SL EN DE

Vložene kandidature

 

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

     -  Datum vložitve kandidature: 5. 10. 2018 
        Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
        Kandidat: Darko HLUPIČ

     -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
        Predlagatelj: Boštjan Rigelnik in skupina volivcev 
        Kandidat: Andrej ČAS

     -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
        Predlagatelj: Metka Černjak in skupina volivcev
        Kandidat: Tilen KLUGLER

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
        Predlagatelj: Tadeja Brajnik in skupina volivcev
        Kandidat: Andrej BREZNIK

Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

     -  Datum vložitve kandidature: 11. 10. 2018 
        Predlagatelj: Lista Marjana Šarca - LMŠ

        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
        Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (24 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
        Predlagatelj: Levica
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (7 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (22 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (20 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (20 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Povezujemo za SG! - neodvisna lista
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Zeleni Slovenije 
        Kandidature vložene za volilni enoti 1 in 3 (11 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

Seznam vloženih kandidatur za volitve svetov četrtnih in vaških skupnosti

Četrtna skupnost Polje:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 6 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

Četrtna skupnost Center:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR

       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Povezujemo za SG! - neodvisna lista
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

Četrtna skupnost Štibuh:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

Četrtna skupnost Stari trg - mesto:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Četrtna skupnost Legen - mesto:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk 

Vaška skupnost Stari trg

VOLILNA ENOTA STARI TRG:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA RADUŠE:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA GMAJNA 1:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Pameče - Troblje

VOLILNA ENOTA PAMEČE:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Majda Kerčmar Laznik in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidaturi vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke 

VOLILNA ENOTA TROBLJE:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Janez Čoderl in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Vili Kašnik in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

VOLILNA ENOTA GMAJNA 2:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Gradišče

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Sele - Vrhe

VOLILNA ENOTA SELE:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA VRHE:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA STARI TRG:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA GMAJNA 3:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD 
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Podgorje

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Razbor

VOLILNA ENOTA SPODNJI RAZBOR - VELUNJA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA SPODNJI RAZBOR:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA ZGORNJI RAZBOR:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura
 vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Šmiklavž

VOLILNA ENOTA ŠMIKLAVŽ

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

VOLILNA ENOTA GRAŠKA GORA

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA VODRIŽ

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

Vaška skupnost Šmartno

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR 
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

Vaška skupnost Turiška vas

VOLILNA ENOTA MISLINJSKA DOBRAVA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

VOLILNA ENOTA TURIŠKA VAS:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA TOMAŠKA VAS:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA BRDA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA GOLAVABUKA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Legen

VOLILNA ENOTA LEGEN:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

VOLILNA ENOTA GOLAVABUKA:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

 Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.