Novice

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP 0P-38 V OPN MOSG – (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2255

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ V LETU 2021

Javni razpis za podelitev Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ V LETU 2021

Javni razpis za podelitev naziva častni občan, občinsko nagrado in plakete Mestne občine Slovenj Gradec

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
OSVOJENI KAR DVE PRIZANJI NA VIRTUALNEM SEJMU DOBRIH PRAKS "MESTA >> MESTOM"

OSVOJENI KAR DVE PRIZANJI NA VIRTUALNEM SEJMU DOBRIH PRAKS "MESTA >> MESTOM"

Danes je potekal VIRTUALNI SEJEM DOBRIH PRAKS MESTA >> MESTOM v organizaciji IPoP – Inštituta za politike prostora. Z veseljem smo delili idejo naše nagrajene dobre prakse »Kolo za rekreacijo in vsak dan; Spodbujanje kolesarskega turizma in kolesarjenja po vsakdanjih opravkih«.

Preberi več...
ODPRTA ŽALNA KNJIGA V SLOVO ČASTNEMU OBČANU JOŽETU POTOČNIKU

ODPRTA ŽALNA KNJIGA V SLOVO ČASTNEMU OBČANU JOŽETU POTOČNIKU

Občanke in občane obveščamo, da se je v 87. letu starosti v petek, 9. aprila 2021, poslovil naš častni občan, dolgoletni pedagoški delavec, profesor zgodovine in kronist ter zapisovalec slovenjgraške preteklosti, Jože Potočnik. Žalna knjiga bo odprta v sredo in četrtek, 14. in 15. aprila 2021, med 8. in 17. uro, v preddverju na Glavnem trgu 24 (stavba KGLU in KPM). Žalna seja bo v četrtek, 15. aprila 2021 ob 17. uri, v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Zaradi epidemioloških ukrepov žalna seja ne bo odprta za splošno javnost.  

Preberi več...
ČISTILNA AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE 2021

ČISTILNA AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE 2021

Tudi v letošnjem letu bomo v MOSG pristopili k izvedbi skupne čistilne akcije mestnih četrti in vaških skupnosti, ki se ji lahko pridružijo tudi podjetja, soseske, hišni sveti, delovne organizacije ter drugi poslovni subjekti ter posameznice in posamezniki. Čistilna akcija bo potekala v soboto, 17. aprila 2021 v dopoldanskem času. Poskrbimo za čisto okolje, narava nam bo hvaležna.

Preberi več...
POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec v letošnjem letu, od 1. januarja dalje, izvaja meritve koncentracij delcev PM10. V času izvajanja meritev pripravljamo mesečna poročila, ki prikazujejo rezultate meritev in primerjavo z vrednostmi iz okoliških merilnih mest (primerjava z merilnim mestom Maribor Center).

Preberi več...
JAVNA OBJAVA OSNUTKA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO STANOVANJSKO CONO CELJSKA JUG II (SG-80)

JAVNA OBJAVA OSNUTKA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO STANOVANJSKO CONO CELJSKA JUG II (SG-80)

Mestna občina Slovenj Gradec pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP SG-80 v OPN Slovenj Gradec na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 objavlja osnutek izhodišč za pripravo OPPN za poslovno stanovanjsko cono Celjska cesta jug II (SG-80) v Mestni občini Slovenj Gradec, v katerih so opredeljeni zlasti namen priprave OPPN-ja in ključni vsebinski predlogi.

Preberi več...
POSEBNA OBVESTILA MOSG

POSEBNA OBVESTILA MOSG

 

Evidenca potrjenih primerov Covid-19 v MOSG po podatkih NIJZ na dan 8.4.2021 do 15. ure:

 

MESTNA OBČINA
SLOVENJ GRADEC


Število novih
okužb v zadnjih
24 urah

14-dnevna
ocena aktivne okuženosti (dnevno povprečje)

Skupno število od
15.3.2020 - 8.4.2021

3

78 (6)

2024

 

Preberi več...
VELIKONOČNO VOŠČILO ŽUPANA
SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B OB JP 878851

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, bo dne 6.4.2021 pristopila k izvedbi projekta »Sanacija plazu pod objektom Gmajna 25b ob JP 878851«. Predviden zaključek del je 24.6.2021.
Preberi več...
OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

OBVESTILA O ZAPORAH IN DELIH NA CESTAH IN JAVNIH POTEH

Obveščamo vas, da se bodo na lokalni cesti v Sp. Razborju (JP 878 421, od kmetije Urbancl do gostilne Rihter) pričela izvajati gradbena dela, zaradi katerih bo v času od 2. aprila 1. junija 2021 na tem odseku ceste med 7.do 17. uro popolna zapora ceste. Obvoz je urejen preko Zgornjega Razborja.

Dne 1.4.2021 bo koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo Suhodolnice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Tišlerju v bližini stanovanjske hiše Podgorje 106, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Podgorje. Dela bodo trajala približno 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta za promet.

31. marca 2021 je koncesionar Direkcije RS za vode, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., pričel s sanacijo potoka Kolarice – izvedla se bo sanacija podpornega zidu pri Mosnarju v bližini stanovanjske hiše Vodriž 13, Podgorje pri Slovenj Gradcu, na območju VS Šmiklavž. Dela bodo trajala cca. 10 dni. Zaradi sanacije bo cesta občasno delno zaprta.

 

Zaradi sanacije pešpoti (Križev pot iz Starega trga proti cerkvi sv. Pankracija) je del pešpoti trenutno brez zaščitne ograje, zaradi česar uporabnike opozarjamo na previdnost pri hoji, slednja pa je v času sanacije poti tudi na lastno odgovornost. Na poti bodite posebej previdni in pazljivi.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
APRIL 2021

APRIL 2021

Preberi več...
ŽUPANOVA ZAHVALA RAVNATELJICI VVZ SLOVENJ GRADEC, IVICI VAUKAN, OB ODHODU V POKOJ

ŽUPANOVA ZAHVALA RAVNATELJICI VVZ SLOVENJ GRADEC, IVICI VAUKAN, OB ODHODU V POKOJ

S 1. 4. 2021 se v pokoj odpravlja dolgoletna ravnateljica VVZ Slovenj Gradec, Ivica Vaukan. Ob tej priložnosti ji je kratek, a prisrčenm sprejem priredil tudi župan Tilen Klugler, ki se ji je ob tej priložnosti zahvalil za vso predanost in strokovnost pri izpolnjevanju poslanstva skrbi za najmlajše in vodenja našega osrednjega javnega zavoda s področja predšolske vzgoje.

Preberi več...
SLOVENJ GRADEC OBISKAL NOVI VELEPOSLANIK JAPONSKE V SLOVENIJI

SLOVENJ GRADEC OBISKAL NOVI VELEPOSLANIK JAPONSKE V SLOVENIJI

Slovenj Gradec. 31. 3. 2021 – Danes je Slovenj Gradec obiskal veleposlanik Japonske, nj. eksc. Hiromichi Matsushima, ki je bil na ta položaj imenovan že novembra lani, vendar je zaradi epidemije moral svoj obisk večkrat preložiti.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.4.2021 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter pročelij objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Preberi več...
OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (EUP SG-68); ID ŠT. 1541
ZAPORA LOKALNE CESTE NA GMAJNI IN KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

ZAPORA LOKALNE CESTE NA GMAJNI IN KOLESARSKE POTI V KUHARJEVEM PARKU

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča uporabnike lokalne ceste na Gmajni, da bo v ponedeljek, dne 29.3.2021, izvedena popolna zapora lokalne ceste. Obvoz bo možen preko Grajske vasi. Prav tako bo tega dne zaradi asfaltiranja zaprta kolesarska pot skozi Kuharjev park. Za razumevanje se zahvaljujemo. 

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k. o. Slovenj Gradec. Pri najemu garaže lahko sodelujejo najemniki in lastniki stanovanj (samo fizične osebe) v večstanovanjskih objektih v Mestni občini Slovenj Gradec, za garažiranje lastnega osebnega avtomobila.

Preberi več...
REŠEVANJE ZAPOSLENIH V ADIENTU: NA POVABILO ŽUPANA SLOVENJ GRADEC OBISKALA TUDI MINISTRA

REŠEVANJE ZAPOSLENIH V ADIENTU: NA POVABILO ŽUPANA SLOVENJ GRADEC OBISKALA TUDI MINISTRA

Na povabilo župana MOSG Tilna Kluglerja se je danes ob 15.30 v prostorih sejne sobe MOSG odvil sestanek, ki so se ga udeležili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, predsednik GZS Boštjan Gorjup, predsednik GZS Koroška Boštjan Paradiž ter predstavniki podjetja Adient, s katerimi je bila vzpostavljena povezava preko spleta.

Preberi več...
UREDITEV KUHARJEVEGA PARKA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH KLOPI

UREDITEV KUHARJEVEGA PARKA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH KLOPI

Zaključili smo skupen projekt Mestne občine Slovenj Gradec in Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, s katerim smo v času pomladnega urejanja mesta in okolice bogatejši za novo pridobitev: lesene klopi, ki so jih izdelali in montirali srednješolci lesarskega programa.

Preberi več...
IZJAVA ZA JAVNOST OB NAJAVI ZAPRTJA PROIZVODNJE V PODJETJU ADIENT SLOVENJ GRADEC D.O.O.

IZJAVA ZA JAVNOST OB NAJAVI ZAPRTJA PROIZVODNJE V PODJETJU ADIENT SLOVENJ GRADEC D.O.O.

Z javnostjo delim svoje presenečenje in zaskrbljenost ob novici, da je krovni lastnik družbe izrazil namero o zaprtju proizvodnje v podjetju Adient Slovenj Gradec d.o.o.

Preberi več...
KOROŠKA KOMUNALNA PODJETJA PODPISALA POGODBE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA REGIJSKI CENTER KOCEROD

KOROŠKA KOMUNALNA PODJETJA PODPISALA POGODBE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA REGIJSKI CENTER KOCEROD

Danes, v sredo, 17. marca 2021, so koroška komunalna podjetja, po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih, podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih na regijsko ustanovo – Koroški center za ravnanje z odpadki (KoCeROd).

Preberi več...
NAMESTITEV NOVIH KLOPI V KUHARJEVEM PARKU

NAMESTITEV NOVIH KLOPI V KUHARJEVEM PARKU

Mestna občina je v sodelovanju z JKP Komunala in Srednjo lesarsko šolo Slovenj Gradec pristopila k menjavi dotrajanih in namestitvi novih klopi v Kuharjevem parku ob reki Suhodolnici v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR OBISKAL SLOVENJ GRADEC

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR OBISKAL SLOVENJ GRADEC

Predsednik RS Borut Pahor je v sredo, 10. marca 2021, na povabilo Regijskega štaba CZ ter v sklopu regijskih obiskov institucij, ki so v času ukrepov za zajezitev epidemije izvajale največ aktivnosti, obiskal Slovenj Gradec.

Preberi več...
12345678910zadnji

Koledar dogodkov in prireditev

«april 2021»
pontorsrečetpetsobned
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.