Javne razgrnitve

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV, KI VELJAJO ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA SG-105 (na območju občinskega lokacijskega načrta  POSLOVNO STORITVENE CONE SLOVENJ GRADEC – OZARE IN SEVERNE OBVOZNICE STARI TRG)

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1640

Preberi več...
Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa ustanovitve služnosti v javno korist za potrebe izgradnje kolesarskih poti in pešpoti v Mestni občini Slovenj Gradec

Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa ustanovitve služnosti v javno korist za potrebe izgradnje kolesarskih poti in pešpoti v Mestni občini Slovenj Gradec

 S tem sklepom se ugotovi javna korist za ustanovitev služnosti v javno korist na nepremičninah s parcelnimi številkami...

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. 0., Grajska ulica 7, Maribor.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA EUP ŠM-18, ŠM-19 IN OM-327

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA EUP ŠM-18, ŠM-19 IN OM-327

– (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1485) - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LP NA OBMOČJU OLN  PSC SLOVENJ GRADEC – OZARE IN SEVERNE OBVOZNICE STARI TRG – (Id. št. LP  v zbirki prostorskih aktov: 1120)
12345678910zadnji