Novice

GRADNJA KOLESARSKIH STEZ NA OBMOČJU MO SLOVENJ GRADEC

GRADNJA KOLESARSKIH STEZ NA OBMOČJU MO SLOVENJ GRADEC

Gradbena dela pri gradnji kolesarske steze na območju slovenjgraške občine so v polnem teku. Trenutno se dela izvajajo na Gozdni poti na Štibuhu, Legnu, pri trgovskem centru Lidl – Merkur in na relaciji trgovina Špar – gostišče Murko. 
Preberi več...
OTVORITEV CESTE STARI TRG - CERKEV

OTVORITEV CESTE STARI TRG - CERKEV

Mestna četrt Stari trg je v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec v četrtek, 19.05.2022 ob 18. uri, pripravila otvoritev obnovljenega cestnega odseka Stari trg – Cerkev. 

Preberi več...
SEZNAM POTRJENIH POBUD ZA MOJ PEČAT - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

SEZNAM POTRJENIH POBUD ZA MOJ PEČAT - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Participativni proračun Moj pečat prihaja v odločilno fazo. Izbor pobud je opravljen, bliža se glasovanje.

Do roka je prispelo kar 35 predlogov občanov, med katerimi je 22 takšnih, ki ustrezajo merilom Participativnega proračuna v Mestni občini Slovenj Gradec Moj pečat ter bodo uvrščeni na glasovanje.

Preberi več...
PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE PODGORJE

PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE PODGORJE

Mestna občina Slovenj Gradec je 19.05.2022 podpisala gradbeno pogodbo za »Prizidek in rekonstrukcijo osnovne šole Podgorje« z izvajalcem GOI del, podjetjem SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o.. Vrednost gradbenih del je ocenjena na 1.350.984,59 EUR.

Preberi več...
OBNOVA KOTLOVNICE V POČITNIŠKEM DOMU FIESA

OBNOVA KOTLOVNICE V POČITNIŠKEM DOMU FIESA

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec je dne 5. 5. 2022 pristopila k izvedbi projekta »Obnova kotlovnice v Počitniškem domu Fiesa«.
Preberi več...
POLOVIČNA ZAPORA CESTE V STAREM TRGU

POLOVIČNA ZAPORA CESTE V STAREM TRGU

Občane obveščamo, da bo v sredo 25.5.2022 zaradi izgradnje meteorne kanalizacije izvedena polovična zapora lokalne ceste krožišče Colatio - Gasilski dom Stari trg, na križišču: odcep igrišče Stari trg in odcep cerkev Sv. Radegunda.
Preberi več...
POZNA KOŠNJA TRAVE IN VARSTVO ČEBEL

POZNA KOŠNJA TRAVE IN VARSTVO ČEBEL

Javno podjetje komunala Slovenj Gradec se kot odgovorno podjetje trudi, da v okviru vzdrževanja javnih površin izvaja košnjo trave, ki čim bolj pripomore k varstvu čebel.
Preberi več...
OTVORITEV CESTE ŠKOF - ANŽELAK

OTVORITEV CESTE ŠKOF - ANŽELAK

V sredo, 18.05.2022, je ob 17. uri potekala otvoritev prenovljenega odseka občinske ceste na Gradišču (JP 879171). 
Preberi več...
OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

Tudi letošnja obeležitev 12. maja, mednarodnega dne medicinskih sester, je družbeni opomnik o nujnosti in pomenu zdravstvene oskrbe in nege, spomin na rojstni dan začetnice modernega sestrstva, Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege in formalizacije tovrstnega izobraževanja.

Preberi več...
SANACIJA KNJIŽNICE POŠ PAMEČE

SANACIJA KNJIŽNICE POŠ PAMEČE

V januarju smo pričeli najprej s sanacijo zunanje stene knjižnice Podružnične osnovne šole Pameče. V notranjosti knjižnice se je na zunanji steni pojavilo odpadanje ometa in prišlo do zamakanja knjižnice, ker objekt v tem delu nima hidroizolacije ter urejenega odvodnjavanja. Izvedla so se naslednja dela: izkop okoli zunanje stene knjižnice, grobi omet stene (izravnava), ureditev hidroizolacije, odvodnjavanje zunanje stene knjižnice, izvedba nove toplotne izolacije in ureditev poti s travnimi ploščami. Sedaj pa smo projekt zaključili tudi z ureditvijo notranjih sten, ki so pred izvedbo zamakale, kar je povzročalo težavne delovne pogoje. Skupna vrednost projekta je bila slabih 25.000 EUR.

Preberi več...
PRENOVA ULIC NAŠEGA MESTA

PRENOVA ULIC NAŠEGA MESTA

Aktualni projekt, ki je v polnem teku in katerega zaključek načrtujemo v začetku septembra, prinaša sicer mnoge nevšečnosti, a bo v prihodnje pomembno izboljšal bivanjski standard v območju mestnega jedra, tako lokalnim prebivalcem kot tudi obiskovalcem in lastnikom poslovnih lokalov. Trenutno potekajo dela na Šolski in Cankarjevi ulici ter Vorančevem trgu, talna oprema pa že nakazuje videz končne podobe ureditve.

Preberi več...
ODPRAVLJENA ZAPORA OBČINSKE CESTE V STAREM TRGU

ODPRAVLJENA ZAPORA OBČINSKE CESTE V STAREM TRGU

Občanke in občane obveščamo, da je po preverjanju posledic sesutja napušča stavbe v Starem trgu (Očesna ordinacija Falež) in zagotovitvi statične varnosti objekta, cesta na odseku med kulturnim in gasilskim domom v Starem trgu spet prevozna in odprta za ves promet.

Preberi več...
ZAPORA LOKALNE CESTE NA SELAH

ZAPORA LOKALNE CESTE NA SELAH

V sredo, 11.5.2022, bomo pričeli izvajati sanacijska dela med lokalno cesto LC 377021 in potokom Selčnica v bližini stanovanjske hiše Sele 11b – izvedli bomo sanacijo usada ceste ob potoku Selčnica. Dela bodo potekala deset dni. Zaradi izvedbe del bo prihajalo do polovične zapore lokalne ceste.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občine Slovenj Gradec menjala zemljišče v svoji lasti:

Preberi več...
TEMELJNI KAMEN ZA PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJO TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

TEMELJNI KAMEN ZA PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJO TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Danes, v petek, dne 6. maja 2022 smo za izgradnjo prizidka položili tudi temeljni kamen, ob čemer je župan Tilen Klugler izpostavil nujnost izgradnje in zadovoljstvo za uspešno pripravljen in prijavljen projekt ter se pri tem zahvalil občinskim strokovnim službam ter službam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so razpis pripravile in izpeljale.

Preberi več...
DELNA ZAPORA CESTE PRI KROŽIŠČU NOORDUNG (pri Hoferju)

DELNA ZAPORA CESTE PRI KROŽIŠČU NOORDUNG (pri Hoferju)

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove dilatacij delna zapora ceste G1-4/1445 Slovenj Gradec od km 0,235 do km 0,310.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor – skladišče v objektu (delavnica bivše KOMUNALE), identifikacijska številka stavbe 850 1004, na naslovu Partizanska pot 12 v izmeri 32,55 m2. Vloge morajo prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 27. 5. 2022 do 9.00 ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Preberi več...
PREJELI SMO 35 VAŠIH PREDLOGOV

PREJELI SMO 35 VAŠIH PREDLOGOV

V procesu participativnega proračuna "Moj pečat" je do roka na občino prispelo 35 ustrezno oddanih predlogov. 
Preberi več...
S KOLESOM V MESTO IN EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

S KOLESOM V MESTO IN EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Vsi na kolo za zdravo telo
Preberi več...
VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV

VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV

Vsem gasilkam in gasilcem, še posebej pa članicam in članom prostovoljnih gasilskih društev, ki delujete v MO Slovenj Gradec, iskreno čestitam ob današnjem mednarodnem dnevu gasilk in gasilcev. Obenem pa izrekam veliko zahvalo za vso požrtvovalnost in pripravljenost , da v vsakem trenutku priskočite na pomoč vsem, ki jo potrebujejo.

Preberi več...
MAJ 2022

MAJ 2022

Preberi več...
OB 27. APRILU – DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU – PRAZNIKU DELA

OB 27. APRILU – DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU – PRAZNIKU DELA

Spoštovane občanke, spoštovani občani, Ob državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, vam iskreno čestitamo in želimo prijetno praznovanje. Hkrati pa vas v počastitev 1. maja – praznika dela, prijazno vabimo tudi k udeležbi na tradicionalnem prvomajskem shodu na Kremžarjevem vrhu, ki bo v nedeljo, 1. maja pri planinski koči na Kremžarici, ob 11. uri. Shod organiziramo v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Planinskim društvom Slovenj Gradec.

Preberi več...
ZAPORE CEST ZARADI GRADBENIH DEL

ZAPORE CEST ZARADI GRADBENIH DEL

V času zamenjave cestnega propusta na lokalni cesti LC 377051 (Brezniška kapela-Ciganija) in na lokalni cesti LC 377141 (Raduše-Umek), natančneje v Suhem delu pri Umeku  - naslov Podgorje 135, bo izvedena popolna zapora za tovorni promet nad 7,5t skupne mase - obvoz je možen preko lokalne ceste LC 377061 (Zgornja vas Podgorje-Velunje) in LC 377311 (Prevalnik-odcep Velunje), za ostali promet pa se bodo izvedle obvozne ceste na sami lokaciji gradbišča.


Preberi več...
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN »KOMUNALNA UREDITEV ZAZIDAVA ŠMARTNO«

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN »KOMUNALNA UREDITEV ZAZIDAVA ŠMARTNO«

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22); v
nadaljevanju: ZJN-3), MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v
nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v
skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in sodelujejo v postopku oddaje
javnega naročila.
Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 SSe - osnutek

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 SSe - osnutek

Ureditveno območje OPPN se nahaja znotraj Mesta Slovenj Gradec in obsega zemljišča parc. št. 279/1, 279/8, 279/32, 279/34, del, 279/35, 279/38, 279/49, 288, del, 290, del, 293/1, del, 293/2, del, vse k.o. 849 Stari trg v izmeri 0,9708 ha. Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi s priključevanjem območja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Vplivno območje OPPN obsega vsa zemljišča znotraj območja OPPN in zemljišča na katerih je predvidena gradnja infrastrukture.
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)«

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)«

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo v času od 26. 4. 2022 do 27. 5. 2022 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)«
Preberi več...
Razpisna dokumentacija za predložitev rešitve v okviru javnega razpisa "PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MOSG"
Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever – SKLOP F - Jenina

Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever – SKLOP F - Jenina

Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever – SKLOP F - Jenina

Preberi več...
ČISTILNA AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE 2022

ČISTILNA AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE 2022

Tudi v letošnjem letu bomo v MOSG pristopili k izvedbi skupne čistilne akcije mestnih četrti in vaških skupnosti, v sodelovanju z osnovnimi šolami. Akciji se lahko pridružijo tudi podjetja, soseske, hišni sveti, delovne organizacije ter drugi poslovni subjekti ter posameznice in posamezniki. Čistilna akcija bo potekala v soboto, 23. aprila 2022 v dopoldanskem času. 

Skupaj poskrbimo za čisto in zdravo okolje, narava nam bo hvaležna.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE TROBLJE - GRADIŠČE

REKONSTRUKCIJA CESTE TROBLJE - GRADIŠČE

Uspešno smo izvedli rekonstrukcijo dela ceste Troblje - Gradišče. Predmet izvedbe je bil asfaltiranje ceste v dolžini 607 m. Želimo vam srečno vožnjo.


Preberi več...
12345678910zadnji

Koledar dogodkov in prireditev

«maj 2022»
pontorsrečetpetsobned
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627
27.5.2022 18:00 - 19:00
8974

Odprtje razstave "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, na odprtje razstave "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".

Avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Razstavljena grafična dela prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa. Matrica, ki jo je avtorica poimenovala telo (T) zajema tri serije grafičnih listov; deformacija geometrijskih teles, formacija imaginarnih teles in distorzija lastnega telesa.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi

Preberi več
28
29
29.5.2022 15:00 - 18:00
8884

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
30
30.5.2022 11:00 - 18:00
8885

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
31
31.5.2022 11:00 - 18:00
8886

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
1
1.6.2022 11:00 - 18:00
8887

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
2
2.6.2022 11:00 - 18:00
8888

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
3
3.6.2022 11:00 - 18:00
8889

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
4
4.6.2022 15:00 - 18:00
8890

Razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)"

Prisrčno vabljeni v Galerijo raum AU, kjer je na ogled razstava "Monika Plemen: T= (objekt, ideja, subjekt)".
Z razstavljenimi deli, ki prikazujejo tri perspektive razumevanja telesa, avtorica raziskuje pojem in definicijo grafične matrice, pri čemer jo zanima predvsem, kako nanjo gledamo v institucionalnem okviru, kadar je sopostavljena z njenim odtisom.
Formacija naslova izhaja iz matematičnega pojmovanja matrice oz. matrike, ki jo ta definira kot skupek zaporedja števil ali njenih elementarnih vrednosti. Iz naslova je mogoče razbrati, da matrico T sestavljajo trije elementi: objekt, ideja in subjekt.
Kurator razstave: Rado Carlo Poggi
Preberi več
5
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.