Naročila in objave

JAVNI POZIV ZA ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNI POZIV ZA ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni poziv za odkup stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Do prodaje so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so najemniki neprofitnih (in prejšnjih socialnih) stanovanj Mestne občine Slovenj Gradec za nedoločen čas in najemnikom službenih stanovanj ter njihovim ožjim družinskim članom, navedenim v najemni pogodbi, če imajo stalno bivališče na naslovu stanovanja.


Preberi več...
SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE-  VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM – PONOVITEV POSTOPKA
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec skladno s pravili o dodeljevanju pomoči.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca  na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES).
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI »STARA KOMUNALA«

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI »STARA KOMUNALA«

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja: Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji  “Stara komunala”.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – PARCELA 850 982/4

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – PARCELA 850 982/4

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMEČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP 0M-124 V OPN MOSG – (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1742) – prilagoditev in določitev natančne oblike ter velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE-  VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM
INVESTICIJE V LETU 2019

INVESTICIJE V LETU 2019

V dokumentu smo zbrali nekaj najpomembnejših investicij, ki jih je MOSG izvedla v letu 2020. Dokument je na voljo v digitalnem bralniku.
Preberi več...
S K L E P  O SPREMEMBI SKLEPA O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – SD OPN 3
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2020

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2020

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  O ODDAJI V NAJEM

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI V NAJEM

Predmet oddaje v najem so obcestni drogovi ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev. Oddaja se 10 drogov, ki so postavljeni na zemljiščih. Velikost oglasnega panoja oziroma obešanke je 133x80cm. Na vsak drog se lahko postavi en oglasni pano oziroma obešanka. Stroške izdelave in postavitve nosi  izbrani najemnik.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino:
Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.
Preberi več...
NAROČILO MALE VREDNOSTI: MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM PRI SLOVENJ GRADCU TER UREDITEV IN STABILIZACIJA STRUGE

NAROČILO MALE VREDNOSTI: MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM PRI SLOVENJ GRADCU TER UREDITEV IN STABILIZACIJA STRUGE

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 24.06.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MOSG

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MOSG

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B, OB JAVNI POTI JP 878851«
NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 2020

NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti razpisuje natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo 2020 (izviren otroški in mladinski prispevek). Rok za oddajo prispevkov je 30. junij 2020.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 9 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,45 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 736 003.

Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2020/2021, ŠT. 430-0011/2020

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2020/2021, ŠT. 430-0011/2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za prevoze učencev v Mestni občini Slovenj Gradec v šolskem letu 2020/2021.

Preberi več...
PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine v letu 2020

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine v letu 2020

 

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2020, v Uradnem listu RS, št. 35/20 z dne 27.3.2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2020.

Preberi več...
PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020

 

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020, v Uradnem listu RS, št.  35 /20 z dne 27.3.2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020.

 

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev občinskih odličij (občinska plaketa ali nagrada ter naziv častni občan MOSG) za leto 2020. Predloge z obrazložitvami je potrebno poslati najkasneje do petka, 31. julija 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev Vrunčevih odličij na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2020. Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 31. julija 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Mestnem svetu MO Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

Upravičenci do sofinanciranja so  fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. 0., Grajska ulica 7, Maribor.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: Parc. št. 1041/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec, v izmeri 76 m2.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE TR-05 STANOVANJSKO NASELJE

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE TR-05 STANOVANJSKO NASELJE

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17, 72/17-popr.) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK ( EUP SG-68)

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK ( EUP SG-68)

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17, 72/17-popr.) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vranjek (EUP SG-68).

Preberi več...
12