SL EN DE

Novice

11. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je sešel na 11. redni seji, ki jo je vodil župan Tilen Klugler. Prva točka dnevnega reda je bila sprejem osnutka 3. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.

  • 18 oktober 2023
  • Število pogledov: 596
11. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POSNETEK 11. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC


 

Z osnutkom 3. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec se v primerjavi z veljavnim proračunom  prihodki povečujejo za 863.120,04 evrov in znašajo 46.792.708,18 evrov, odhodki pa se povečujejo za 1.129.123,93 evrov in znašajo 50.910.602,51 evrov.

Poglavitni razlog za sprejem rebalansa so spremembe v dinamiki izvedbe posameznih investicij, zvišanja cen med proračunskim letom in avgustovske poplave. Za plačilo intervencijskih stroškov smo že prejeli 5.179.716,36 evrov, ki jih vključujemo v rebalans, pričakujemo pa tudi prejem intervencijskih stroškov za intervencije v mesecu septembru. Po pripravi gradiva rebalansa pa smo prejeli tudi avans za stroške sanacije v višini 21.412.170,00 evrov, zato ta priliv ni v celoti vsebovan v rebalansu proračuna. Svetniška skupina Gibanja svoboda je prav zato predlagala, da o osnutku odloka na tokratni seji ne bi odločali, pač pa bi ga dopolnili z avansom za stroške sanacije in o njem razpravljali na izredni seji. Mestni svetniki in svetnice so o predlogu glasovali, pri čemer njihov predlog ni dobil zadostne podpore.  

 

 

Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe

Mestni svetniki in svetnice so sprejeli osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnoloma z imenom Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe. OPPN je bil izdelan z namenom omogočiti razvoj pridobivanja mineralne surovine, tehničnega kamna dolomita in vseh potrebnih posegov, objektov in naprav za njegovo delovanje ter sprotne in končne sanacije kamnoloma po prenehanju dejavnosti, vključno z ukrepi za zmanjševanje vplivov na okolje.

 

Nov odlok o urejanju in oddajanju vrtičkov

Na seji so sprejeli tudi nov Odlok o urejanju in oddajanju zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec za namen vrtičkarstva, ki bo nadomestil prejšnjega. Novi odlok določa postopek oddaje vrtičkov v zakup, splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zakupniki, da so upravičeni do dodelitve vrtička, kriterije in merila za dodelitev vrtičkov, rabo vrtičkov in dolžnosti zakupnikov vrtičkov, prenehanje zakupnega razmerja in nadzor nad izvajanjem tega odloka.

V odloku je na novo urejena pristojnost upravljavca, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, njegove naloge ter obveznosti. V novem odloku so v primerjavi s starim vključena merila in kriteriji za oddajo vrtičkov (prej v pravilniku), prav tako so natančneje in skladno z zakonom določeni postopki za oddajo vrtičkov. Na novo je tudi določeno, da se zakupna pogodba sklepa za nedoločen čas z odpovednim rokom dveh mesecev (po določbah prejšnjega odloka je možno skleniti pogodbo določen čas petih let).

Novost v odloku je tudi pristojnost medobčinskega inšpektorja za ukrepanje ob zaznavi nepravilnosti. Naj še pojasnimo, da bo v roku treh mesecev od objave obravnavanega odloka sprejet tudi nov Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec, ki bo natančneje določal tehnične zahteve za postavljanje rastlinjakov, hišic in podobne urbane opreme, zato ta določila niso vključena v odloku.

 

 

Varstvo pred naravnimi nesrečami

Po pretekli naravni nesreči smo preverili pravne podlage varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Slovenj Gradec. Pri tem smo ugotovili, da so izvedbeni akti sprejeti (ocene ogroženosti, občinski načrti zaščite in reševanja po posameznih področjih in drugi sklepi ter akti) sprejeti, medtem ko odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec še ni sprejel. Osnutek odloka ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Slovenj Gradec s ciljem preprečitve oz. zmanjšanja števila nesreč, žrtev in drugih posledic teh nesreč.

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Mestna občina Slovenj Gradec bo prvič po letu 2009 pristopila k uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi  Statistični urad RS.

Predmetni indeks znaša za leto 2022 10,3 odstotka in za točno takšen odstotek predlagamo uskladitev sedanjih vrednosti točk, ki bi tako zanašale:

 

 

doslej

po novem

za zazidana stavbna zemljišča za namembnost A za I. območje

0,0058 €/leto

0,0064 €/leto

za zazidana stavbna zemljišča za namembnost A za II. do VI. območje

0,0050 €/leto

0,00552 €/leto

za nezazidana stavbna zemljišča za namembnost A za vsa območja

0,0058 €/leto

0,0064 €/leto

za vsa preostala zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za vse namembnosti in vsa območja

0,0053 €/leto

0,00585 €/leto

 

V uskladitvi tako ne upoštevamo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin za vsa pretekla leta. Nove vrednosti točk bi se uporabljale od 1. 1. 2024 dalje in bi veljale do sprejema novega sklepa.

Nov sklep z novimi indeksiranimi vrednostmi točk bi se od sedaj naprej sprejemal vsako tekoče leto za prihajajočo leto, razen v primeru, ko je indeks rasti cen življenjskih potrebščin nižji od 0,5 odstotka ali je le-ta negativen.

 

Prizidek k športni dvorani

Mestna občina Slovenj Gradec želi k obstoječi športni dvorani dozidati prizidek, velikosti okoli 2000 kvadratnih metrov. V objektu je predvidena ureditev igrišča za rokomet (velikosti 40 x 20 metrov), dveh prečnih igrišč za košarko (22 x 15 metrov). Ob igrišču sta na vzhodni strani predvideni dve vrsti tribun, ki bosta namenjeni športnikom pri treningih.

Investicijo bomo prijavili na razpis Celostnih teritorialnih naložb. Investicija je ocenjena na 3.855.400,19 evrov z DDV in se bo fizično izvajala v letu 2024 - 2026. Evropski sklad za regionalni razvoj bo investicijo sofinanciral stoodstotno.

Obstoječa športna dvorana je bila zgrajena leta 1976 in kljub starosti še dobro služi namenu. Zasedena je vse dni v letu od sedme ure zjutraj do desete zvečer. Med vikendi je v povprečju zasedena več kot šest ur na dan skozi vso leto.

 

 

Ureditev športnega parka v mestu Slovenj Gradec

Mestni svetniki in svetnice so obravnavali tudi predlog investicije v ureditev športnega parka v mestu Slovenj Gradec. Posodobili bi obstoječo športno infrastrukturo v bližini stadiona. Zgradili bi nogometno igrišče z umetno travo, površine 100 krat 60 metrov, dostopne poti in poskrbeli za urbano opremo.

Investicijo bo občina prijavila na razpis Celostnih teritorialnih naložb. Ocenjena je na 1.043.747,98 evrov z DDV in se bo fizično izvajala v letu 2024 - 2025. Evropski sklad za regionalni razvoj bo investicijo sofinanciral v višini 900.917,54 evrov, Nogometna zveza Slovenije prispeva 40.000 evrov, lastni vir občine je v višini 102.830,44 evrov.         

Obe naložbi v športno infrastrukturo bosta omogočili izvajanje različnih oblik športa tako za prebivalce Slovenj Gradca, kot tudi za dnevne obiskovalce, turiste in vrhunske športnike v sklopu kondicijskih in tekmovalnih priprav.

 


 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.