Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA ŽELEZNIKARJEVE PLAKETE IN NAGRADO 2022

JAVNI RAZPIS ZA ŽELEZNIKARJEVE PLAKETE IN NAGRADO 2022

Na podlagi 35. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 63/2022), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za podelitev Železnikarjevih plaket in nagrade.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI  STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja - najem garaže ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, v izmeri 15,86 m2 (identifikacijska številka 850-920-8).

Nepremičnina se bo oddala v najem za namen garažiranja osebnega avtomobila.

Rok za zbiranje vlog interesentov je do petka 23. december 2022 do 10.00.

 

Preberi več...
FINANČNA POMOČ ZARADI IZPADA KRME IN POMOČ ČEBELARJEM 2022

FINANČNA POMOČ ZARADI IZPADA KRME IN POMOČ ČEBELARJEM 2022

V Uradnem listu Republike Slovenije sta bila objavljena dva odloka o finančni pomoči. Odlok zaradi izpada krme in odloka za čebelarje.

 

Preberi več...
TRIENALE ROKODELSTVA IN OBRTI

TRIENALE ROKODELSTVA IN OBRTI

Razstava sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine Slovenije.

Preberi več...
NAVODILO O ZAKLJUČKU IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 2022

NAVODILO O ZAKLJUČKU IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 2022

Navodilo o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI  STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja, najem, poslovnega prostora na tržnici v Slovenj Gradcu (Poštna ul. 4), v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1.

Poslovni prostor je namenjen za pripravo in strežbo tajske hrane.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČNIK – SELE VRHE -  STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČNIK – SELE VRHE - STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele - Vrhe.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ŠM 14 – PODHOMŠKI VRTOVI (ID: 1506) -  STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ŠM 14 – PODHOMŠKI VRTOVI (ID: 1506) - STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomški vrtovi (ID: 1506).
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 244/102 k.o. 850 – Slovenj Gradec – v izmeri 574 m2. 

Rok za zbiranje vlog interesentov je do 7. decembra 2022, do 10.00.

Preberi več...
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETIKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETIKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE

Mestna občina Slovenj Gradec v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec« objavlja dokumentacijo za predložitev končne ponudbe.
Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05, in sicer:

Preberi več...
NOV RAZPIS ZA ODDAJO PRVIH OSKRBOVANIH STANOVANJ V SLOVENJ GRADCU

NOV RAZPIS ZA ODDAJO PRVIH OSKRBOVANIH STANOVANJ V SLOVENJ GRADCU

Stanovanjski sklad je objavil nov razpis za oddajo sedemindvajsetih oskrbovanih stanovanj v objektu Harpf na Celjski cesti 14 v Slovenj Gradcu. To so prva tovrstna stanovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Vabimo, da pomagate oblikovati ekonomskim, družbenim in okoljskim spremembam prilagojen občinski prostorski načrt po meri prebivalk in prebivalcev, ki bo omogočal uresničevanje naše skupne vizije in naših razvojnih načrtov.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnins parc. št. 1001/7 k.o. 861 - Dobrava – v izmeri 61 m2.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE USPEŠNIH PRIJAV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNIH IN EU RAZPISIH V LETU 2022

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE USPEŠNIH PRIJAV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNIH IN EU RAZPISIH V LETU 2022

Predmet javnega poziva je finančna podpora nevladnim organizacijam, ki so bile uspešne pri prijavah na nacionalnih in EU razpisih v tekočem letu.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom parcela 859 105/15 in parcela 859 105/16.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo naslednje nepremičnine:
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje Javni razpis – povabilo k oddaji ponudb za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI  STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec oddaja poslovni prostor na tržnici.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA "NAJEM OPREMLJENIH POSLOVNIH PROSTOROV IN NAJEM PARKIRIŠČ"

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA "NAJEM OPREMLJENIH POSLOVNIH PROSTOROV IN NAJEM PARKIRIŠČ"

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k predložitvi ponudbe za oddajo opremljenih poslovnih prostorov in parkirišč v najem Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH PRIZNANJ

RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH PRIZNANJ

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev Bernekerjeve nagrade in Bernekerjevih plaket v letu 2023.
Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI IN SICER NA PARCELAH 1112/7 IN 1112/2, K. O. 849 STARI TRG V MESTNI OBČINI SL

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI IN SICER NA PARCELAH 1112/7 IN 1112/2, K. O. 849 STARI TRG V MESTNI OBČINI SL

Javna seznanitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in sicer na parcelah 1112/7 in 1112/2, k. o. 849 Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec (ID: 3092).
Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP SG 126 (ID: 2696)

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP SG 126 (ID: 2696)

Javna seznanitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta EUP SG 126 (ID: 2696).
Preberi več...
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO-Krnice (SC8) – Predlog SDZN (ID št.: 2949)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO-Krnice (SC8) – Predlog SDZN (ID št.: 2949)

Več o spremembah in dopolnitvah v priloženih dokumentih.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC -  STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, september 2022

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, september 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin Stanovanjska zazidava Ozare Sn8, in sicer:

Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

(Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2778)  

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • s parc. št. 1135/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu – v izmeri 191 m2.

 

Rok za zbiranje vlog interesentov je do 30. september 2022 do 10.00.

Preberi več...
PREPLASTITEV  PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 7. septembra 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC".

Rok za predložitev ponudb je 21. september 2022 do 10.00 ure.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za dosego javne koristi po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občina Slovenj Gradec menjala zemljišči v svoji lasti.

Preberi več...
123
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.