Referat za splošne zadeve

V referatu za splošne zadeve se opravljajo naslednje naloge:

  • naloge s področja delovanja občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine (tajništvo občinskega sveta),
  • naloge s področja izvajanje kadrovskega poslovanja občine in upravljanja s kadrovskimi viri,
  • naloge glavne pisarne (ravnanje z dokumentarnim gradivom in arhiv),
  • naloge s področja informatike ter načrtovanja in tehnične izvedbe komunikacijskih in elektronskih orodij,
  • naloge s področja volilnih in referendumskih opravil,
  • naloge s področja dela četrtnih in vaških skupnosti, 
  • druge naloge iz pristojnosti oddelka

V Referatu splošne zadeve so zaposleni sodelavci:

Tanja Jeromel Vodja referata 02 8812129
Tatjana Špalir Višja svetovalka za občinski svet in volitve 02 8812128 
Robi Vrance  Razvojni inženir VII/2-II 02 8846284
Andreja Hergold Višja svetovalka 02 8812123
Ida Glasenčnik Dokumentalistka VI 02 8812156
Drago Ferš nadomešča Ivan Marzel Hišnik IV
Tatjana Potočnik Referent 02 8812126