SEZNAM AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV (AED)

Št.

Lokacija AED (avtomatski defribilator) MO Slovenj Gradec

1

Tomaška vas: PGD Golavabuka, Tomaška vas 7

2

Turiška vas: PGD Turiška vas, Turiška vas 19

3

Šmartno: Gasilski dom Šmartno, Šmartno 70

4

Legen; PGD Legen, Legen 126

5

Podgorje: Kulturni dom Podgorje, Podgorje 35

6

Pameče: Gasilski dom Pameče, Pameče 129

7

Pameče: Pameče 139, (Goričan) na garaži ob hiši

8

Mislinjska Dobrava: Mislinjska dobrava 114a (pri Prevozništvo Miki)

9

Slovenj Gradec: »ALBA« d.o.o., Pod Gradom 1

10

Slovenj Gradec: Johnson Controls, Pod Gradom 1

11

Slovenj Gradec: Zavarovalnica Triglav d.d., Pohorska cesta 12

12

Slovenj Gradec: Delavska hranilnica, Glavni trg 26

13

Slovenj Gradec: Mercator, Ronkova ulica 4a

14

Slovenj Gradec: PGD Slovenj Gradec, Kidričeva 2

15

Slovenj Gradec: enota vrtca Legen, Zidanškova 39

16

Slovenj Gradec: »Mobitel«, PTC KATICA, Ronkova ulica 4

17

Slovenj Gradec: Dom starostnikov, Celjska cesta 24

18

Slovenj Gradec: Kmetijsko gozdarska zadruga, P.E. Stari trg, Podgorska cesta 97

 19 Pameče: Komunala Slovenj Gradec d.o.o.; Pameče 177A 

Ažurirano dne 26.5.2017