MČ Polje

Površina 0,54 km²

 

PREDSEDNIK:
BORIS RAJ


ČLANI:
ALMIRA ROGINA
DANICA KUTIN
DR. SILVA RONCELLI VAUPOT
MARTA PIKALO
PETER CESAR
SAMO JANUŠKA