Tradicionalne prireditve

Tradicionalne prireditve

Že od srednjeveške sejemske tradicije dalje je veljalo, da so prireditve za prebivalce Slovenj Gradca in Mislinjske doline nekaj posebnega.

KulturaTo velja še danes, saj se za razliko od mnogih slovenskih krajev in mest tu ni treba bati za gledalce, pa naj gre za kulturne, športne, sejemske ali zabavne prireditve. Tudi zato je Slovenj Gradec pogosto prizorišče najzahtevnejših umetniških (mednarodnih) razstav, srečanj vrhunskih glasbenih umetnikov, znanstvenih simpozijev in drugih prireditev.

V koledarju so zajete le tiste prireditve, ki so tradicionalne. Ob njih pa je vrsta drugih kulturnih, etnoloških in zabavnih prireditev, ki jih mesečno predstavlja publikacija Mestne občine Slovenj Gradec ter Kulturnega doma Slovenj Gradec in je dosegljiva tudi v elektronski obliki na naslovu www.kulturni.dom-sg.si.

 • Razstava domače in umetnostne obrti je že desetletja največja te vrste v Sloveniji.
 • Tradicionalni sejmi v Slovenj Gradcu (Jožefov, Pankracijev in Elizabetin)
 • Etnološke prireditve v Mislinjski dolini imajo tradicijo.
 • Slovenjgraško poletje popestrijo nastopi priznanih umetnikov iz Slovenije in drugih delov sveta.
 • Prednovoletno vzdušje na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu
 • Noč plesa
 • Slovenjgraška gostilna
 • Mednadorni filmski festival S.H.O.T.S. 
 • Mirovniški festival in Festival drugačnosti, 
 • Pustni karneval
 • Wolfovi dnevi

in še mnogo drugih prireditev, na katere vas seveda vabimo v upanju, da se ji boste udeleževali v čim večjem številu.