Arhiv

Oživljeni zven preteklosti (2010)

Oživljeni zven preteklosti (2010)

EVROPSKI PROJEKT: Projekt kandidira za delno financiranje Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013

Preberi več...
Mladinski kulturni center s hotelom

Mladinski kulturni center s hotelom

EVROPSKI PROJEKT: Cilj projekta je na lokaciji Poslovne cone Ozare izgraditi Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, kjer bo deloval nov mladinski hotel »Youth hostel« s kategorijo 5 trikotnikov, ki bo nudil nočitvene kapacitete tako naključnim kot tudi aktivnim gostom umetniško-kulturnih, športnih in mednarodnih dogodkov mesta Slovenj Gradec.

Preberi več...
Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec

Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec

EVROPSKI PROJEKT: Projekt Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec vključuje parterno ureditev dela Glavnega trga od Lekarne do stavbe Glavni trg 13, Trga svobode, parka pri Gimnaziji in Gosposvetsko ulico ter obnovo stavbe Glavni trg 13.

Preberi več...
Izgradnja kanalizacijskega sistema Kope

Izgradnja kanalizacijskega sistema Kope

EVROPSKI PROJEKT: Predmet projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih komunalnih voda za turistično območje Gorsko-turistični center Kope.

Preberi več...
Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v MOSG

Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v MOSG

EVROPSKI PROJEKT: Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema, zmanjšanje izgub na vodovodnih sistemih Mestne občine Slovenj Gradec in oskrba občanov s kvalitetno pitno vodo.

Preberi več...
12