Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK 1. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2017

  • 18 maj 2017
  • Število pogledov: 942

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb

10

Račun financiranja 

11

Spremna beseda 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

12

Posamezni finančni načrti 

24

1. Uprava

25

15. Skupni organ občinske uprave 

29

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

33

26. Druge javne potrebe 

37

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

41

29. Turizem

44

3.2. Otroško varstvo 

47

3.3. Kultura

50

3.4. Socialno varstvo

53

3.6. Šport 

56

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

59

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

62

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

66

5. Stanovanjsko-poslovni fond

70

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

74

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

77

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

80

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

83

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

86

4.5. Regionalni projekti

91

Obrazložitve finančnih načrtov

94

1. Uprava

95

15. Skupni organ občinske uprave 

97

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

99

26. Druge javne potrebe 

101

29. Turizem

104

3.2. Otroško varstvo 

106

3.3. Kultura

108

3.4. Socialno varstvo

110

3.6. Šport 

114

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

116

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

120

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

123

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

125

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

128

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

132

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

135

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

138

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

141

4.5. Regionalni projekti

146

Razno

148

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

149

         

         Osnutek 1. rebalansa proračuna MOSG za leto 2017 (skupaj)