Komunalna in cestna infrastruktura

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879 591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik) v Mestni občini Slovenj Gradec
Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

Rekonstrukcija ceste jp 877 831 (Pot ob Homšnici) v Mestni občini Slovenj Gradec
Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 411 (Brezniška kapela – Lubej) – 1.faza (P16 do P29) v Mestni občini Slovenj Gradec
Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR (P0 do P7) v Mestni občini Slovenj Gradec
Preberi več...
POROČILA O IZVEDENIH INVESTICIJAH

POROČILA O IZVEDENIH INVESTICIJAH

Rekonstrukcija cest jp 878 722 in jp 878 731 (Slemenik – Črnivnik, odcep Detečnik in Čečovnik – Mrzel) v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
PRIČETEK SANACIJE STREHE POSLOVILNE VEŽICE STARI TRG

PRIČETEK SANACIJE STREHE POSLOVILNE VEŽICE STARI TRG

Mestna občina Slovenj Gradec pričenja s sanacijskimi deli obnove strešne kritine na poslovnilni vežici pokopališča v Starem trgu. Dela bodo končana predvidoma 15. oktobra, občankam in občanom pa se zahvaljujemo za razumevanje.

Preberi več...
PRIČETEK GRADNJE MOSTU ČEZ MISLINJO "DAPLAST"

PRIČETEK GRADNJE MOSTU ČEZ MISLINJO "DAPLAST"

Obveščamo vas, da bo izvajalec na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja pričel z izgadnjo mostu čez reko Mislinjo ("Daplast") v Šmartnem pri Slovenj Gradcu ter pristopil k izvedbi ureditve in stabilizacije struge. Dela bodo trajala predvidoma 90 dni. Za razumevanje in strpnost v času izgradnje se zahvaljujemo.

Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

REKONSTRUKCIJA MOSTU V PODGORJU NA LOKALNI CESTI LC 377061
Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

ASFALTIRANJE JAVNE POTI JP 878983 (DVORSKA VAS-GD LEGEN)
Preberi več...
AKTUALNE INVESTICIJE IN PROJEKTI NA PODROČJU INFRASTRUKTURE

AKTUALNE INVESTICIJE IN PROJEKTI NA PODROČJU INFRASTRUKTURE

V teku so investicije, ki jih v MO Slovenj Gradec izvajamo v obdobju od meseca avgusta do meseca septembra 2020. Gre za rekonstrukcije, sanacije ali novogradnje lokalnih cest, mostov, objektov in prometne ureditve nekaterih lokacij. 

Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

UREDITEV POTOKA V PAMEČAH PRI PLAMENU
Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 377311 (Juvan-Prevalnik)
Preberi več...
POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

POROČILO O IZVEDENI INVESTICIJI

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 377191 (DIANTONIO-ŠKOF)

 

Preberi več...
POROČILA O IZVEDENIH INVESTICIJAH

POROČILA O IZVEDENIH INVESTICIJAH

Rekonstrukcija javne poti Šmiklavž - Štih in lokalne ceste Rezervoar Legen - Lipa
Preberi več...
POROČILA O IZVEDENIH INVESTICIJAH

POROČILA O IZVEDENIH INVESTICIJAH

Cesta Sotočje - Marex, Protiprašna zaščita Sv. Neža, Sanacija plazu Gregan
Preberi več...
REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE ULICE

REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE ULICE

Mestna občina Slovenj Gradec v maju 2020 pričenja z rekonstrukcijo javne poti Kajuhova ulica. Med izgradnjo bo občasno prihajalo do delnih in popolnih zapor ceste oziroma ulice, zato občanke in občane prosimo za razumevanje. Vsa dela bomo skušali izvesti na način, ki bo čim manj moteč za krajane in v najkrajšem možnem času. Po končanih delih bomo zemljišča vrnili v prvotno stanje. Predviden zaključek del je v mesecu juniju.

Preberi več...
NADALJEVANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE NA LEGNU

NADALJEVANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE NA LEGNU

JKP Komunala Slovenj Gradec sporoča, da bodo 4. maja 2020 pričeli z deli pri projektu nadaljevanja izgradnje kanalizacije na Legnu, pri Moricu. Zaradi del bo cesta od hišne številke 103B do Morica krajši čas popolnoma zaprta. Dela bodo izvajali na način, da bo promet čim manj oviran, vsem pa se zahvaljujejo za razumevanje in strpnost.

Preberi več...
UREDITEV POTOKA V PAMEČAH

UREDITEV POTOKA V PAMEČAH

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, bo dne    20. 4. 2020 pristopila k izvedbi projekta »Ureditev potoka v Pamečah pri Plamenu«. Predviden zaključek del je 30.5.2020. Vrednost del znaša 41.563,42 eur neto, 50.707,37 eur z DDV.

Preberi več...
Površine za pešce in kolesarje na območju Druge osnovne šole Slovenj Gradec in Športnega centra Vinko Cajnko

Površine za pešce in kolesarje na območju Druge osnovne šole Slovenj Gradec in Športnega centra Vinko Cajnko

Mestna občina Slovenj Gradec je v letu 2019 uspešno zaključila realizacijo projekta »Površine za pešce in kolesarje na območju Druge osnovne šole Slovenj Gradec in Športnega centra Vinko Cajnko«, ki je bil delno financiran s strani Evropske unije, iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlati za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
Preberi več...
SKRB ZA RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV

SKRB ZA RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV

Projekt zajema izgradnjo 5 sklopov sklenjenih kolesarskih povezav v mestu Slovenj Gradec v skupni dolžini cca. 9.100 m za potrebe trajnostne mobilnosti. Nekateri odseki vključujejo tudi izgradnjo peš površin. Predvidena je izgradnja 4 novih brvi ter postavitev pokritih kolesarnic, urbane opreme, ozelenitve in kolesarskih števcev. Izvedba projekta je predvidena med leti 2021 in 2022.

Preberi več...
REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2018

REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2018

Mestna občina Slovenj Gradec je na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.
Preberi več...
ZAČETEK DEL NA KROŽIŠČU ŠMARTNO IN REKONSTRUKCIJI PODGORSKE CESTE ŠE V TEM LETU

ZAČETEK DEL NA KROŽIŠČU ŠMARTNO IN REKONSTRUKCIJI PODGORSKE CESTE ŠE V TEM LETU

Minister za infrastrukturo Republike Slovenije, dr. Peter Gašperšič se je v petek, 19.1. 2018, skupaj z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) g. Damirjem Topolkom, direktorico direktorata za kopenski promet g. Darjo Kocjan in drugimi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in  DRSI na povabilo župana Andreja Časa udeležil delovnega sestanka na MOSG, kjer so sodelovali tudi poslanec v DZ RS, g. Ivan Škodnik ter predstavniki  ožjih lokalnih skupnosti, gospodarstva in občinske uprave.
Preberi več...
REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2017

REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2017

Na podlagi Pogodb o vodenju in izvajanju investicij v komunalno in cestno infrastrukturo, je Mestna občina Slovenj Gradec vodenje investicij prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Preberi več...
Izgradnja kanalizacije in vodovoda Balant Podgorje

Izgradnja kanalizacije in vodovoda Balant Podgorje

Izvedla se je fekalna kanalizacija v skupni dolžini cca 250 m. Prav tako so se položile nove vodovodne cevi. Kot zanimivost, naj omenimo , da se je pri tem projektu uporabilo tako imenovano vodeno vrtanje v dolžini 53 m pod strugo potoka Suhodolnice. Globina vrtanje je bila skoraj 5 m.

Vrednost investicije (z DDV): 50.170,00 €

Preberi več...
Izgradnja stanovanjske zazidave Krnice 2

Izgradnja stanovanjske zazidave Krnice 2

Na Legnu smo zgradili in komunalno opremili stanovanjsko zazidavo Krnice 2.

Vrednost investicije (z DDV): 147.647,38 €

Preberi več...
Izgradnja fontane v krožišču pri Nami Novi

Izgradnja fontane v krožišču pri Nami Novi

V krožišču pri Nami Novi končujemo z izgradnjo fontane.

Vrednost investicije (z DDV): 160.000 €

Preberi več...
Rekonstrukcija Sejmiške ulice

Rekonstrukcija Sejmiške ulice

Izvedli smo rekonstrukcijo Sejmiške ulice od HŠ 13 – HŠ 18. V celoti je zgrajena nova komunalna infrastruktura, cesta in javna razsvetljava.

Skupna vrednost investicije je 39.030,00 €.

Preberi več...
Protiprašne zaščite v Velunji

Protiprašne zaščite v Velunji

Izvedlo se je asfaltiranje 2 odsekov pri kmetijah v skupni dolžini 300 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, izvedla se je asfaltna prevleka in ustrezno odvodnjavanje.

Vrednost vseh del je bila 46.331,33 €.

Preberi več...
Rekonstrukcija Tomšičeve ulice

Rekonstrukcija Tomšičeve ulice

V celoti se je izvedla rekonstrukcija cestišča, pločnikov in parkirišč. Nova je komunalna infrastruktura in ekološki otok.

Skupna vrednost investicije je 115.972,00 €.

Preberi več...
Rekonstrukcija cest rezervoar Legen - Lipa

Rekonstrukcija cest rezervoar Legen - Lipa

Izvedel se je nov spodnji ustroj in asfaltiranje ceste v dolžini 300 m. Skupna vrednost investicije je 19.360,00€.

Preberi več...
1234