Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2023

V Mestna občina Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 32/2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2023. Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom objave 18. april 2023 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 10. ure istega dne.

Preberi več...
»JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC -  Stanovanjska zazidava Ozare Sn8, april 2023«

»JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - Stanovanjska zazidava Ozare Sn8, april 2023«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Ozare Sn8, in sicer:

Preberi več...
»JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO PREMIČNIN – DEL KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA CEVI IN JAŠKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC«

»JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO PREMIČNIN – DEL KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA CEVI IN JAŠKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo premičnine -  del komunikacijskega omrežja cevi in jaškov na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer:

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Objavljamo namero za sklenitev menjalne pogodbe za dosego javne koristi v postopku katere bo Mestna občina Slovenj Gradec menjala zemljišči v svoji lasti za zemljišče v lasti fizične osebe.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2023
»JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC -  Stanovanjska zazidava Troblje TR-05, april 2023«

»JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - Stanovanjska zazidava Troblje TR-05, april 2023«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05, in sicer:

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI NISO PREDMETE DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI NISO PREDMETE DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2023

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2023.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI LABORATA LOKACIJSKE PRVERITVE NA EUP OK-381 ZA PREOBLIKOVANJE IN SPREMEMBO OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA DOLOČENIH V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU IN DOLOČITEV IZVEDBENI

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI LABORATA LOKACIJSKE PRVERITVE NA EUP OK-381 ZA PREOBLIKOVANJE IN SPREMEMBO OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA DOLOČENIH V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU IN DOLOČITEV IZVEDBENI

Javna seznanitev o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve na EUP OK-381 za preoblikovanje in spremembo obsega stavbnega zemljišča določenih v občinskem prostorskem načrtu in določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2023.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 objavlja razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom parcela 850 840/5.

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

Komisija za podelitev občinskih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, nagrado Mestne občine Slovenj Gradec in plakete Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2023.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O DRUGI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI  DOPOLNJENEGA OSNUTKA TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN3 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O DRUGI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN3 MOSG)

Javna seznanitev o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG). Javna obravnava: v sredo 15. marca 2023 ob 15.30 v MKC Slovenj Gradec.
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi kletnega poslovnega prostora, ki je namenjen za potrebe tabornikov in skladiščenje taborniške opreme.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM - NA LOKACIJI POD GRADOM 1, SLOVENJ GRADEC - MAREC 2013

JAVNA DRAŽBA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM - NA LOKACIJI POD GRADOM 1, SLOVENJ GRADEC - MAREC 2013

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za izvedbo javne dražbe, katere predmet je najem poslovnih prostorov v II. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Pod Gradom 1, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »POSLOVNI PROSTOR V POSLOVNI STAVBI PTC KATICA«

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »POSLOVNI PROSTOR V POSLOVNI STAVBI PTC KATICA«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo poslovnega prostora v mansardi poslovne stavbe PTC Katica, na naslovu Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec z ID znakom: 850-1291-71 v skupni izmeri 49,89 m2.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za nepremičnine z identifikacijskim znakom zemljiške parcele ID št. 855 252/12 k.o. 855 - Zgornji Razbor v izmeri 1.233 m2, ter stanovanjsko hišo na tej parceli (stavba št. 18, k.o. 855 - Zgornji Razbor), na naslovu Zgornji Razbor 41, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.
Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec je, dne 14. februar 2023, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "Športno kulturno središče Pameče".

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA HIŠNIK

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA HIŠNIK

Podroben opis delovnega mesta, pogoje za opravljanje delovnega mesta in rok prijave, v priloženem dokumentu.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05, in sicer: 
Preberi več...
ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni poziv za odkup stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/2019) objavlja javni poziv za izbiro predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za dosego javne koristi po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občina Slovenj Gradec menjala zemljišča v svoji lasti:

Preberi več...
OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja Sklep o ustavitvi postopka prodaje nepremičnine, parc. št. 1135/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za dosego javne koristi po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občina Slovenj Gradec menjala zemljišče v svoji lasti:

Preberi več...
SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA PRODAJE NEPREMIČNIN

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA PRODAJE NEPREMIČNIN

Mestna občina Slovenj Gradec je po objavi namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer za prodajo nepremičnin parc. št. 26/10, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16 in 26/17 sprejela odločitev, da se zaradi razlogov, naštetih v priloženem dokumentu, postopek ustavi.

Preberi več...
FINANČNA POMOČ ZARADI IZPADA KRME IN POMOČ ČEBELARJEM 2022

FINANČNA POMOČ ZARADI IZPADA KRME IN POMOČ ČEBELARJEM 2022

V Uradnem listu Republike Slovenije sta bila objavljena dva odloka o finančni pomoči. Odlok zaradi izpada krme in odloka za čebelarje.

 

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČNIK – SELE VRHE -  STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČNIK – SELE VRHE - STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele - Vrhe.

Preberi več...
12
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.