Novice

DELA NA TRETJI RAZVOJNI OSI POTEKAJO V SKLADU Z NAČRTI IZVAJALCEV

DELA NA TRETJI RAZVOJNI OSI POTEKAJO V SKLADU Z NAČRTI IZVAJALCEV

Trenutno izvajalci gradijo transportne poti, ki jih bodo potrebovali pri izgradnji hitre ceste. 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH PRIZNANJ NA PODROČJU KULTURE

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH PRIZNANJ NA PODROČJU KULTURE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za dodelitev Bernekerjevih priznanj na področju kulture za leto 2021. 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V MO SLOVENJ GRADEC V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V MO SLOVENJ GRADEC V LETU 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI

Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-483 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2584).

Preberi več...
SREBRO IN BRON NA TEKMOVANJU TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE "MOJA DEŽELA - LEPA IN GOSTOLJUBNA 2021"

SREBRO IN BRON NA TEKMOVANJU TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE "MOJA DEŽELA - LEPA IN GOSTOLJUBNA 2021"

Natečaj Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, je zaključen. V vseslovenskem tekmovanju v urejenosti in gostoljubnosti, v katerem Turistična zveza Slovenije kot organizator posebno pozornost posveča zelenemu turizmu in trajnostnemu razvoju, so sodelovali številni slovenski kraji/mesta ter drugi deležniki v turizmu.

Preberi več...
GASILSKA VAJA ROTENTURN 2021

GASILSKA VAJA ROTENTURN 2021

Danes, v sredo, 13. oktobra 2021, je zaposlene v občinski upravi ob 16. uri presenetil in k evakuaciji napotil sprožen požarni alarm.

Preberi več...
RAZŠIRJEN SESTANEK SVETA VAŠKE SKUPNOSTI PAMEČE–TROBLJE Z ŽUPANOM IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI

RAZŠIRJEN SESTANEK SVETA VAŠKE SKUPNOSTI PAMEČE–TROBLJE Z ŽUPANOM IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI

Danes ob 13. uri je v MKC na Ozarah potekal razširjen sestanek Sveta VS Pameče-Troblje, ki so se ga udeležili člani sveta, župan Tilen Klugler, direktorica uprave MOSG Darja Vrčkovnik in strokovne službe.

Preberi več...
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Končni rok za prejem prijav je 24.11.2021 do 10:00 ure, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
OPOZARJANJE VOZNIKOV NA PREKRATKO VARNOSTNO RAZDALJO

OPOZARJANJE VOZNIKOV NA PREKRATKO VARNOSTNO RAZDALJO

Podjetje Trilobit d.o.o bo za Direkcijo RS za infrastrukturo, na državni cesti G1-4, odsek 1258 (Otiški vrh-Slovenj Gradec), na križišču odcepa za Ozare, torej v naši občini, izvedlo pilotni projekt opozarjanja voznikov na prekratko varnostno razdaljo.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI GC 112236 ZG. KUNEJ – ROŽEJ

SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI GC 112236 ZG. KUNEJ – ROŽEJ

V obdobju od 22.1.2021 do 24.1.2021 - v noči iz petka na soboto in iz sobote na nedeljo se je na gozdni cesti v Razborju, ki vodi do stanovanjske hiše Spodnji Razbor 73, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, sprožil zemeljski plaz.

Preberi več...
PREVZELI SMO CERTIFIKAT "MLADIM PRIJAZNA OBČINA"

PREVZELI SMO CERTIFIKAT "MLADIM PRIJAZNA OBČINA"

Danes, v četrtek, 7. oktobra 2021, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor priredil slovesnost ob podelitvi certifikata in 10-letnici programa Mladim prijazna občina.

Preberi več...
OBVESTILO O ZAČASNI CESTNI ZAPORI NA CESTI PROTI KOPAM

OBVESTILO O ZAČASNI CESTNI ZAPORI NA CESTI PROTI KOPAM

Center za obveščanje nam je posredoval informacijo, da je zaradi močnega vetra in vetroloma (padlo je že več dreves) cesta na Kope zaradi varnosti začasno zaprta. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in želimo varno udeležbo v prometu.

Preberi več...
POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec v letošnjem letu izvaja meritve koncentracij delcev PM10. Z meritvami smo pričeli 1.1.2021. V času izvajanja meritev se izdelujejo mesečna poročila, ki prikazujejo rezultate meritev in primerjavo z vrednostmi iz okoliških merilnih mest (primerjava z merilnim mestom Maribor Center).

Preberi več...
OB 5. OKTOBRU - SVETOVNEM DNEVU UČITELJEV

OB 5. OKTOBRU - SVETOVNEM DNEVU UČITELJEV

Letos UNESCO vabi k praznovanju svetovnega dneva učiteljev pod naslovom Učitelji v središču okrevanja pri izobraževanju. Ta tema je bila izbrana, da odraža vlogo, ki jo imajo učitelji v času krize COVID-19, in poudarja podporo, ki jo potrebujejo, da v celoti prispevajo k okrevanju izobraževanja.

Preberi več...
MEDNARODNI TEDEN OTROKA OD 4. DO 10. OKTOBRA 2021

MEDNARODNI TEDEN OTROKA OD 4. DO 10. OKTOBRA 2021

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Tedna otroka®, ki traja od ponedeljka, 4. oktobra do nedelje, 10. oktobra 2021. Kot protiutež posledicam epidemije COVID-19 želijo organizatorji, Zveza prijateljev mladine, poudariti pomen igrivosti, sproščenosti in druženja, zato se v Tednu otroka tokrat posvečamo igri in igranju.  

Preberi več...
KAŽIPOT 55+ OB SVETOVNEM DNEVU STAREJŠIH

KAŽIPOT 55+ OB SVETOVNEM DNEVU STAREJŠIH

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi.

Preberi več...
PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJ IN POKLICA VEZIST - INFORMATIK TER PRIKAZ ZMOŽNOSTI SLOVENSKE VOJSKE V PRIMERU ELEMENTARNIH NESREČ

PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJ IN POKLICA VEZIST - INFORMATIK TER PRIKAZ ZMOŽNOSTI SLOVENSKE VOJSKE V PRIMERU ELEMENTARNIH NESREČ

Društvo VEZIST, s sedežem v Slovenj Gradcu, že od leta 2015 deluje v javnem interesu na področju komunikacijskih in informacijskih tehnologij , ki so predvidene tudi v času elementarnih nesreč in drugih situacij. 

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 40«

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 40«

Predmet prodaje je sklop nepremičnin v skupni površini 780 m2 s pripadajočo stavbo, in sicer:
Preberi več...
ODGOVOR ŽUPANA MOSG NA  ODPRTO PISMO DIREKTORJA KGZS CELJE

ODGOVOR ŽUPANA MOSG NA ODPRTO PISMO DIREKTORJA KGZS CELJE

Kljub zelo široko zastavljenem obveščanju javnosti o prednostih načrtovanih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN3) ugotavljamo, da interesne skupine pozornost javnosti usmerjajo izključno na t.i. varovanje kmetijskih zemljišč, ob tem pa v javnosti ustvarjajo neupravičeno nezadovoljstvo kljub dejstvom, da predlagane strokovne rešitve ponujajo bistveno več koristnih vplivov na bivanjski standard večine prebivalstva. Ker za načrtovanje občinske prostorske politike vendarle šteje prav slednje, je potrebno na navedbe ustrezno odgovoriti.

Preberi več...
V PETEK ZVEČER ob 20.00 – NA PRVEM PROGRAMU RTVSLO

V PETEK ZVEČER ob 20.00 – NA PRVEM PROGRAMU RTVSLO

V sredo, 15. septembra se je ekipa Slovenj Gradca udeležila snemanja prve v seriji letošnjih oddaj »V petek zvečer«.

Preberi več...
OKTOBER 2021

OKTOBER 2021

Preberi več...
INFORMATIVNI SPLETNI PORTAL »WWW.SGLASNIK.SG«

INFORMATIVNI SPLETNI PORTAL »WWW.SGLASNIK.SG«

SGlasnik vabi k spletnemu brskanju in soustvarjanju vsebin
Preberi več...
MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

Mestna občina Slovenj Gradec je na 2. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta odobren tudi s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, zato je Mestna občina Slovenj Gradec pristopila k sami izvedbi.  V začetku septembra so s pomočjo projektnih partnerjev pripravili osrednjo prireditev, s katero so tudi uradno otvorili novo pridobitev v občini.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS – 2, ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI  OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021 POMOČ EKO KMETIJAM

JAVNI RAZPIS – 2, ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021 POMOČ EKO KMETIJAM

Vloge na javni razpis sprejemamo najkasneje do vključno 8. 10. 2021  po pošti ali osebno v času uradnih ur, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga – oddana vloga najkasneje na dan 8. 10. 2021.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021
OB 21. SEPTEMBRU - MEDNARODNEM DNEVU MIRU OZN

OB 21. SEPTEMBRU - MEDNARODNEM DNEVU MIRU OZN

21. september, mednarodni dan miru, ki ga od leta 1981 dalje obeležuje Organizacija združenih narodov, že od leta 2001 dalje pomeni tudi dan, ki ga vojskujoče strani spoštujejo kot dan nenasilja in premirja. 

Preberi več...
28. NATEČAJ ZA IZVIRNO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

28. NATEČAJ ZA IZVIRNO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

Spoštovani sodelujoči učenci in mentorji na Natečaju za izvirno otroško literarno in likovno delo ter fotografijo »Otroška risba« 2021, ki ga MOSG razpisuje ob svetovnem dnevu miru, 21. septembru.

Preberi več...
TERENSKA CEPLJENJA PROTI COVID-19

TERENSKA CEPLJENJA PROTI COVID-19

Zdravstveni dom Slovenj Gradec in župan Mestne občine Slovenj Gradec, v sodelovanju z vaškimi skupnostmi in mestnimi četrtmi, obveščata občanke in občane, da bodo mobilne ekipe za cepljenje proti covidu na teren napotene tudi v mesecu oktobru, in sicer:

Preberi več...
SVEČANA SEJA MESTNEGA SVETA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

SVEČANA SEJA MESTNEGA SVETA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Danes ob 11. uri smo, ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužbe, v Koroški galeriji likovnih umetnosti podelili občinska odličja za leto 2021.

Preberi več...
PRAZNIČNA POSLANICA ŽUPANA MOSG OB OBČINSKEM PRAZNIKU

PRAZNIČNA POSLANICA ŽUPANA MOSG OB OBČINSKEM PRAZNIKU

19. september je občinski praznik. Na ta dan smo leta 1989 od Organizacije združenih narodov prejeli naziv "mesto - glasnik miru". Na svečani seji, ki je potekala ob 11. uri v Koroški galeriji likovnih umetnosti, je župan Tilen Klugler z zbranimi delil svoj praznični nagovor in poslanico občankam in občanom. 

Preberi več...
12345678910zadnji

Koledar dogodkov in prireditev

«oktober 2021»
pontorsrečetpetsobned
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.