Novice

SPREMEMBA TERMINOV IN LOKACIJE HITREGA TESTIRANJA

SPREMEMBA TERMINOV IN LOKACIJE HITREGA TESTIRANJA

Občanke in občane Slovenj Gradca in Mislinje vabimo, da izkoristijo možnost brezplačnega hitrega testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga osebje Zdravstvenega doma Slovenj Gradec med tednom izvaja v Slovenj Gradcu v prostorih MKC ter v Mislinji v Centru Lopan. Testiranja se bodo izvajala v Slovenj Gradcu ob ponedeljkih, sredah in SOBOTAH med 7:00 in 9:00, v Mislinji pa ob ponedeljkih med 6:00 in 8:00. Za razumevanje se zahvaljujemo in vabimo k udeležbi.

Preberi več...
ZAMENJAVA KRITINE NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA SLOVENJ GRADEC

ZAMENJAVA KRITINE NA POSLOVILNI VEŽICI POKOPALIŠČA SLOVENJ GRADEC

Zaradi dotrajanosti strešne kritine smo v mesecu avgustu pričeli s sanacijo dotrajane kritine in jo zamenjali z novo. Vrednost investicije je znašala okoli 36.000 EUR, nova kritina pa poslovilno vežico varuje pred vremenskimi vplivi in več ne kazi videza tega objekta.

Preberi več...
POSEBNA OBVESTILA MOSG

POSEBNA OBVESTILA MOSG

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča občankam in občanom, da so prostori uprave ter ostalih institucij, katerih ustanoviteljica je, do nadaljnjega za osebne obiske strank in obiskovalcev odprti le za nujne zadeve. Prav tako so javne institucije in zasebni izvajalci pozvani k odpovedi prireditev ter vseh dogodkov, na katerih bi lahko prišlo med obiskovalci do širjenja okužb. Vse občinske službe ter zaposleni v javnih zavodih so na voljo za občane preko telefona ali elektronskih naslovov, delovni čas vseh občinskih institucij pa ostaja nespremenjen. Občane vabimo, da redno preverjajo to spletno stran, za informacije pa smo v delovnem času občinske uprave na voljo na telefonski številki 02 881 21 10, sicer pa na e-naslovu krizni@slovenjgradec.si. Odgovorna oseba za krizno komuniciranje je Dušan Stojanovič. Za vse nejasnosti glede prehajanja meja statističnih regij, upoštevanje »policijske ure« ipd. lahko občani kontaktirajo Policijo na telefonski številki 01 514 70 01 ali na e-naslovu koronavirus@policija.si, v zvezi z ostalimi vprašanji pa tudi klicni center Nacionalnega instituta za javno zdravje na telefonski številki 080 14 04 (med 8. in 20. uro).

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec.  Sofinancira se postavitev ene MKČN  za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN, ki služi za več objektov.

Preberi več...
BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ "POLJE"

BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ "POLJE"

Trajanje projekta: (2017-2021)

Vrednost projekta: 3.683.239,04 EUR od tega ESSR sredstva 2.338.957,88 EUR (CTN)

Preberi več...
SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR: GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA

SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR: GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA

Trajanje projekta: (2017-2022)

Vrednost projekta: 8.870.173,11 EUR od tega  MOSG: 2.387.611,11 ESI sredstva 5.184 926,00 EUR  EKO SKLAD 897.636,00 MIZŠ 400.000,00 EUR (predvidena prijava)

Preberi več...
SPLETNI PONOVOLETNI SESTANKI ŽUPANA Z VODSTVI JAVNIH ZAVODOV IN INSTITUCIJ

SPLETNI PONOVOLETNI SESTANKI ŽUPANA Z VODSTVI JAVNIH ZAVODOV IN INSTITUCIJ

Danes, v petek, 15. januarja 2021, je potekal še zadnji sestanek, ki je prav tako potekal preko platforme Zoom. Župan se je v minulih dneh tako sestal z vodstvi javnih zavodov s področja kulture (Koroška galerija likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej, Kulturni dom in Knjižnica Ksaverja Meška), ravnateljicami in ravnatelji osnovnih šol v MO, VVZ in Glasbene šole, javnega zavoda MoCIS in visokošolskih ustanov, Fakultete za tehnologijo polimerov in Fakultete za zdravstvene in socialne vede.

Preberi več...
5. REDNA SEJA SVETA KOROŠKE REGIJE

5. REDNA SEJA SVETA KOROŠKE REGIJE

V spletnem konferenčnem okolju Zoom so se včeraj, na 5. redni seji Sveta Koroške regije, sestali koroški županji in župani, vodila pa jo je predsedujoča, županja občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak.

Preberi več...
UREDITEV MESTNIH ULIC IN KOLESARSKIH STEZ V OKVIRU TRAJNOSTNE MOBILNOST

UREDITEV MESTNIH ULIC IN KOLESARSKIH STEZ V OKVIRU TRAJNOSTNE MOBILNOST

Trajanje projekta: (2017-2022)

Vrednost projekta: 2.782.960,59 EUR, MOSG=1.203.941,22 eur , EU=1.579.019,37 eur

Preberi več...
REDNA NOVINARSKA KONFERENCA ŽUPANA MOSG

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA ŽUPANA MOSG

V četrtek, 14. januarja 2021 je župan MOSG Tilen Klugler sklical prvo letošnjo redno novinarsko konferenco, na kateri je javnost seznanil z aktualno tematiko, projekti in investicijami ter odgovarjal na novinarska vprašanja.

Celoten posnetek novinarske konference si lahko ogledate na spodnji povezavi, na Youtube kanalu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

Mestna občina Slovenj Gradec je na 2. Javni poziv EKSRP  za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev«. 
Preberi več...
TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTNEM JEDRU

TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTNEM JEDRU

Trajanje projekta: (2018-2022)

Vrednost projekta: 1.486.183,48 eur, MOSG=741.382,11 eur, EU=744.801,37 eur

Preberi več...
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

Trajanje projekta: (2019-2022)

Celotna vrednost projekta: 2.351.100 EUR z DDV po tekočih cenah    od tega

MOSG: 619.510,49 EUR

ESRR sredstva: : 1.731.589,51 EUR 

Preberi več...
IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Trajanje projekta: (2019-2023)

Vrednost projekta: 3.608.797,82 eur, MOSG= 653.841,09 eur, EU= 2.954.956,73eur

Preberi več...
PILOTNI PROJEKT "UPORABLJAJ PAMETNO"

PILOTNI PROJEKT "UPORABLJAJ PAMETNO"

V MOSG smo pristopili k sodelovanju v pilotnem projektu Elektra Celje, »Uporabljaj pametno«, ki nam bo prihodnjih obdobjih omogočil precej prihrankov pri porabi komunalne energije. 

Preberi več...
SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA UPRAVNE ENOTE

SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA UPRAVNE ENOTE

Nesreča nikoli ne počiva. Zaradi škode, povzročene v prometni nezgodi k križišču Pohorske in Meškove ulice, pri Upravni enoti Slovenj Gradec, smo v okviru vzdrževalnih del  sanirali stopnišče pri vhodu v Upravno enoto, drogove za zastave in ograjo stopnišča ter pohodne površine pred stavbo. Vrednost del je znašala slabih 11.000 EUR, potekala pa so v mesecu decembru 2020. 

Preberi več...
MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM

MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM

Ena od večjih infrastrukturnih investicij je gotovo izgradnja mostu preko reke Mislinje, na lokaciji Daplast v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Obstoječa mostna konstrukcija je bila namreč dotrajana, njena krajna opornika sta bila nearmirana – betonska, povozna površina in ograja pa sta bili leseni. V sklopu odstranitve obstoječega mostu in izvedbi novega smo tudi razširili in uredili strugo Mislinje. Investicija v vrednosti slabih 160.000 EUR je potekala od sredine septembra do začetka decembra 2020. Nov most je pomembna pridobitev za krajane, celotna ureditev območja pa predstavlja tudi pomembno pridobitev na področju prometne in protipoplavne varnosti za okoliške prebivalce. 

Preberi več...
PROJEKTI IN INVESTICIJE V IZVAJANJU

PROJEKTI IN INVESTICIJE V IZVAJANJU

Spoštovane občanke, cenjeni občani, za vas smo pripravili posodobljen in aktualen nabor projektov in investicij v izvajanju, ki so pregledno ločeni po tematikah. Zagotovo boste našli vse informacije, ki vas zanimajo ter sledili zastavljeni dinamiki izvajanja investicij, ki nam lepšajo bivanje v širši in ožjih lokalnih skupnostih.


Preberi več...
IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA JP 878421 V SPODNJEM RAZBORJU - MOST

IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA JP 878421 V SPODNJEM RAZBORJU - MOST

V skrbi za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti hudourniških in drugih voda, smo konec meseca novembra sanirali odtok pod voziščem v Spodnjem Razborju.  Investicijo v vrednosti dobrih 11.000 EUR smo izvedli v dobrem tednu dni.

Preberi več...
UREDITEV PARKIRIŠČA NA PARTIZANSKI POTI 8 IN 8A

UREDITEV PARKIRIŠČA NA PARTIZANSKI POTI 8 IN 8A

V okviru investicijskega vzdrževanja javnih površin smo konec oktobra pričeli s sanacijo parkirišča na Partizanski ulici, pri investiciji v vrednosti slabih 13.000 EUR pa smo zamenjali tamponsko podlago in asfaltno prevleko. Pod asfaltno prevleko smo se obnovili tudi dotrajane komunalni vodi, pokrovi jaškov pa so sedaj poravnani z nivojem parkirišča. 

Preberi več...
UREDITEV SANITARIJ V OŠ PODGORJE

UREDITEV SANITARIJ V OŠ PODGORJE

V času, ko poteka pouk na daljavo, smo se lahko lotili ureditve nujnih sanacij v šolskih objektih v naši mestni občini. V slabe pol meseca smo uredili sanitarije v OŠ Podgorje, investicija pa znesla dobrih 21.000 EUR. 

Preberi več...
NADOMESTNE VOLITVE V SVET VS RAZBOR

NADOMESTNE VOLITVE V SVET VS RAZBOR

Predčasno glasovanje bo v sredo, 13. 1. 2021, na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec – v poročni dvorani Graščine Rotenturn.  Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 07.00 in 19.00 uro. Za razumevanje se zahvaljujemo in vabimo k udeležbi.

Preberi več...
MLADINSKE ORGANIZACIJE V MOSG PRIREJAJO KONCERTE

MLADINSKE ORGANIZACIJE V MOSG PRIREJAJO KONCERTE

V časih, ko se ne moremo srečevati v živo, so se MKC Slovenj Gradec, Glasbena Spektakularnost (Philom, ZircuS, Gangl Productions) in Mladinski svet SG, združili v želji po organizaciji sklopa glasbenih koncertov iz studia MkC Slovenj Gradec. Ker je Koroška vir kreativne glasbe v Sloveniji, želijo v avdiovizualni obliki obeležiti čim večje število ustvarjalnih posameznikov in skupin.

Preberi več...
ODPRAVA ARHITEKTURNIH OVIR – KLANČIN - ZA INVALIDE

ODPRAVA ARHITEKTURNIH OVIR – KLANČIN - ZA INVALIDE

Kot lokalna skupnost, prijazna mladim, starejšim in osebam s posebnimi potrebami in z zavezo o pripravi različnih strategij na področju urbanega razvoja, ki bodo upoštevale tovrstne potrebe in pričakovanja, smo v preteklem letu pristopili k sanaciji ovir na pločnikih, ki posebej invalidom predstavljajo precejšnje težave.

Preberi več...
MOST ČEZ HOMŠNICO POLJE-ŠTIBUH

MOST ČEZ HOMŠNICO POLJE-ŠTIBUH

Že pred časom smo v uporabo predali prenovljen most čez potok Homšnica, ki povezuje mestni četrti Polje in Štibuh. 
Preberi več...
POJASNILO GLEDE POVIŠANJA CEN PROGRAMOV V VVZ

POJASNILO GLEDE POVIŠANJA CEN PROGRAMOV V VVZ

Na župana Mestne občine Slovenj Gradec se je obrnilo nekaj staršev v zvezi s podražitvijo vrtca s 1. 1. 2021 in pobudo, da bi se mladim družinam, ki rešujejo stanovanjski problem, omogočila posebna olajšava pri plačilu vrtca.

Preberi več...
ŠOLSKA PREHRANA OTROK V ČASU EPIDEMIJE IN POUKA NA DALJAVO

ŠOLSKA PREHRANA OTROK V ČASU EPIDEMIJE IN POUKA NA DALJAVO

V MO Slovenj Gradec smo v sodelovanju z osnovnimi šolami tudi v času epidemije in pouka na daljavo preko šolskih kuhinj organizirali nemoteno prehrano za otroke (tako za tiste, ki so upravičeni do brezplačnega obroka kot tudi za ostale), šole pa omogočajo tudi osebni prevzem obrokov.

Preberi več...
MOSG JE DOBITNICA PRIZNANJA »MESTA MESTOM«

MOSG JE DOBITNICA PRIZNANJA »MESTA MESTOM«

Veseli smo odlične uvrstitve na razpisu za priznanje »Mesta >> mestom # 3«. Gre za razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja, ki ga je objavil Inštitut za politike prostora.

Preberi več...
MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA

MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA

Meritve koncentracij različnih snovi v zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. Kakovost zraka v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih bistveno izoljšala, vendar je koncentracija nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku še vedno previsoka. Zrak je v Sloveniji prekomerno onesnažen predvsem z delci PM10 pozimi in prizemnim ozonom poleti. 


Preberi več...
BREZPLAČNO TESTIRANJE

BREZPLAČNO TESTIRANJE

Občanke in občane obveščamo, da bo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in NIJZ ter v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja, cepljenje splošne populacije proti covid-19 v prvi fazi namenjeno starejšim od 60 let in kroničnim bolnikom, ki imajo večje tveganje za potek bolezni. 

Preberi več...
12345678910zadnji

Koledar dogodkov in prireditev

«januar 2021»
pontorsrečetpetsobned
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.