Komunalna in cestna infrastruktura

Rekonstrukcija cest rezervoar Legen - Lipa

  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 689
Izvedel se je nov spodnji ustroj in asfaltiranje ceste v dolžini 300 m. Skupna vrednost investicije je 19.360,00€.