Dvorec Rotenturn

Dvorec Rotenturn

Graščina Rotenturn stoji na robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca. Slikovit dvorec z arkadnimi hodniki in lepim baročnim portalom se je z vrsto prezidav v stoletjih razrasel iz prvotnega obrambnega stolpa, prvič omenjenega v 15. stoletju, in iz dela mestnega obzidja.

Zgledna prenova v zadnjih letih mu je dala pečat topline in pridih domačnosti, ne da bi mu odvzela kaj tiste lepote, ki so mu jo vtisnili predvsem ob zadnjih velikih prezidavah v 18. stoletju.

Rotenturn je še vedno tesno vpet v mestno življenje. Danes so tu sedež uprave Mestne občine Slovenj Gradec in županstvo. Atrij dvorca je v zadnjih letih postal osrednji slovenjgraški prireditveni prostor. Prireditve pod skupnim naslovom Slovenjgraško poletje ponujajo obiskovalcem ob bogatem kulturnem programu še obilo zabave in sproščene družabnosti, poleg domačinov pa privabljajo tudi veliko okoliških prebivalcev.


Informacije:

Turistična pisarna Slovenj Gradec

Glavni trg 24
2380  Slovenj Gradec
Telefon: +386 2 881 21 16
Telefon: +386 51 320 978
Fax: +386 2 881 21 17
E-mail : tic@slovenjgradec.si


Fotogalerija