poti tudi na lastno odgovornost. Na poti bodite posebej previdni in pazljivi.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.4.2021 do 10:00 ure.

Preberi več...
123456
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.