Cerkev sv. Elizabete

Cerkev sv. Elizabete

Najstarejša stavba v mestu je cerkev sv. Elizabete. Od prvotne stavbe so se ohranile romanska ladja in dve romanski okni. Cerkev so v gotiki, renesansi in baroku dopolnili. Oprema je v glavnem baročna - glavni oltar J. J. Schoya, prižnica J. J. Mersija, slike F. M. Straussa in J. A. Straussa. Iz novejšega časa je Križev pot Ludvika Pandurja (1948).

Leta 1251 je Bertold Andeški posvetil tržno cerkev sv. Elizabeti Thurinški, svoji nečakinji, ki je bila kot zavetnica revnih in ubogih kanonizirana leta 1235.

 • To je prva cerkev, posvečena sv. Elizabeti
 • Janez Jurij Mersi: Elijev ognjeni voz (prižnica), okoli leta 1763
 • Levi stranski oltar je delo J. J. Mersija, sliko pa je naslikal J. A. Strauss
 • Ivan Pengov: Lestenec, ok. 1935
 • Tloris cerkve sv. Elizabete
 • Franc Mihael Strauss: Sv. Elizabeta med berači, 1732
 • Krstilnik, 1643
 • Slikano okno, ki ga je v sinov spomin dala  izdelati mati Huga Wolfa Katarina Wolf, 1903
 • Glavni oltar v cerkvi sv. Elizabete je eden največjih dosežkov baročnega oblikovanja oltarjev na Slovenskem. Izdelal ga je Janez Jakob Schoy - deželni in dvorni kipar v Gradcu in vodilna osebnost štajerskega baročnega kiparstva.
 • Sliko sv. Elizabete je naslikal Franc Mihael Strauss.
 • Poznogotska omara v zakristiji, 1486

Informacije:

Turistična pisarna Slovenj Gradec

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
Telefon: ++386 2 881 21 16
Telefon: ++386 51 320 978
Fax: ++386 2 881 21 17
E-mail: tic@slovenjgradec.si


Fotogalerija