SL EN DE

Novice

14. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestne svetnice in mestni svetniki so se sešli na zadnji letošnji seji mestnega sveta.

  • 20 december 2023
  • Število pogledov: 314
14. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je sešel na 14. redni seji, zadnji v tem koledarskem letu. Vodil jo je župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Mestne svetnice in mestni svetniki so se najprej seznanili s predlogom Letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024. Letni program športa določa višino sredstev, področja in programe, ki se sofinancirajo posameznem koledarskem letu in je osnova za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalcev Letnega programa športa na lokalni ravni.

V nadaljevanju so se seznanili s predlogi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov ter predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024, ki ga je mestni svet tudi sprejel. 

 

 

POSNETEK 14. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

 


Proračun 2024

Višina proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 znaša 56.474.429,32 evrov.

 

 

Prihodki znašajo 31.601.627,16 evrov, odhodki pa 54.808.634,32 evrov. Razlika med prihodki in odhodki se krije z neporabljenimi sredstvi iz leta 2023, ki bodo predvidoma znašali 22.072.802,16 evrov. Gre predvsem za neporabljena sredstva za odpravo škode po neurjih v  letu 2023, ki jih je Mestni občini Slovenj Gradec kot predplačilo za sanacijo po poplavah nakazalo pristojno ministrstvo. To predplačilo je tudi razlog za visoko povečanje proračuna v letu 2023.

Poleg tega se primanjkljaj krije tudi z zadolževanjem v višini 2,8 milijona evrov, pri čemer neto zadolževanje znaša 1.134.205,00 evrov.

Med prihodki še posebej izstopajo predvideni transferni prihodki, torej sredstva, pridobljena s strani Republike Slovenije in Evropske unije, v načrtovani višini 8.656.530,90 evrov.

Povprečnina za leto 2024 znaša 725 evrov na prebivalca, kar pa ne zadošča za izvedbo vseh nalog, ki jih občini nalaga država oziroma zakonodaja. Prejeta sredstva iz tega naslova so za približno 2,6 milijona prenizka za pokritje vseh odhodkov za izvajanje zakonskih nalog.

Med odhodki izstopajo investicijski odhodki in transferi, ki znašajo kar 36.933.106,60 evrov. Izjemna višina teh odhodkov je posledica sanacije škode po poplavah, ki bo v letu 2024 znašala skoraj 21 milijonov evrov. Največji delež pri tem gre za sanacijo cest, za katere namenjamo kar 13.950.635 evrov. Če upoštevamo, da smo v preteklih osmih letih za rekonstrukcije in izgradnjo cest na leto povprečno namenili po 1.239.000 evrov, lahko ugotovimo, da bomo v enem samem letu v ceste vložili kar 11 krat toliko.

Seveda pa se bomo lotili tudi številnih drugih investicij. Naštejmo nekaj največjih:

 

 


Komunala

Jožef Dvorjak, direktor javnega podjetja Komunala, ki prihodnje leto praznuje 70-letnico delovanja, je mestne svetnice in svetnike seznanil s Poslovnim načrtom podjetja za leto 2024 in predstavil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitve javne službe. Za leto 2024 je v planu predvideno povišanje cen omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz razloga prenosov novih zgrajenih kanalizacijskih omrežij v upravljanje Komunali.  

Povišanje cen omrežnine pri odvajanju pomeni za uporabnika komunalnih storitev nekoliko višji znesek položnice, za koliko, pa je odvisno od kategorije uporabnika. V podjetju Komunala so pojasnili, da za povprečno 3-člansko družino v individualni hiši, ki je najbolj množična kategorija uporabnikov (cca 50 odstotkov od skupnega števila gospodinjstev) sprememba pomeni za okoli 0,32 evrov višjo položnico kot v preteklem letu oziroma na leto približno 3,8 evrov več. Znesek položnice bo po novem okoli 41 evrov.

Povprečna 3-članska družina v večstanovanjski hiši (to je druga najmnožičnejša kategorija uporabnikov, predstavlja cca 30 odstotkov od skupnega števila odjemnih mest) bo plačala za 0,25 evrov/mesec več ali cca 3 evrov/leto več. Znesek položnice take družine bo približno 38,8 evrov.

 


Vzdrževanje občinskih cest 

V nadaljevanju seje so mestne svetnice in mestni svetnici sprejeli osnutek Odloka načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Slovenj Gradec. Namen novega odloka je ureditev načina in pogojev obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje lokalnih javnih cest, javne razsvetljave in druge cestne opreme ter uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na vzdrževanje občinskih cest.

 


Odloki

Mestni svet je sprejel predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec, osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Osnutek odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občisnkih javnih cest v Mestni občini Slovenj Gradec.   

 

Deveta točka je bila namenjena pobudam in vprašanjem svetnic in svetnikov, zadnja, deseta, pa premoženjsko pravnim zadevam. 

 


14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec si lahko v celoti ogledate v spodnjem posnetku.

 


 

 

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.