Naročila in objave

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2017

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2017

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja v MOSG. 
Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«

Gradivo v priloženih dokumentih.

Preberi več...
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« - del
PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV ŠPORTA, V JAVNEM INTERESU, ZA LETO 2017

PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV ŠPORTA, V JAVNEM INTERESU, ZA LETO 2017

V letu 2017 je iz sredstev občinskega proračuna za šport (brez JZ SPOTUR) namenjeno skupno 452.820 €, kar je 12,5% več kot predhodno leto. Od tega je 63.000 € namenjenih novim investicijam, 70.074 EUR pa investicijskemu vzdrževanju
Preberi več...
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KUHINJE PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KUHINJE PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega naročila je oddaja del za dobavo in montažo opreme kuhinje 1. OŠ Slovenj Gradec. Naročnik je v ta namen pripravil projektno dokumentacijo, popise del in pridobil gradbeno dovoljenje.
Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.
Preberi več...
12345678910zadnji