SL EN DE

Novice

19. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je sestal na 19. redni seji. Sejo vodi župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

  • 29 maj 2024
  • Število pogledov: 279
19. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POSNETEK 19. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

 


Člani mestnega sveta so najprej obravnavali osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 – 1. rebalans. Predstavil ga je vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister. Po kratki razpravi ga je mestni svet tudi sprejel.

 

V nadaljevanju so mestni svetniki in svetnice sprejeli letno in trajnostno poročilo Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec za leto 2023, skupaj z računovodskimi izkazi, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega odbora. Potrdili so tudi predlog uprave o razporeditvi dobička za leto 2023, ki se v višini 190.729 evrov razporedi v druge rezerve iz dobička za namen razvoja podjetja in za financiranje novih osnovnih sredstev. Bilančni dobiček podjetja za leto 2023 v višini 600.603 evre pa se izplača lastnikoma in sicer del bilančnega dobička v višini 600.000 evrov Mestni občini Slovenj Gradec in del bilančnega dobička v višini 603 evre občini Mislinja. Dobiček je razdeljen med občini glede na rezultate poslovanja neposrednih stroškovnih mest posamezne občine ter posrednih stroškovnih mest glede na ključe delitve rezultata. Poročilo je mestnemu svetu predstavil direktor Komunale Jožef Dvorjak, ki je z opravljenim delom v lanskem letu zadovoljen. Prav tako mestni svet, ki se je direktorju in vsem zaposlenim v podjetju za opravljeno delo v turbulentnem lanskem letu zahvalil in ga ocenil na najvišji ravni. Dobiček, ki so ga ustvarili, je rezultat njihovega pravilnega delovanja na področju energetike.

 

Marko Hriberšek, načelnik Policijske uprave Slovenj Gradec, je mestni svet seznanil s poročilom o delu policijske postaje Slovenj Gradec za leto 2023. Hriberšek je povedal, da je v letu 2023 Policija postaja Slovenj Gradec obravnavala 316 kaznivih dejanj, kar je z izjemo leta 2014 največ v 10-letnem obdobju. Župan Tilen Klugler se je policistom zahvalil za njihovo delo.

 

V zvezi z osnutkom Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zavoda energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško so mestni svetniki sprejeli tri sklepe: sprejeli so osnutek omenjenega odloka, soglašali s predlogom obravnave po skrajšanem postopku ter nato odlok tudi sprejeli. Pri peti točki dnevnega reda pa so razpravljali o izdaji soglasja Zavodu Kssena k nakupu nepremičnine na območju Mestne občine Velenje.

 

V nadaljevanju so sprejeli osnutek Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Slovenj Gradec. Cilj odloka je uskladitev občinskega odloka z državnimi predpisi in pravna urejenost občinske cestne infrastrukture.

 

Mestni svet je obravnaval in potrdil več zadev s področja prostorskega načrtovanja:

  • sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-105 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec (ident. Številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 3657)
  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3618)
  • sklep za ustavitev postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) - del (ID:2451)

 

Sprejel je tudi osnutek pravilnika o denarnih nagradah Mestne občine Slovenj Gradec športnikom za izjemne športne dosežke. Pravilnik upošteva različne ravni tekmovanja, na katerih sodelujejo naše športnice in športniki in jih primerno nagrajuje za njihove uspehe.

 

Najvišje denarne nagrade bodo pripadle dobitnikom/dobitnicam olimpijskih odličij. Na fotografiji: zlata olimpijka Janja Garnbret.

 

Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec je podal poročilo o pregledu poslovanja MPIK d.o.o., pri katerem sicer niso ugotovili nepravilnosti. Predsednica nadzornega odbora Suzana Mlakar je kljub temu v imenu nadzornega odbora podala nekaj usmeritev. Menila je, da je v mestni občini preveč deležnikov, ki se ukvarjajo s področjem turizma. Nadzorni odbor priporoča, da se preuči trenutni model poslovanja MPIK, ki je bil ob zagonu bazenskega kompleksa sicer nujen, pa tudi model vodenja zaposlenih. Mestni svetniki so prisluhnili tudi poročilu nadzornega odbora MPIK Jerneju Šumečniku, ki prav tako ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju MPIK.

 

 

Mestni svet je nato sprejel predloge novelacije treh investicijskih programov, in sicer: za ureditev športnega parka Slovenj Gradec, izgradnjo otroškega parka pri bazenu ter prizidka športni dvorani Slovenj Gradec.

Investicija v ureditev športnega parka je je ocenjena na 1.300.051,00 evrov z DDV in se bo fizično izvajala v letih 2024 in 2025. S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport - v okviru Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 se pričakuje sofinanciranje v višini 500.000 EUR. S strani Ministrstva za naravne vire in prostor - Mehanizem CTN, se pričakuje sofinanciranje v višini 800.051,00 evrov.

 

 

Investicija v otroški park pri bazenu je ocenjena na 2.540.065,24 evrov z DDV. S strani Ministrstva za naravne vire in prostor – mehanizem CTN se pričakuje sofinanciranje v višini 1.468.916,82 evrov. Mestna občina Slovenj Gradec bo zagotovila 1.071.148,42 evrov lastnih sredstev.

 

 

Investicija za prizidek k športni dvorani se prijavlja na razpis Celostnih teritorialnih naložb (CTN), na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) in na razpis EKO skada. Investicija je ocenjena na 4.606.597,04 evrov z DDV in se bo fizično izvajala v letih 2024 – 2026. S strani Evropskega sklada za regionalni razvoj bo investicija sofinancirana v višini 3.056.597,04 evrov, s strani MGTŠ v višini 1.000.000 evrov in s strani EKO sklada v višini 550.000 evrov.

 

 

Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec je mestnemu svetu  v nadaljevanju predlagal sistematizacijo delovnih mest v VVZ Slovenj Gradec, po katerem bo med drugim VVZ oblikoval 47 oddelkov na enajstih lokacijah, kapaciteta vrtca je 833 mest, v VVZ se sistematizira 148,625 delovnih mest, za izvajanje dodatne strokovne pomoči logopeda sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. Mestni svet je sprejel tudi sklep, da se najvišje število otrok predšolske vzgoje poveča za največ dva otroka. Mestni svet je tudi soglašal, da VVZ oblikuje dodatne oddelke med šolskim letom, če bo za to potreba. Strinjal se je tudi z manjšo notranjo igralno površino na otroka v igralnicah enot Maistrova – Škratica Mica, Pameče – Škrat radovednež, Celjska – Mali škrat in Mislinja – Sončni škrat. Prav tako je sprejel sklep, da se v enoti Legen in enoti Šmartno oblikujeta po en kombiniran oddelek z znižanim normativom za dva otroka ter v enoti Pameče en kombiniran oddelek s štirimi otroci manj od normativa.

 

Med kadrovskimi zadevami je mestni svet podal soglasje k imenovanju Boštjana Krajnca za direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Prav tako je podal soglasje k imenovanju Uroša Pajenka za vršilca dolžnosti javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur. V Odboru za razvoj podeželja, kmetijstva in gozdarstva pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec pa so svetniki s sklepom razrešili Jožeta Lenarta, kot nadomestnega člana pa so v odbor imenovali Riharda Ruprehta.

 

Seja se je končala s pobudami in vprašanji članov mestnega sveta in premoženjsko pravnimi zadevami.

 


Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.