Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj

Vodja oddelka je:

mag. Lidija požgan  Vodja oddelka  02 8812114

V Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj se opravljajo predvsem naslednje naloge:

  • izvajanje dela na področju investicij in operativna izvedba investicijskih projektov,
  • naloge s področja gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture ter zagotavljanje podatkov za kataster,
  • naloge s področja komunalno cestnega gospodarstva,
  • naloge s področja komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
  • opravljanje strokovnega nadzora nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
  • naloge s področja urejanja občinskih cest, kolesarskih stez ter javnih površin,
  • naloge s področja urejanja prometa,
  • druge naloge iz pristojnosti oddelka.


V oddelku so zaposleni:

Janja Čas Strokovna sodelavka VII/1 02 8812166
mag. Aljoša Krivec (1/2) Podsekretar za promet 02 8812151
Sebastjan Počej (1/2) Višji referent 02 8812144
Klavdija Fišer   02 8812143
Bojana Poročnik   02 8812143
Damjan Štinjek  Gradbeni nadzornik 02 8812163