Novice

PRIČETEK PONOVNEGA IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V VRTCIH

PRIČETEK PONOVNEGA IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V VRTCIH

Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska odpirajo vrtci v polnem delovanju. 

Preberi več...
TERMINI IN LOKACIJE HITREGA TESTIRANJA

TERMINI IN LOKACIJE HITREGA TESTIRANJA

Občanke in občane Slovenj Gradca in Mislinje vabimo, da izkoristijo možnost brezplačnega hitrega testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga osebje Zdravstvenega doma Slovenj Gradec med tednom izvaja v Slovenj Gradcu v prostorih MKC ter v Mislinji v Centru Lopan. Testiranja se bodo izvajala v Slovenj Gradcu ob ponedeljkih, sredah in SOBOTAH med 7:00 in 9:00, v Mislinji pa ob ponedeljkih med 6:00 in 8:00. Za razumevanje se zahvaljujemo in vabimo k udeležbi.

Preberi več...
OBNOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

OBNOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

V pričakovanju februarja, meseca kulture, bi vas želeli spomniti na investicijo, s katero posodabljamo Kulturni dom Slovenj Gradec, to našo častitljivo kulturno ustanovo. V upanju, da vam bo prenovljena notranjost všeč, bomo morda že kmalu lahko delili tudi fotografij ali posnetkov prenovljene dvorane in tehničnih pridobitev na odru in v zaodrju.

Preberi več...
PROTIPRAŠNA ZAŠČITA NA LOKALNI CESTI LC 377141 (RADUŠE-UMEK); PRI SMRTNIKU

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA NA LOKALNI CESTI LC 377141 (RADUŠE-UMEK); PRI SMRTNIKU

Vlaganja v cestno infrastrukturo so stalnica, včasih pa se izvede tudi kakšna investicija, ki olajša življenje manjšemu številu krajanov, ki prebivajo ob lokalnih cestah. Takšna je bila tudi investicija zamenjave spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje ceste v dolžini 50m na območju Raduš.

Preberi več...
SANACIJA ZOBNE AMBULANTE NA PRVI OSNOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC

SANACIJA ZOBNE AMBULANTE NA PRVI OSNOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC

Ob vzpostavitvi začasne zobozdravstvene koncesijske ambulante smo, ob izselitvi dosedanjega koncesionarja in pred pričetkom opravljanja dejavnosti novega koncesionarja, lahko sanirali prostore zobne ambulante na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec.

Preberi več...
VKLJUČENOST OTROK V VRTCE

VKLJUČENOST OTROK V VRTCE

V zadnjem tednu je v VVZ vključenih 21,88 % vključenih otrok. Število je naraslo na Maistrovi, medtem ko je v Pamečah upadlo, kjer je v enoto vključenih 5 otrok. Pričakujemo porast že prihodnji teden, ko se ukrepi nekoliko sprostijo, tudi zaradi dokaj ugodne epidemiološke situacije. Danes smo namreč pri 33 opravljenih hitrih testih ugotovili le 3 pozitivne rezultate, pri PCR testih pa 5, skupna incidenca v zadnjih 14 dneh je na območju MOSG 159 aktivnih okužb, dnevno povprečje okužb pa upada, v slabem tednu je padlo iz 19 na 11. V slovenjgraški enoti koroškega doma starostnikov so pozitivne štiri osebe, dve med zaposlenimi in dve med varovanci. Z upoštevanjem ukrepov in samozaščito lahko te številke skupaj še znižamo, saj si prav vsi želimo, da se življenje čim prej normalizira.


Preberi več...
POSEBNA OBVESTILA MOSG

POSEBNA OBVESTILA MOSG

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča občankam in občanom, da so prostori uprave ter ostalih institucij, katerih ustanoviteljica je, do nadaljnjega za osebne obiske strank in obiskovalcev odprti le za nujne zadeve. Prav tako so javne institucije in zasebni izvajalci pozvani k odpovedi prireditev ter vseh dogodkov, na katerih bi lahko prišlo med obiskovalci do širjenja okužb. Vse občinske službe ter zaposleni v javnih zavodih so na voljo za občane preko telefona ali elektronskih naslovov, delovni čas vseh občinskih institucij pa ostaja nespremenjen. Občane vabimo, da redno preverjajo to spletno stran, za informacije pa smo v delovnem času občinske uprave na voljo na telefonski številki 02 881 21 10, sicer pa na e-naslovu krizni@slovenjgradec.si. Odgovorna oseba za krizno komuniciranje je Dušan Stojanovič. Za vse nejasnosti glede prehajanja meja statističnih regij, upoštevanje »policijske ure« ipd. lahko občani kontaktirajo Policijo na telefonski številki 01 514 70 01 ali na e-naslovu koronavirus@policija.si, v zvezi z ostalimi vprašanji pa tudi klicni center Nacionalnega instituta za javno zdravje na telefonski številki 080 14 04 (med 8. in 20. uro).

Preberi več...
SANACIJA ZUNANJE STENE UČILNICE IN VHODA NA POŠ PAMEČE

SANACIJA ZUNANJE STENE UČILNICE IN VHODA NA POŠ PAMEČE

Na POŠ Pameče se je po tleh in po zidovih v kletni učilnici pojavila nevarna plesen. Ugotovili smo, da prihaja do zamakanja učilnice, ker objekt v tem delu ni imel hidroizolacije ter urejenega odvodnjavanja. Prav tako smo ugotovili, da ima učilnica neprimerna okna, vgrajena na preperelo leseno podlago.

Preberi več...
NAMESTITEV LESENE BRVI ČEZ POTOK PRI PLAMENU

NAMESTITEV LESENE BRVI ČEZ POTOK PRI PLAMENU

V preteklem letu smo zaključili z investicijo ureditve potoka na območju Vaške skupnosti Pameče-Troblje. Brv pri območju podjetja Plamen sedaj omogoča varen prehod čez potok sprehajalcem tega območja.

Preberi več...
POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA NA OBMOČJU SEKTORJA SAVINJA

POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA NA OBMOČJU SEKTORJA SAVINJA

Direkcija za vode RS obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Preberi več...
POSODOBLJENA MOŽNOST ODDAJE ELEKTRONSKIH VLOG IN OBRAZCEV

POSODOBLJENA MOŽNOST ODDAJE ELEKTRONSKIH VLOG IN OBRAZCEV

Občanke in občane obveščamo, da smo na spletno-informativnem portalu uprave MOSG posodobili  možnosti elektronske oddaje vlog in obrazcev.

Preberi več...
NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV SVETA VAŠKE SKUPNOSTI RAZBOR

NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV SVETA VAŠKE SKUPNOSTI RAZBOR

V nedeljo, 17. januarja 2021, so potekale nadomestne volitve treh članov v Svet Vaške skupnosti Razbor, enega v Volilni enoti Zgornji Razbor, dva v volilni enoti Spodnji Razbor.

Preberi več...
PREDNOSTNI LISTI ZA DODELJEVANJE STANOVANJ V NAJEM

PREDNOSTNI LISTI ZA DODELJEVANJE STANOVANJ V NAJEM

Na XIII. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, se je v razpisnem roku do 14.8.2020 prijavilo 198 prosilcev. Na listo A se je uvrstilo 153 prosilcev, na listo B pa 22. Od prispelih vlog je bilo 14 zavrnjenih, izdanih je bilo 9 sklepov o ustavitvi postopka.

Preberi več...
ZAMENJAVA KRITINE NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA SLOVENJ GRADEC

ZAMENJAVA KRITINE NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA SLOVENJ GRADEC

Zaradi dotrajanosti strešne kritine smo v mesecu avgustu pričeli s sanacijo dotrajane kritine in jo zamenjali z novo. Vrednost investicije je znašala okoli 36.000 EUR, nova kritina pa poslovilno vežico varuje pred vremenskimi vplivi in več ne kazi videza tega objekta.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec.  Sofinancira se postavitev ene MKČN  za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN, ki služi za več objektov.

Preberi več...
BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ "POLJE"

BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ "POLJE"

Trajanje projekta: (2017-2021)

Vrednost projekta: 3.683.239,04 EUR od tega ESSR sredstva 2.338.957,88 EUR (CTN)

Preberi več...
SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR: GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA

SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR: GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA

Trajanje projekta: (2017-2022)

Vrednost projekta: 8.870.173,11 EUR od tega  MOSG: 2.387.611,11 ESI sredstva 5.184 926,00 EUR  EKO SKLAD 897.636,00 MIZŠ 400.000,00 EUR (predvidena prijava)

Preberi več...
CERTIFIKAT RAZVOJNE ODLIČNOSTI ZLATI KAMEN 2021

CERTIFIKAT RAZVOJNE ODLIČNOSTI ZLATI KAMEN 2021

70 občin se je uvrstilo v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja, med njimi tudi mestna občina Slovenj Gradec.

Preberi več...
SPLETNI PONOVOLETNI SESTANKI ŽUPANA Z VODSTVI JAVNIH ZAVODOV IN INSTITUCIJ

SPLETNI PONOVOLETNI SESTANKI ŽUPANA Z VODSTVI JAVNIH ZAVODOV IN INSTITUCIJ

Danes, v petek, 15. januarja 2021, je potekal še zadnji sestanek, ki je prav tako potekal preko platforme Zoom. Župan se je v minulih dneh tako sestal z vodstvi javnih zavodov s področja kulture (Koroška galerija likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej, Kulturni dom in Knjižnica Ksaverja Meška), ravnateljicami in ravnatelji osnovnih šol v MO, VVZ in Glasbene šole, javnega zavoda MoCIS in visokošolskih ustanov, Fakultete za tehnologijo polimerov in Fakultete za zdravstvene in socialne vede.

Preberi več...
5. REDNA SEJA SVETA KOROŠKE REGIJE

5. REDNA SEJA SVETA KOROŠKE REGIJE

V spletnem konferenčnem okolju Zoom so se včeraj, na 5. redni seji Sveta Koroške regije, sestali koroški županji in župani, vodila pa jo je predsedujoča, županja občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak.

Preberi več...
UREDITEV MESTNIH ULIC IN KOLESARSKIH STEZ V OKVIRU TRAJNOSTNE MOBILNOST

UREDITEV MESTNIH ULIC IN KOLESARSKIH STEZ V OKVIRU TRAJNOSTNE MOBILNOST

Trajanje projekta: (2017-2022)

Vrednost projekta: 2.782.960,59 EUR, MOSG=1.203.941,22 eur , EU=1.579.019,37 eur

Preberi več...
REDNA NOVINARSKA KONFERENCA ŽUPANA MOSG

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA ŽUPANA MOSG

V četrtek, 14. januarja 2021 je župan MOSG Tilen Klugler sklical prvo letošnjo redno novinarsko konferenco, na kateri je javnost seznanil z aktualno tematiko, projekti in investicijami ter odgovarjal na novinarska vprašanja.

Celoten posnetek novinarske konference si lahko ogledate na spodnji povezavi, na Youtube kanalu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

Mestna občina Slovenj Gradec je na 2. Javni poziv EKSRP  za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev«. 
Preberi več...
TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTNEM JEDRU

TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTNEM JEDRU

Trajanje projekta: (2018-2022)

Vrednost projekta: 1.486.183,48 eur, MOSG=741.382,11 eur, EU=744.801,37 eur

Preberi več...
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

Trajanje projekta: (2019-2022)

Celotna vrednost projekta: 2.351.100 EUR z DDV po tekočih cenah    od tega

MOSG: 619.510,49 EUR

ESRR sredstva: : 1.731.589,51 EUR 

Preberi več...
IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Trajanje projekta: (2019-2023)

Vrednost projekta: 3.608.797,82 eur, MOSG= 653.841,09 eur, EU= 2.954.956,73eur

Preberi več...
PILOTNI PROJEKT "UPORABLJAJ PAMETNO"

PILOTNI PROJEKT "UPORABLJAJ PAMETNO"

V MOSG smo pristopili k sodelovanju v pilotnem projektu Elektra Celje, »Uporabljaj pametno«, ki nam bo prihodnjih obdobjih omogočil precej prihrankov pri porabi komunalne energije. 

Preberi več...
SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA UPRAVNE ENOTE

SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA UPRAVNE ENOTE

Nesreča nikoli ne počiva. Zaradi škode, povzročene v prometni nezgodi k križišču Pohorske in Meškove ulice, pri Upravni enoti Slovenj Gradec, smo v okviru vzdrževalnih del  sanirali stopnišče pri vhodu v Upravno enoto, drogove za zastave in ograjo stopnišča ter pohodne površine pred stavbo. Vrednost del je znašala slabih 11.000 EUR, potekala pa so v mesecu decembru 2020. 

Preberi več...
MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM

MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM

Ena od večjih infrastrukturnih investicij je gotovo izgradnja mostu preko reke Mislinje, na lokaciji Daplast v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Obstoječa mostna konstrukcija je bila namreč dotrajana, njena krajna opornika sta bila nearmirana – betonska, povozna površina in ograja pa sta bili leseni. V sklopu odstranitve obstoječega mostu in izvedbi novega smo tudi razširili in uredili strugo Mislinje. Investicija v vrednosti slabih 160.000 EUR je potekala od sredine septembra do začetka decembra 2020. Nov most je pomembna pridobitev za krajane, celotna ureditev območja pa predstavlja tudi pomembno pridobitev na področju prometne in protipoplavne varnosti za okoliške prebivalce. 

Preberi več...
PROJEKTI IN INVESTICIJE V IZVAJANJU

PROJEKTI IN INVESTICIJE V IZVAJANJU

Spoštovane občanke, cenjeni občani, za vas smo pripravili posodobljen in aktualen nabor projektov in investicij v izvajanju, ki so pregledno ločeni po tematikah. Zagotovo boste našli vse informacije, ki vas zanimajo ter sledili zastavljeni dinamiki izvajanja investicij, ki nam lepšajo bivanje v širši in ožjih lokalnih skupnostih.


Preberi več...
12345678910zadnji

Koledar dogodkov in prireditev

«januar 2021»
pontorsrečetpetsobned
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.