Novice

USPEŠNA IZVEDBA DVEH AKCIJ CEPLJENJA NA TERENU

USPEŠNA IZVEDBA DVEH AKCIJ CEPLJENJA NA TERENU

Dne 20. in 28. julija 2021 so mobilne ekipe Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v dogovoru z vodstvom MOSG in vaškimi skupnostmi izvedle cepljenja na terenu, ki se jih je udeležilo precejšnje število krajank in krajanov ožjih lokalnih skupnosti MOSG. Na tak način smo omogočili cepljenje vsem, ki so se zanj odločili, pa jim je pot do zdravstvenih centrov ali cepilnih točk tako ali drugače otežena. 20. julija je cepljenje potekalo v Pamečah, Podgorju, Šmiklavžu in Razborju ter na Legnu in Selah. 28. julija pa so cepljenja izvedli v Šmartnem, Radušah in Turiški vasi.

Preberi več...
OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

Mestna občina Slovenj Gradec poziva občane, ki jim je neurje dne 18. julija povzročilo materialno škodo na objektih ali zemljiščih, da izpolnijo prijavne obrazce in jih posredujejo občinski upravi do 4. avgusta 2021. Na osnovi prijav bodo občinske strokovne službe lahko pripravile celovit popis škode in ustrezno ukrepale. 

Preberi več...
KOROŠKO POPOTOVANJE SLOVENSKE OLIMPIJSKE BAKLE

KOROŠKO POPOTOVANJE SLOVENSKE OLIMPIJSKE BAKLE

V zadnjo regijo na popotovanju po Sloveniji pred prihajajočimi olimpijskimi igrami je bakla dobesedno prismučala. Obisk Koroške je namreč trasirala na smučarski skakalnici v Mislinji, pot pa nadaljevala še v občinah Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Podvelka ter končala v Mežiški doline s svečanim zaključkom 23. 7. 2021, ob 17. uri, na Ravnah na Koroškem.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Namen povabila je zbiranje najugodnejše ponudbe za prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2021/2022.

Preberi več...
NEURJE PRIZADELO MESTNO OBČINO SLOVENJ GRADEC

NEURJE PRIZADELO MESTNO OBČINO SLOVENJ GRADEC

V sinočnjem neurju z dežjem je največ škode utrpelo povodje reke Mislinje. Prve težave so se na lokacijah v vaških skupnostih Turiška vas, Legen, Šmartno in Pameče pričele nekaj po 19. uri.

Preberi več...
STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 IN SDOPN1-2021)

STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 IN SDOPN1-2021)

Seznanitev javnosti z zavzetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi (SDOPN1 in SDOPN1-2021)

Preberi več...
PODALJŠAN JAVNI POZIV ZA ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

PODALJŠAN JAVNI POZIV ZA ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 21.4.2021 na svoji spletni strani objavila Javni poziv za odkup stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, št. 352-0001/2021 z dne 20.4.2021. V VI. točki javnega poziva je rok za oddajo zahteve za odkup stanovanja podaljšan do vključno 31.8.2021 (spr. v tčk. VI.). Interesenti za odkup stanovanj vložijo zahtevo za odkup stanovanja na obrazcu, ki ga dobijo pri svetovalki za stanovanjske zadeve, pisarna P 17 v pritličju na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, od dneva objave, do vključno 31.8.2021. Vsa ostala določila Javnega poziva z dne 20.4.2021 ostanejo nespremenjena.

Preberi več...
KER ŽELIMO JESEN PRIČAKATI PRIPRAVLJENI

KER ŽELIMO JESEN PRIČAKATI PRIPRAVLJENI

Zoperstavljanje covidu in epidemiji še ni končano. V Mestni občini Slovenj Gradec smo zato v luči približanja in zagotavljanja dostopnosti cepljenja prav vsem občanom v mestu in na podeželju, organizirali sestanek s predsedniki vaških skupnosti in mestnih četrti, na katerem smo se dogovorili, da bomo v sodelovanju z našim Zdravstvenim domom Slovenj Gradec, v lokalnih okoljih omogočili cepljenje vsem, ki so se zanj odločili, pa jim je pot do zdravstvenih centrov ali cepilnih točk otežena.

Preberi več...
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021

Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu, bo tudi letos potekala med 16. in 22. septembrom.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO IZVEDBE GOI DEL TER DOBAVA IN MONTAŽE URBANE OPREME ZA PROJEKT UREDITVE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU

JAVNO NAROČILO IZVEDBE GOI DEL TER DOBAVA IN MONTAŽE URBANE OPREME ZA PROJEKT UREDITVE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU

Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju. Predmet javnega naročila je Izvedba GOI del ter dobava in montaža urbane opreme za projekt »Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru« Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.


Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2021

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2021

Namen poziva je finančno podpreti enote društev/nevladnih organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA – PRODAJA ZEMLJIŠČ »SOTOČJE«

JAVNA DRAŽBA – PRODAJA ZEMLJIŠČ »SOTOČJE«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo naslednjih nepremičnin:

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (CGP) ZA ŠPORTNI CENTER SLOVENJ GRADEC Z NOVIM BAZENSKIM KOMPLEKSOM IN PARKOM URBANIH ŠPORTOV (podaljšan)

NATEČAJ ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (CGP) ZA ŠPORTNI CENTER SLOVENJ GRADEC Z NOVIM BAZENSKIM KOMPLEKSOM IN PARKOM URBANIH ŠPORTOV (podaljšan)

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec objavlja Natečaj za izdelavo CGP (celostne grafične podobe) za Športni center Slovenj Gradec. 

Preberi več...
JAVNO NAROČILO (ODPRTI POSTOPEK) ZA PROJEKT RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

JAVNO NAROČILO (ODPRTI POSTOPEK) ZA PROJEKT RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

Rok za oddajo ponudb: 11.8.2021 do 10:00 ure

Preberi več...
BREZPLAČNO KOPANJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V MOSG, DO DOPOLNJENEGA 16. LETA STAROSTI

BREZPLAČNO KOPANJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V MOSG, DO DOPOLNJENEGA 16. LETA STAROSTI

Z veseljem sporočamo, da v pričakovanju izgradnje letno-zimskega bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu, v letošnji kopalni sezoni omogočamo subvencionirano kopanje v letnem bazenu na Ravnah na Koroškem za vse otroke in mladostnike do 16. leta starosti, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec. Ob predložitvi osebnega dokumenta bodo upravičeni do brezplačne vstopnice za bazen. Vabljeni, da v letošnjem vročem poletju izkoristite možnost kopanja v sosednji občini, od prihodnjega junija dalje pa se bomo lahko ohlajali v lastnem novem in modernem bazenu.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP – IDEJNI PROJEKT »JUŽNA OBVOZNICA SLOVENJ GRADCA – NAVEZOVALNA CESTA NA HITRO CESTO VELENJE – SLOVENJ GRADEC JUG«
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

Javno naročilo – postopek naročila male vrednosti za projekt: Izgradnja varne šolske poti

Rok za oddajo ponudb: 9.8.2021 do 10:00 ure

Več informacij v prilogi.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: ZAGOTAVLJANJE USTREZNE PITNE VODE IN VARSTVO OKOLJA PAMEČE – TROBLJE

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: ZAGOTAVLJANJE USTREZNE PITNE VODE IN VARSTVO OKOLJA PAMEČE – TROBLJE

Postopek naročila male vrednosti) za projekt: Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varstvo okolja Pameče – Troblje

 

Rok za oddajo ponudb: 9.8.2021 do 10:00 ure

 

Preberi več...
MERITVE DELCEV PM10 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

MERITVE DELCEV PM10 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec v letošnjem letu izvaja meritve koncentracij delcev PM10. Z meritvami smo pričeli 1.1.2021. Med izvajanjem meritev pripravljamo mesečna poročila, ki prikazujejo rezultate meritev in primerjavo z vrednostmi iz okoliških merilnih mest (primerjava z merilnim mestom Maribor Center).

Preberi več...
DELAVNICE ZA OTROKE IN STAREJŠE

DELAVNICE ZA OTROKE IN STAREJŠE

V prihodnjih mesecih bo Zavod Slokva izvajal delavnice za otroke in starejše. Vabljeni k udeležbi.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878231 (Stari trg – cerkev)

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878231 (Stari trg – cerkev)

 

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec je dne 16. 2. 2021 pristopila k izvedbi ureditve dela ceste po projektu »Preplastitev ceste Stari trg JP 878231« in k izvedbi podpornega zid po projektu »Podporni zid ob JP 878231«.  
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH, OTROK IN MLADINE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH, OTROK IN MLADINE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, objavljenega na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in portalu javnih naročil dne 5. 7. 2021, Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, najkasneje do 11. 8. 2021 do vključno 10.00 ure.

Preberi več...
IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIČETEK IZGRADNJE HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC

IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIČETEK IZGRADNJE HITRE CESTE VELENJE – SLOVENJ GRADEC

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje investitorju DARS, družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., s katerim so izpolnjeni formalni pogoji za pričetek izgradnje odseka hitre ceste na relaciji Velenje – Slovenj Gradec, sklop F – »Jenina«.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KNJIŽNICO ZA OPERACIJO ČEBELA BERE MED"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KNJIŽNICO ZA OPERACIJO ČEBELA BERE MED"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt:  »Čebela BERE med«
Preberi več...
DELEGACIJE POLOŽILE VENEC PRI SPOMENIKU PADLIM ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO

DELEGACIJE POLOŽILE VENEC PRI SPOMENIKU PADLIM ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO

V okviru dogodkov ob državnem prazniku, dnevu državnosti Republike Slovenije, so delegacije danes položile vence k spomeniku padlim v osamosvojitveni vojni 1991. S tem so se poklonile spominu na občane Slovenj Gradca, pripadnika TO Vincenca Repnika ter miličnika Željka Ernoiča in Bojana Štumbergerja, ki so življenja izgubili 28. junija 1991. 

Preberi več...
SURYA - FESTIVAL JOGE TUDI V SLOVENJ GRADCU

SURYA - FESTIVAL JOGE TUDI V SLOVENJ GRADCU

V okviru slovenskega festivala joge, ki ga je letos prvič organiziralo veleposlaništvo Indije v Sloveniji, se je v festivalsko dogajanje vključila tudi Mestna občina Slovenj Gradec.

Preberi več...
JULIJ - AVGUST 2021

JULIJ - AVGUST 2021

Preberi več...
OB PRAZNIKU - DNEVU DRŽAVNOSTI

OB PRAZNIKU - DNEVU DRŽAVNOSTI

V Slovenj Gradcu smo obeležili državni praznik dan državnosti in 30-letnico samostojnosti Republike Slovenije. Kot praznično poslanico objavljamo nagovor, ki ga je župan Tilen Klugler namenil udeležencem osrednje občinske proslave, ki je bila ob 21. uri v atriju graščine Rotenturn.

Preberi več...
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2021

SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2021

Preberi več...
PREKRITJE STREHE GASILSKEGA DOMA SELE-VRHE

PREKRITJE STREHE GASILSKEGA DOMA SELE-VRHE

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec Je dne 3. 5. 2021 pristopila k izvedbi projekta »Prekrivanje strehe gasilskega doma Sele-Vrhe«.

Preberi več...
12345678910zadnji

Koledar dogodkov in prireditev

«avgust 2021»
pontorsrečetpetsobned
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.