Javna obvestila

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA HIŠNIK

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA HIŠNIK

Podroben opis delovnega mesta, pogoje za opravljanje delovnega mesta in rok prijave, v priloženem dokumentu.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05, in sicer: 
Preberi več...
RAZPIS ZA DIREKTORJA ALI DIREKTORICO KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC

RAZPIS ZA DIREKTORJA ALI DIREKTORICO KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC

Podroben opis delovnega mesta, pogoje za opravljanje delovnega mesta in rok prijave, v priloženem dokumentu. 

Preberi več...
ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni poziv za odkup stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/2019) objavlja javni poziv za izbiro predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za dosego javne koristi po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občina Slovenj Gradec menjala zemljišče v svoji lasti:

Preberi več...
SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA PRODAJE NEPREMIČNIN

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA PRODAJE NEPREMIČNIN

Mestna občina Slovenj Gradec je po objavi namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer za prodajo nepremičnin parc. št. 26/10, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16 in 26/17 sprejela odločitev, da se zaradi razlogov, naštetih v priloženem dokumentu, postopek ustavi.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA ŽELEZNIKARJEVE PLAKETE IN NAGRADO 2022

JAVNI RAZPIS ZA ŽELEZNIKARJEVE PLAKETE IN NAGRADO 2022

Na podlagi 35. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 63/2022), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za podelitev Železnikarjevih plaket in nagrade.

Preberi več...
FINANČNA POMOČ ZARADI IZPADA KRME IN POMOČ ČEBELARJEM 2022

FINANČNA POMOČ ZARADI IZPADA KRME IN POMOČ ČEBELARJEM 2022

V Uradnem listu Republike Slovenije sta bila objavljena dva odloka o finančni pomoči. Odlok zaradi izpada krme in odloka za čebelarje.

 

Preberi več...
TRIENALE ROKODELSTVA IN OBRTI

TRIENALE ROKODELSTVA IN OBRTI

Razstava sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine Slovenije.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČNIK – SELE VRHE -  STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČNIK – SELE VRHE - STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele - Vrhe.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ŠM 14 – PODHOMŠKI VRTOVI (ID: 1506) -  STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ŠM 14 – PODHOMŠKI VRTOVI (ID: 1506) - STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomški vrtovi (ID: 1506).
Preberi več...
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO-Krnice (SC8) – Predlog SDZN (ID št.: 2949)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO-Krnice (SC8) – Predlog SDZN (ID št.: 2949)

Več o spremembah in dopolnitvah v priloženih dokumentih.

Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

(Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2778)  

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb in predlogov na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68) (Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov: 1541).

Preberi več...
SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA MENJAVE NEPREMIČNIN

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA MENJAVE NEPREMIČNIN

Več informacij v priloženem dokumentu.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb in predlogov na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SG-93 (v nadaljevanju OPPN).

(Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov: 2546)

Preberi več...
OBVESTILO O  ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13 - DGZR, Mestna občina Slovenj Gradec obvešča vse oškodovance iz območja občine, da lahko prijavijo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2022.
Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE "STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68)" (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541)

PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE "STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68)" (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541)

Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema stavbna zemljišča v območju enote urejanja prostora SG-68 Stanovanjsko naselje Vranjek. Načrtovana je gradnja hiš, objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditev odprtih površin, prav tako nove dvosmerne interne ceste, ki se pravokotno priključuje na lokalno zbirno občinsko cesto 378041 (Šmarska cesta) in izgradnja peš povezave med interno cesto osrednjega območja OPPN in javne poti 877521.
Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SG-93 SSe (Identifikacijska številka prostorskega akta: 2546)
KROŽNO KRIŽIŠČE V PAMEČAH BO KRASILA DINAMIČNA ABSTRAKCIJA PTIC V LETU

KROŽNO KRIŽIŠČE V PAMEČAH BO KRASILA DINAMIČNA ABSTRAKCIJA PTIC V LETU

Mestna občina Slovenj Gradec je 11. julija 2022 razpisala javni natečaj za najboljšo idejno rešitev ureditve krožnega križišča na državni cesti Slovenj Gradec–Dravograd v Pamečah. Namen natečaja je bil pridobiti izviren in izvedljiv predlog, ki odseva značilnosti Slovenj Gradca, mesta glasnika miru.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev, v višini 20.000 evrov, za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2022. Sredstva se bodo dodeljevala kmetijskim gospodarstvom, ki imajo certifikat ekološke kmetije.

Preberi več...
OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec poziva lastnike praznih poslovnih lokalov v mestnem jedru Slovenj Gradca k vpisu v evidenco praznih prostorov in hkrati napoveduje objavo javnega razpisa za sofinanciranje najemnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Menjava zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem poteka cesta. 

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Menjava zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem je zgrajena cesta.

Preberi več...
SANACIJA ČAJNE KUHINJE V GASILSKEM DOMU SELE - VRHE

SANACIJA ČAJNE KUHINJE V GASILSKEM DOMU SELE - VRHE

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec je 23. marca 2022 pristopila k sanaciji čajne kuhinje v Gasilskem domu Sele - Vrhe. Investicija, ki je obsegala: odstranitev stare kuhinje, ureditev vodovoda, pleskarska ureditev prostora (brušenje, kitanje, beljenje, lateks premaz), izvedba stenske keramike, zamenjava svetil in stikal, dobava in vgradnja indukcijske kuhalne plošče s pomivalnim koritom, dobava in vgradnja nove pipe, je znašala 7.088,20 evrov.


Preberi več...
CEPLJENJE PROTI COVID-19

CEPLJENJE PROTI COVID-19

Zdravstveni dom Slovenj Gradec obvešča, da se je na cepljenje proti Covid-19 potrebno predhodno naročiti na telefonski številko 031 393 112.
Cepljenje poteka vsak četrtek med 14. in 16. uro v kontejnerju številka 2, pred dežurno ambulanto Zdravstvenega doma.
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem – poslovni prostor na naslovu Pohorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP LE-20 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC; ID ŠT. 2949

OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP LE-20 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC; ID ŠT. 2949

Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve je veliko približno 3183,54 m2 in obsega parcele št. 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7 in 587/8 – del, vse k.o. Legen (851), ki spadajo v enoto urejanja prostora z oznako LE-20 in imajo v Občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu OPN) določen podrobnejši načrt namenske rabe prostora Sse – prostostoječa gradnja enodružinskih hiš.

Razlog za pripravo OPN predstavlja potreba po ureditvi območja ter sprejetju podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo na tem območju.

Preberi več...
OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP LE-13 LOGAR; ID ŠT. 2778
12
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.