Komunalna in cestna infrastruktura

SKRB ZA RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV

Projekt zajema izgradnjo 5 sklopov sklenjenih kolesarskih povezav v mestu Slovenj Gradec v skupni dolžini cca. 9.100 m za potrebe trajnostne mobilnosti. Nekateri odseki vključujejo tudi izgradnjo peš površin. Predvidena je izgradnja 4 novih brvi ter postavitev pokritih kolesarnic, urbane opreme, ozelenitve in kolesarskih števcev. Izvedba projekta je predvidena med leti 2021 in 2022.

  • 20 marec 2019
  • Število pogledov: 1014
SKRB ZA RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV

Ureditev kolesarskega omrežja po sklopih:

1. NAVEZAVA ŠOLSKEGA CENTRA NA KOLESARSKO OMREŽJE SLOVENJ GRADCA

Povezuje območje Šolskega centra Slovenj Gradec ter l. in lll. OŠ s centrom mesta, stanovanjsko sosesko S8, območjem Toplarne, kolesarsko stezo v smeri Podgorja, Pokopališče, kolesarsko povezavo ob Suhadolnici ter Stari trg.

Dolžina: cca. 2.530 m.


2. UREDITEV CELJSKE CESTE Z NAVEZAVAMI NA STANOVANJSKO NASELJE S8, CENTER MESTA, INDUSTRIJSKO CONO, POT OB SUHADOLNICI TER II. OŠ

Dolžina: cca. 2.320 m.


3. NAVEZAVA STANOVANJSKE SOSESKE S8 IN PAMEČ NA BOLNICO, AVTOBUSNO POSTAJO IN TRGOVSKI CENTER

Dolžina: cca. 1.420 m.


4. NAVEZAVA ČS LEGEN MESTO NA PAMEČE, CENTER MESTA TER LEGEN

Dolžina: cca. 1.640 m.


5. NAVEZAVA LEGNA NA TRGOVSKE CENTRE IN STANOVANJSKO SOSESKO S8

Dolžino: cca. 1.185 m.

Dokumenti za prenos