Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve

Vodja oddelka:

Darko Sagmeister Vodja oddelka 02 8812131

 

V okviru oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in finance sta organizirana:

Naloge oddelka za področje negospodarstva:

  • naloge s področja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
  • naloge s področja osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti,
  • naloge s področja kulture in varstva kulturne dediščine,
  • naloge s področja športa, turizma, mladine,
  • naloge s področja socialnega varstva in družine,
  • naloge s področja zaščite in reševanja,
  • naloge s področja kmetijstva,

V Oddelku so za področje negospodarstva zaposleni:

mag. Alja Primožič Podsekretarka 02 8812137
Marijan Klemenc Podsekretar 02 8812124
mag. Mateja Tajnšek Višja svetovalka za socialno varnost in zdravstvo 02 8812158
mag. Natalija Knez Podsekretarka za šolstvo in otroško varstvo 02 8812125 
Viktor Sušec Strokovni sodelavec VII/2-I za šport  02 8812150