Komisija za podelitev občinskih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za naziv častni občan občine Slovenj Gradec, za Nagrado in Plakete občine Slovenj Gradec ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja je imenovana v naslednji sestavi:

1. Franjo MURKO, Meškova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec – predsednik komisije

2. Zvonka MARHAT, Brda 15 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, članica

3. Vinko VRČKOVNIK, Šmartno 105 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član

4. Jože VRABIČ, Meškova ulica 18, 2380 Slovenj Gradec, član

5. Bernard RUTNIK, Čebularjeva 16, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Dani BREZNIK, Pameče 293, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Dr. Silva RONCELLI VAUPOT, Ronkova ulica 34, 2380 Slovenj Gradec, članica