SL EN DE

Novice

INFORMATIVNI DNEVI - DNEVI POMEMBNIH ODLOČITEV

 • 16 februar 2024
 • Število pogledov: 121
INFORMATIVNI DNEVI - DNEVI POMEMBNIH ODLOČITEV

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VEDE SLOVENJ GRADEC

 

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec. Zavod je bil ustanovljen kot Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec leta 2009 in se v letu 2018 preoblikoval v fakulteto. Novembra lani se je fakulteta preselila v obnovljene prostore nekdanje lesarske šole.

Fakulteta, ki kot edina v Sloveniji združuje zdravstvene in socialne vede, ponuja tri študijske programe: visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Zdravstvena nega in Fizioterapija ter študijski program druge stopnje Zdravstvene vede. »Vsako leto se v naše programe na novo vpiše okoli 30 študentov, po končanem študiju so opremljeni z vsemi potrebnimi znanji in izkušnjami za delovanje na svojem področju. Prav vsi so hitro zaposljivi, saj v Sloveniji še vedno primanjkuje medicinskih sester in fizioterapevtov. Ker se populacija stara, bodo ti poklici v prihodnje še bolj iskani,« pojasnjuje dekanica fakultete prof. dr. Danica Železnik.

Pedagoško delo v izobraževalnih programih poteka v manjših skupinah, kar pomeni veliko prednost, saj je študent bolj neposredno voden s strani visokošolskih učiteljev in mentorjev v kliničnem okolju. Fakulteto odlikujejo kakovostni študijski programi in praktična uporabnost pridobljenega znanja. »S pridobitvijo prostorov, ki jih je obnovila Mestna občina Slovenj Gradec, sami pa smo poskrbeli za dodatno opremo, bomo lahko še izboljšali izvajanje naših študijskih programov.«

V visokem pritličju so uredili veliko avlo in predavalnico, referat, knjižnico, prostore tajništva in sanitarije. V prvem nadstropju so tri predavalnice in senatna soba ter še tri predavalnice in kabinet za fizioterapijo v drugem nadstropju. Kabinete za zdravstveno nego in temeljne postopke oživljanja so zagotovili v kletnih prostorih. »Primerna, sodobna oprema, ki jo bomo še nadgrajevali, je za naš študijski proces izjemno pomembna, saj se stroka na našem področju izjemno hitro razvija, temu pa želimo slediti tudi v izobraževalnem procesu.«

Na fakulteti trenutno poučuje 48 predavateljev z bogatim znanjem in izkušnjami s področja zdravstvenih in socialnih ved, med njimi nekateri gostujoči iz drugih krajev Slovenije. Dekanica fakultete, ki bo letos obeležila 15-letnico delovanja, ob tej priložnosti opozarja na nepravično razdeljena sredstva za koncesijska mesta za izvajanje visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v primerjavi z drugimi fakultetami, saj jih je vlada v zadnjem obdobju za Koroško zagotovila le 12.

 

FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV

 

Fakulteta za tehnologijo polimerov​ je edina visokošolska institucija v Sloveniji in južni Evropi, ki ponuja celovite študijske programe na področju polimernih materialov in tehnologij. Študij v majhnem, a visoko specializiranem strokovnem okolju ima mnoge prednosti. Dve od teh sta izrazito poglobljeno delo in skorajda zagotovljena uspešna kariera.

Posebno pozornost na fakulteti namenjajo inovativnim študijskim metodam in pridobivanju praktičnih izkušenj. Študentom so med študijem na fakulteti na voljo vrhunska raziskovalna oprema ter visokošolski učitelji in mentorji, ki prihajajo tudi iz gospodarstva. Številne mednarodne povezave pa ponujajo priložnost za stik s strokovnjaki iz tujine in pridobivanje zelo dragocenih izkušenj na tujih partnerskih univerzah, institutih in podjetjih. Študentom, ki prihajajo iz celotne Slovenije, pomagajo tudi pri pridobivanju študentskih nastanitev in jih v okviru Kariernega centra vključujejo v študentske projekte z gospodarstvom ter jim svetujejo in pomagajo pri iskanju prvih stikov s potencialnimi delodajalci.

 

Statistika

V študijskem letu 2023/24 je na fakulteti skupaj vpisanih 110 študentov. Od tega jih 70 % prihaja iz drugih regij, vsaj 50 % pa jih v Slovenj Gradcu tudi biva (nastanitve za študente FTPO v hostlu ter pri zasebnikih). V lanskem letu smo s pomočjo sodelovanja z javnim zavodom SPOTUR, MKC in Hostlom Slovenj Gradec izboljšali pogoje za naše študente, vključno z bivalnimi pogoji in tesnejšim povezovanjem z mladinskimi organizacijami v regiji. Ponosni smo, da je do danes na FTPO diplomiralo že 234 študentov​. Od lanskega leta na FTPO deluje tudi Alumni FTPO, katerega cilji so poleg možnosti ponovnih srečanj in obujanja spominov med diplomanti profesionalno mreženje in povezovanje. Zanimivo dejstvo je, da je med študenti 50 % deklet in 50 % fantov. Na fakulteti zaradi rasti nenehno širijo svojo ekipo zaposlenih, med katerimi je sedaj že 9 diplomantov fakultete.

 

Zaposlitev

Znanja študentov so iskana v več kot 1.700 slovenskih podjetjih. Diplomanti se zaposlujejo tudi v raziskovalnih organizacijah. Fakulteta za tehnologijo polimerov edina v Sloveniji ponuja vsebinsko zaključen študij na področju polimernih tehnologij in materialov. Študenti prihajajo iz različnih koncev Slovenije, le okoli tretjina jih prihaja iz koroške regije. Hiter razvoj področja in pomanjkanje ustreznih znanj na tem področju v Sloveniji  diplomantom zagotavljata visoko zaželenost in zaposljivost pri delodajalcih. Zadnji podatki kažejo, da je zaposljivost naših diplomantov v prvih 6 mesecih po diplomiranju 98-odstotna. Trenutno pa je na trgu bistveno več potreb, kot je prostih diplomantov/inženirjev.

 

Študijska programa:

Visokošolski študijski program I. stopnje (3 leta): Tehnologija polimerov

 • Redni in izredni študij​
 • Vpisna mesta: 40/40
 • Informativna dneva:
 • 16. 2. 2024 ob 11.00 in 15.00
 • 17. 2. 2024 ob 11.00

Magistrski študijski program II. stopnje: Tehnologija polimerov

 • Redni in izredni študij​
 • Vpisna mesta: 25/30
 • Popolnoma prenovljen program​
 • Pridobljena koncesija za izvedbo rednega študija​
 • Informativna dneva:
 • 16. 2. 2024 ob 17.00
 • 17. 2. 2024 ob 9.00

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

 

Višja strokovna šola Slovenj Gradec ponuja izobraževanje v treh programih: Ekonomist, Poslovni sekretar in Informatika. Študij je uspešno zaključilo že 1170 diplomantov. Višješolski študijski program Ekonomist izvajajo tudi na enoti v Velenju.  »Odlika naše šole je, da pri gradnji kariere naših študentov sodelujemo predavatelji, študenti, diplomanti in delodajalci. Naš skupni cilj je njihova uspešna kariera na področjih, za katera so se izobraževali oziroma kjer lahko izkoristijo vse svoje pridobljene potenciale, delodajalci pa si lahko že med študijem oblikujejo svoje kadre,« pojasnjuje ravnateljica Janja Razgoršek.

 

Patrik Gaberšek Rotovnik, študent 2. letnika

»O svoji karieri sem pričel razmišljati že pred nadaljevanjem študija. Svoje dobre izkušnje glede kariernega razvoja mi je predstavil prijatelj, ki je že uspešno zaključil študij na VSŠ SG. Odlično sodelujem s predavatelji in delodajalci na praktičnem izobraževanju. Ugotavljam, da je bila moja odločitev za vpis pravilna, saj sem pridobil znanja in kompetence, zaradi katerih se počutim sposobnega za vstop na trg dela.«

 

Sonja Smolar, predavateljica in mentorica diplomskim delom

»Študente pri študiju motiviramo in jim pomagamo pri uresničevanju podjetniških idej. Usmerjamo jih tako, da verjamejo vase, pridobivajo nova znanja in se dodatno izobražujejo. Pri študiju izdelajo poslovni načrt in na ta način ugotovijo, da imajo prihodnost v podjetništvu. Veliko naših diplomantov je danes uspešnih podjetnikov.«

 

Dr. Ambrož Stropnik, predavatelj in direktor podjetja

»Za podjetja in podjetnike je sodelovanje z izobraževalnimi institucijami, kot je Višja strokovna šola Slovenj Gradec, izredno pomembno, saj se že s prvim dnem, ko študentje začnejo s študijem, spletejo vezi med študenti in podjetji. Sodelovanje se kasneje nadgradi skozi praktično izobraževanje in izdelavo diplomskih nalog v podjetjih. Na ta način so študentom omogočeni stik z gospodarstvom in realnimi projekti ter možnost postopne vključitve v delovne procese podjetij, kar na koncu rezultira v zaposlitev. Na drugi strani pa podjetja in podjetniki pridemo do želenih in dobrih kadrov.«

 

GIMNAZIJA SLOVENJ GRADEC

 

Gimnazija Slovenj Gradec ostaja ena najmanjših in najmlajših šol v Sloveniji. V gimnazijskem prostoru nedvomno izstopamo kot gimnazija z drugačnim konceptom šole, kjer v ospredje postavljamo človeško dimenzijo. Različni razvojni projekti, v katerih smo sodelovali, so skozi leta kalili učni kader in tako nam je uspelo s svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami.

Vzpodbujamo izbirnost, kreativnost in vedoželjnost, zato dijakom ponujamo štiri interdisciplinarne tematske sklope (ITS), ki se kot izbirni predmet oblikujejo na podlagi učnih načrtov in morajo vključevati vsaj tri predmete. Interdisciplinarni sklopi, ki jih ponujamo, so: naravoslovni, jezikoslovni, družboslovno-jezikoslovni (bivši evropski oddelek) in računalniški.

Številne šolske in obšolske dejavnosti, kulturno udejstvovanje in delovanje naših dijakov kot tudi profesorjev vtisnejo šoli poseben pečat; tu so gledališka skupina, plesna skupina, knjižna zbirka E. A., pevski zbor MISMOMI, kulturni večeri na gimnaziji, spletni časopis Eye-Catcher, obiski gledališč, muzejev in galerij, mednarodne izmenjave, medpredmetni projekti in ekskurzije doma in v tujini. Spodbujamo glasbenike, likovnike, športnike, razvijamo raziskovalne dejavnosti, spodbujamo udeležbo na tekmovanjih, različne oblike socialnega in prostovoljskega dela …

Lani smo prvič vpisali športni oddelek, namenjen športnikom, ki zaradi tekmovanj in priprav veliko izostajajo in želijo uskladiti  svoje športne obveznosti in gimnazijski program ter uspešno opraviti splošno maturo.

 

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA

 

Na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta stremimo k sodelovanju z lokalnimi podjetji in tako sledimo trendom zaposlitve. V šolskem letu 2024/25 bomo v programskih področjih lesarstva, trgovine, ekonomije, turizma, predšolske vzgoje, okoljevarstva in gostinstva razpisali vpisna mesta za 13 izobraževalnih programov.

Moderna kuhinja, učna prodajalna, otroška igralnica, laboratoriji, učilnica turizma, učno podjetje, učni gostinski lokal ter velika lesarska delavnica predstavljajo možnost in izziv, kako sodobno opremo najbolje izkoristiti in dijakom predati največ uporabnega znanja. Da smo pri tem zelo uspešni, pričajo številne osvojene nagrade dijakov.

Šolsko leto 2024/25 prinaša novost tudi na naši šoli. Veseli in ponosni smo, da bomo v nabor izobraževalnih programov dodali nov štiriletni srednji strokovni program LESARSKI TEHNIK.

Vljudno vabljeni na informativna dneva, ki bosta potekala 16. in 17. februarja 2024.

 

ZDRAVSTVENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

 

Zdravstvena šola je sestavni del Šolskega centra Slovenj Gradec že 50 let. Ponujamo štiriletni program zdravstvene nege (poklic tehnica oz. tehnik zdravstvene nege) in triletni program bolničar negovalec (poklic bolničarka negovalka oz. bolničar negovalec), ki ga lahko nadgradite z 2-letnim programom poklicno tehničnega izobraževanja (PTI), da pridobite poklic tehnica oz. tehnik zdravstvene nege.

Za novince v šolskem letu 2024/25 načrtujemo vpis treh oddelkov programa zdravstvene nege, enega oddelka bolničar negovalec in enega oddelka PTI. 

Izobražujemo za ene najbolj humanih, cenjenih, odgovornih in iskanih oz. zaposljivih poklicev, ki pa zahtevajo ljudi z določenimi osebnostnimi značilnostmi (empatične, brez različnih predsodkov, ekstravertirane …).

Na strokovnem področju se povezujemo z zdravstvenimi in socialnovarstvenimi ustanovami, prisotni pa smo tudi na vseh prireditvah s humanitarno, zabavno, športno ali kulturno vsebino znotraj celotne regije in še posebej Mestne občine Slovenj Gradec. Vključujemo se v mednarodne projekte, ponujamo kopico izbirnih vsebin, izobraževanj. V moderni šolski zgradbi imamo idealne pogoje za izobraževanje in druženje.

 

Vir: SGlasnik

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.