SL EN DE

Novice

20. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

V sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec je potekala 20. seja mestnega sveta, zadnja pred poletnimi počitnicami. Sejo vodi župan mestne občine Tilen Klugler.

  • 26 junij 2024
  • Število pogledov: 284
20. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POSNETEK 20. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

 


V sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec je potekala 20. seja mestnega sveta, zadnja pred poletnimi počitnicami. Sejo vodi župan mestne občine Tilen Klugler.

 

Mestne svetnice in mestni svetniki so se uvodoma seznanili s predlogom Celostne prometne strategije Koroške regije in jo v nadaljevanju tudi sprejeli.

Predstavil jo je Peter Zajc iz Regionalne razvojne agencije Koroška. Kot piše v gradivu, je Celostna prometna strategija Koroške regije je dokument, ki na podlagi dobrih izkušenj občinskih celostnih prometnih strategij skuša celotno prometno načrtovanje prenesti in prilagoditi tudi na regionalno raven načrtovanja.

 

Poleg skupne vizije in ciljev vključuje akcijski načrt skupnih aktivnosti za naslednjih deset let.

 

Ključni izzivi regije na področju prometa so:

  • Osredotočenost razvoja prometnega sistema na osebni avtomobilski promet
  • Neustrezna povezanost regije z osrednjo Slovenijo
  • Nekonkurenčnost javnega potniškega prometa v regiji in povezav s sosednjimi regijami
  • Razdrobljenost načrtovanja in ukrepanja
  • Odsotnost pregleda nad področjem mobilnosti   

 

Prioritete pri razvoju prometnega sistema bodo tri:

  1. Ohranjanje ali izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev
  2. Zagotavljanje dobre dostopnosti območja, ne le z osebnim avtomobilom, ampak tudi z javnim potniškim prometom
  3. Vzpostavitev povezanosti regije s sosednjimi regijami, osrednjo Slovenijo in regijami v Avstriji

 

Gradnja tretje razvojne osi na odseku Jenina v Podgorju pri Slovenj Gradcu (april 2024)

 

Kolesarsko omrežje

Na Koroškem se intenzivno vzpostavlja državno kolesarsko omrežje. »Vzpostavljenih je okoli 40 km posameznih odsekov. Daljša, neprekinjena in od motornega prometa ločena kolesarska površina je kolesarska povezava, na posameznih odsekih tudi Dravska kolesarska pot. Do leta 2023 bo z mehanizmi dogovora za razvoj regij ter iz proračuna RS državno kolesarsko omrežje v vseh treh dolinah regije še bistveno dograjeno in izpopolnjeno. V Mestni občini Slovenj Gradec je bilo z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb vzpostavljenih okoli 9 km novih kolesarskih povezav,« je zapisano v Celostni prometni strategiji Koroške.

 

Stanje vzpostavljanja grajenega kolesarskega omrežja v regiji

 

Javni potniški promet

Dostop do postajališč javnega potniškega prometa s primerno ali zadovoljivo pogostostjo voženj v oddaljenosti 500 metrov od njihovega prebivališča ima 55 odstotkov prebivalcev, 73 odstotkov pa v oddaljenosti 1000 metrov. »V osrednjeslovenski regiji, ki ima najboljšo dostopnost, ta deleža znašata 81 odstotkov za 500 metrov in 91 odstotkov za 1000 metrov oddaljenosti. Ocenjuje se, da je ponudba JPP glede na razmere v Sloveniji na glavnih koridorjih v dolinah razmeroma dobra. Ključni pomanjkljivosti sta nepregleden sistem prog5 in odsotnost JPP na redkeje poseljenem hribovitem delu regije,« ugotavljajo avtorji strategije.

 

Železniški promet

Železniška povezava Maribor-Prevalje-državna meja-Pliberk/Bleiburg je bila zgrajena leta 1863 v času avstrijskega cesarstva. »Zadnji remont zgornjega ustroja trase je bil opravljen med letoma 1970 in 1986, zato so potovalne hitrosti nizke. Skupno število potnikov med letoma 2010 in 2019 se je zmanjšalo za 44 odstotkov s 86.663 v letu 2010 na 48.181 v letu 2019,« je zapisano v strategiji. 

Strokovne podlage za nadgradnjo železniških prog v Sloveniji so bile dokončane v letu 2020. »Za odsek Dravograd–Prevalje–državna meja je bila ocenjena investicija okoli 64 milijonov evrov. Čas potovanja na tem odseku bi se s tem skrajšal s 27 na 21 minut. Hitrosti po nadgradnji bi lahko bile 50–120 km/h (pred tem 35–60 km/h)«.

 

 

Motorni promet

Avtorji prometne strategije ugotavljajo, da ima Koroška v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami slabše omrežje državnih cest. »Zdajšnji potovalni časi z osebnim avtomobilom od nekaterih mest na Koroškem do Ljubljane in Maribora kot središč nacionalnega pomena večinoma presegajo dve uri. Iz vseh mest je pot v Maribor hitrejša kakor v Ljubljano. Po uvedbi hitre avtobusne povezave med Slovenjem Gradcem in Ljubljano je na tej povezavi JPP postal skoraj enako hiter (1 ura 45 minut) kakor osebni avtomobil«.

Prometno najbolj obremenjena je cesta Mislinja – Dravograd ter cesta Ravne na Koroškem – Prevalje (povprečni letni dnevni promet: več kakor 10.000 vozil).

 

Dostopnost od nekaterih mest na Koroškem do Ljubljane in Maribora

 

V nadaljevanju seje je mestni svet obravnaval tri predloge dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Odprava posledic škode na cestah, po neurju in poplavah 4. avgusta – redni program, Odprava posledic škode na plazovih – 4. avgust – redni program, Odprava posledic škode na gozdnih cestah, po neurju in poplavah – 4. avgust 2023 in Središče skupnosti Podgorja.

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 – 1. rebalans je mestnemu svetu predstavil Darko Sagmeister, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve.

 

Mestni svet ga je v nadaljevanju sprejel. Prav tako tudi Odlok o občinskih cestah. Cilj odloka je uskladitev z državnimi predpisi in pravna urejenost občinske cestne infrastrukture.

 

Mestni svet je sprejel predlog Pravilnika o denarnih nagradah Mestne občine Slovenj Gradec športnikom za izjemne športne dosežke.

 

Po skrajšanem postopku so mestni svetniki in svetnice sprejeli Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Slovenj Gradec. Osnovni cilj pravilnika je, da se zagotovi subvencioniranje prevoza pitne vode tistim občanom, ki nimajo možnosti priključitve na javni vodovod in ki bi v primeru izrednih razmer ostali brez vode, ob tem pa bi strošek prevoza pitne vode predstavljal za uporabnike nesorazmerno finančno obremenitev glede na običajno ceno vode.

 

 

Koroški dom starostnikov je zaradi povišanja stroškov pripravil predlog povišanja cene za storitev pomoči na domu, in sicer iz 22,49 evra na 25,19 evra na uro od 1. julija 2024 dalje. Mestni svet je predlog izvajalca pomoči na domu sprejel.

 

Mestni svetniki in mestne svetnice so potrdili predlog Komisije za podelitev občinskih priznanj, da plakete Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2024 prejmejo: Andrej Breznik, Planinsko društvo Slovenj Gradec in Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Občinsko nagrado v letu 2024 bo prejel ansambel Štirje kovači. Naziva Častni občan Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2024 ne bodo podelili.

 


Posnetek 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.