Komunalna in cestna infrastruktura

Zazidava Koratur

V Pamečah, na novi lokaciji Koraturja, smo uredili komunalno infrastrukturo v celotni zazidavi. Izvedli smo vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektriko in javno razsvetljavo, TK vode, ceste in pločnike.
  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 878

V Pamečah, na novi lokaciji Koraturja, smo uredili komunalno infrastrukturo v celotni zazidavi. Izvedli smo vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektriko in javno razsvetljavo, TK vode, ceste in pločnike.

Skupna vrednost investicije je 337.400,00 €.