Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP – IDEJNI PROJEKT »JUŽNA OBVOZNICA SLOVENJ GRADCA – NAVEZOVALNA CESTA NA HITRO CESTO VELENJE – SLOVENJ GRADEC JUG«
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KNJIŽNICO ZA OPERACIJO ČEBELA BERE MED"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KNJIŽNICO ZA OPERACIJO ČEBELA BERE MED"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt:  »Čebela BERE med«
Preberi več...
POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA EUP SG-126 – POD GRADOM III

POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA EUP SG-126 – POD GRADOM III

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da vodi postopek začetka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP SG-126 »Pod gradom III« (v nadaljevanju OPPN SG-126 – Pod gradom III). Pobudnik priprave prostorskega akta je zasebni investitor. Predlog izhodišč za pripravo OPPN SG-126 – Pod gradom III, je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje.

Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2021/2022, št. 430-0005/2021

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2021/2022, št. 430-0005/2021

Oznaka javnega naročila: JN-2259

Predmet naročila: Storitev

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec ponovno objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  •  Parc. št. 1323/7 k.o. 849 – Stari trg, v izmeri 100 m2
Preberi več...
JAVNO NAROČILO: DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO "NAŠA DRAVA"

JAVNO NAROČILO: DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO "NAŠA DRAVA"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo za d

obavo in namestitev urbane opreme, nakup e-koles ter vodne 

opreme za operacijo "Naša Drava".

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJNENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TURISTIČNO OBMOČJE – NASELJE SONCE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJNENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TURISTIČNO OBMOČJE – NASELJE SONCE

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje - naselje Sonce, ki ga je pod projektom št. U2020 – OPPN fp4 – dopolnjen osnutek (do), v maju 2021 izdelalo podjetje STRUKTURA arhitekturna delavnica forme/vsebine d. o. o., Pot k Sejmišču 30a, Lj. Črnuče.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O DRUGI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV  OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O DRUGI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo v drugo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SDOPN1 MOSG 20-21), ki ga je pod projektom št. 18056, v maju 2021 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Gasilsko vozilo Iveco Magirus DLK 23-12 Vario, maj 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Gasilsko vozilo Iveco Magirus DLK 23-12 Vario, maj 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja. 

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO  TER FOTOGRAFIJO

JAVNI NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo že vrsto leto razpisuje Mestna občina Slovenj Gradec – mesto Glasnik miru v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti. Z veseljem vsako leto pričakujemo izdelke vaših učencev, v katerih se kažejo otroške ideje, razmišljanja, iskrenost in ustvarjalni zanos.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ V LETU 2021

Javni razpis za podelitev Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ V LETU 2021

Javni razpis za podelitev naziva častni občan, občinsko nagrado in plakete Mestne občine Slovenj Gradec

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNO NAROČILO  MALE VREDNOSTI »DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO NAŠA DRAVA«

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO NAŠA DRAVA«

Za izvedbo predmetnega javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba, s fiksnimi ter nespremenljivimi cenami, za celotni čas veljavnosti pogodbe.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.4.2021 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter pročelij objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, vrsta zaposlitve: polni delovni čas, zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev, poskusno delo: 6 mesecev.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremične v lasti MOSG na območju »Podgorska cesta«, marec 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremične v lasti MOSG na območju »Podgorska cesta«, marec 2021

Mestna občina Slovenj Gradcu v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021.

Preberi več...
Rekonstrukcija LC 377051 Podgorje – Suhi dol

Rekonstrukcija LC 377051 Podgorje – Suhi dol

 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt: »Rekonstrukcija LC 377051 Podgorje – Suhi dol«.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 23. 3. 2021 do 10:00 ure.

Datum zaključka razpisa: 23. 3. 2021   10:00:00

 

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE »OZARE SN8"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE »OZARE SN8"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt: KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE »OZARE SN8«

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »BAR POD VELBOM«.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »BAR POD VELBOM«.

Predmet prodaje je nepremičnina – poslovni prostor (gostinski lokal - BAR POD VELBOM) na naslovu Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec,  ID znak: del stavbe 850-732-2, v izmeri 85 m2. Izhodiščna cena znaša 27.728,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki se ga zavezuje poravnati kupec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU SOTOČJE

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU SOTOČJE

Javno se razgrne Elaborat ekonomike in izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sotočje, ki ju je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje.

Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE EUP OM-07 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1729

JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE EUP OM-07 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1729

Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo zasebnega investitorja. Elaborat je pod št. 20008, številka ponudbe 19/2000, v maju 2020 pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor. Elaborat ima dodeljeno Identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1729.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – del poslovnega prostora v stanovanjsko poslovnem objektu Partizanska pot 8 v Slovenj Gradcu, ID znak 850 928 011, v skupni izmeri 28,27 m2, v pritličju. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, zavarovalništvo.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostori na tržnici v  Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini  29,52 m2  (prodajalna, skupne sanitarije),  identifikacijska številka  850-742-003. Poslovni prostor je namenjen za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ter drugih živil.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO – IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNO NAROČILO – IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Mestna občina objavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Izgradnja manjkajočih vodovodov in naprave za pripravo pitne vode v MOSG za projekt »IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«, objavljen na Portalu javnih naročil, pod številko JN000749/2021-B01, z dne 11.02.2021.

Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACISKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OM-08 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1780

JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACISKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OM-08 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1780

Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo zasebnega investitorja. Elaborat je pod št. 2020-LP-027, v julij 2020 pripravilo podjetje Urbis d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor. Elaborat ima dodeljeno Identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1780.

Preberi več...
SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE – ZAKUP DELA NEPREMIČNINE V LASTI MOSG NA OBMOČJU TOMAŠKA VAS, FEBRUAR 2021

SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE – ZAKUP DELA NEPREMIČNINE V LASTI MOSG NA OBMOČJU TOMAŠKA VAS, FEBRUAR 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za zakupe dela nepremičnine.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 1. 3. 2021 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 10.00 ure istega dne.

 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »PODGORSKA CESTA«, FEBRUAR 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »PODGORSKA CESTA«, FEBRUAR 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE SN8«, FEBRUAR 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE SN8«, FEBRUAR 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO IZDELAVE DGD IN PZI ZA OBJEKT »PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU SLOVENJ GRADEC«

JAVNO NAROČILO IZDELAVE DGD IN PZI ZA OBJEKT »PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU SLOVENJ GRADEC«

Projektna dokumentacija DGD in PZI mora biti zaključena najkasneje v roku 120 dni od podpisa pogodbe. Prav tako mora biti do navedenega datuma pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Ur. list RS, št. 199/2020).

Preberi več...
JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA KOLESARSKIH POVEZAV ZA PROJEKT »TRAJNOSTNA MOBILNOST«

JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA KOLESARSKIH POVEZAV ZA PROJEKT »TRAJNOSTNA MOBILNOST«

Mestna občina objavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Izgradnja kolesarskih povezav za projekt »Trajnostna mobilnost«, objavljen na Portalu javnih naročil, pod številko JN007948/2020-B01, z dne 23.12.2020.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Bloki Ozare«.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

Na podlagi 11. čl. Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec in Sklepa župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021, št.: 671-0006/2020-03, z dne 18. 11. 2020., komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec, objavlja  Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021.

več, javni razpis

prijavni obrazci

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO BARBARO

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO BARBARO

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, je objavila razpis za sanacijo oz. rekonstrukcijo mostu čez reko Barbaro.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO GOI DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO URBANE OPREME ZA PROJEKT »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO GOI DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO URBANE OPREME ZA PROJEKT »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«

Rok za predložitev ponudb je do 23.12.2020 do 12.00 ure.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MPIK d.o.o. na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MPIK d.o.o. na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

MPIK, mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec, d.o.o., Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MOSG – Bivša stavba OŠ Podgorje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MOSG – Bivša stavba OŠ Podgorje

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja. 

Preberi več...
123456789
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.