Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

 • Expand/Collapse
  • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Sklepa o začasnem financiranju v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje januar-marec 2023, velja od dne 13.12.2022, v Uradnem listu objavljen 16.12.2022 (št. 157/2022).

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05, in sicer:

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja - najem garaže ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, v izmeri 15,86 m2 (identifikacijska številka 850-920-8).

Nepremičnina se bo oddala v najem za namen garažiranja osebnega avtomobila.

Rok za zbiranje vlog interesentov je do petka 23. december 2022 do 10.00.

 

Preberi več...
NAVODILO O ZAKLJUČKU IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 2022

NAVODILO O ZAKLJUČKU IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 2022

Navodilo o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja, najem, poslovnega prostora na tržnici v Slovenj Gradcu (Poštna ul. 4), v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1.

Poslovni prostor je namenjen za pripravo in strežbo tajske hrane.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 244/102 k.o. 850 – Slovenj Gradec – v izmeri 574 m2. 

Rok za zbiranje vlog interesentov je do 7. decembra 2022, do 10.00.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05, in sicer:

Preberi več...
NOV RAZPIS ZA ODDAJO PRVIH OSKRBOVANIH STANOVANJ V SLOVENJ GRADCU

NOV RAZPIS ZA ODDAJO PRVIH OSKRBOVANIH STANOVANJ V SLOVENJ GRADCU

Stanovanjski sklad je objavil nov razpis za oddajo sedemindvajsetih oskrbovanih stanovanj v objektu Harpf na Celjski cesti 14 v Slovenj Gradcu. To so prva tovrstna stanovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Vabimo, da pomagate oblikovati ekonomskim, družbenim in okoljskim spremembam prilagojen občinski prostorski načrt po meri prebivalk in prebivalcev, ki bo omogočal uresničevanje naše skupne vizije in naših razvojnih načrtov.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, november 2022

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, november 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine na območju Stanovanjske zazidave Ozare Sn8
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnins parc. št. 1001/7 k.o. 861 - Dobrava – v izmeri 61 m2.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE USPEŠNIH PRIJAV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNIH IN EU RAZPISIH V LETU 2022

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE USPEŠNIH PRIJAV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNIH IN EU RAZPISIH V LETU 2022

Predmet javnega poziva je finančna podpora nevladnim organizacijam, ki so bile uspešne pri prijavah na nacionalnih in EU razpisih v tekočem letu.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom parcela 859 105/15 in parcela 859 105/16.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo naslednje nepremičnine:
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje Javni razpis – povabilo k oddaji ponudb za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec oddaja poslovni prostor na tržnici.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA "NAJEM OPREMLJENIH POSLOVNIH PROSTOROV IN NAJEM PARKIRIŠČ"

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA "NAJEM OPREMLJENIH POSLOVNIH PROSTOROV IN NAJEM PARKIRIŠČ"

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k predložitvi ponudbe za oddajo opremljenih poslovnih prostorov in parkirišč v najem Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH PRIZNANJ

RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH PRIZNANJ

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev Bernekerjeve nagrade in Bernekerjevih plaket v letu 2023.
Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI IN SICER NA PARCELAH 1112/7 IN 1112/2, K. O. 849 STARI TRG V MESTNI OBČINI SL

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI IN SICER NA PARCELAH 1112/7 IN 1112/2, K. O. 849 STARI TRG V MESTNI OBČINI SL

Javna seznanitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in sicer na parcelah 1112/7 in 1112/2, k. o. 849 Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec (ID: 3092).
Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP SG 126 (ID: 2696)

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP SG 126 (ID: 2696)

Javna seznanitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta EUP SG 126 (ID: 2696).
Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, september 2022

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, september 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin Stanovanjska zazidava Ozare Sn8, in sicer:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

 • s parc. št. 1135/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu – v izmeri 191 m2.

 

Rok za zbiranje vlog interesentov je do 30. september 2022 do 10.00.

Preberi več...
PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 7. septembra 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC".

Rok za predložitev ponudb je 21. september 2022 do 10.00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA CESTE KORPAR - SUŠILNICA"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA CESTE KORPAR - SUŠILNICA"

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo pisno ponudbo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Rok za predložitev ponudb je do 9. septembra 2022, do 10.00.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec je upravičenec, ki izpolnjuje pogoje, upravičen do sredstev v višini 1.000,00 evrov. 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30. septembra 2022.

Preberi več...
Izvedba GOI del za projekt »Prizidek Zdravstveni dom Slovenj Gradec«

Izvedba GOI del za projekt »Prizidek Zdravstveni dom Slovenj Gradec«

Rok za oddajo ponudb: 9.9.2022 do 12.00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 25. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "Preplastitev ulice ob Suhodolnici".

Rok za predložitev ponudb je 2. september do 10.00.

 

Preberi več...
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN 3 - 2021) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN 3 - 2021) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3-2021).

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIH POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIH POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA V LETU 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec za upravičence do pomoči objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca v letu 2022.

Preberi več...
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETIKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETIKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec« obvešča kandidate o sledečih elementih nadaljevanja konkurenčnega dialoga.

Rok za predložitev novelirane rešitve je 1. september 2022, do 10.00.

Preberi več...
IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE MESTA SLOVENJ GRADEC

IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE MESTA SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je 18. avgusta 2022, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt "IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE MESTA SLOVENJ GRADEC". 

Rok za predložitev ponudbe je 26. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno - Krnice (S 8) v Mestni občini Slovenj Gradec (identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2949). 

Preberi več...
OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec z dne 9. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt: "Zazidava na Podgorski cesti". 

Rok za predložitev ponudb je 23. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE VRUNČEVIH NAGRAD IN PLAKET V LETU 2022

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE VRUNČEVIH NAGRAD IN PLAKET V LETU 2022

Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za podelitev Vrunčevih nagrad in plaket v letu 2022.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2022

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2022

Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj v letu 2022.
Preberi več...
»KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

»KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 2. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC". Rok za predložitev ponudbe je 12. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETO 2022/2023

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETO 2022/2023

Namen povabila je zbiranje najugodnejše ponudbe za prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda - Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2022/2023. 

Rok za oddajo ponudb je 11. avgust 2022 do 9. ure.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO IDEJNIH REŠITEV UREDITVE KROŽNEGA KRIŽIŠČA V PAMEČAH

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO IDEJNIH REŠITEV UREDITVE KROŽNEGA KRIŽIŠČA V PAMEČAH

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da se rok za oddajo idejnih rešitev za ureditev krožišča v Pamečah podaljša za en teden. Svoje idejne rešitve lahko oddate do 5. avgusta 2022, do 12:30 ure ali isti dan oddate na pošti.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2022

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2022

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/2006-UPB, 97/2010), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. list RS, št. 91/2020-UPB3) ter Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Ur. list RS, št. 202/2021) vabi društva in klube, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, k oddaji ponudbe za izvajanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih enot društev in nevladnih organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite, reševanja in pomoči po področjih.

Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVETITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OM-09 v OPN MOSG – ID: 3052

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVETITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OM-09 v OPN MOSG – ID: 3052

Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju OM-09 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec na zemljišču s parc. št. 258/2, k. o. 854 Podgorje, ki ga je izdelalo podjetje  ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska  7, 2000 Maribor, pod številko naloge 21035 (november 2021). 

Preberi več...
»DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

»DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 30. junija 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC".

Rok za predložitev ponudbe: 25. julij 2022 do 10:00 ure.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnines parc. št. 383/7 k.o. 849 – Stari trg  – v izmeri 8 m2.

Rok za zbiranje vlog je do 18. julija 2022 do 10.00.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE - PREVOZI V ČASU POLETNIH POČITNIC

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - PREVOZI V ČASU POLETNIH POČITNIC

Naročnike vabimo k oddajni ponudbe za prevoz v času poletnih počitnic po relacijah znotraj Mestne občine Slovenj Gradec. Prevoz se izvaja vsak torek, sredo in četrtek, v času od 12. julija do 25. avgusta 2022. 

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo, s pripisom "NE ODPIRAJ, PONUDBA 430-0058/2022", do 28. junija 2022 do 10.00 prispele na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA KOROŠKE GALERIJE LIKOVNIH UMETNOSTI

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA KOROŠKE GALERIJE LIKOVNIH UMETNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti.

Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN ZA OBMOČJE SG-93 SSe

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN ZA OBMOČJE SG-93 SSe

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje SG-93 SSe (Identifikacijska številka prostorskega akta: 2546).
Preberi več...
SVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI

SVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI

Rok prijave je 30.6.2022

Preberi več...
NMV: »DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

NMV: »DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 9. 6. 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«
Preberi več...
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172, 2380 SLOVENJ GRADEC«

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172, 2380 SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172«.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA ODLIČJA ZA LETO 2022 - NAZIV ČASTNI OBČAN, NAGRADA MOSG IN PLAKETE MOSG

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA ODLIČJA ZA LETO 2022 - NAZIV ČASTNI OBČAN, NAGRADA MOSG IN PLAKETE MOSG

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 5. avgusta 2022
Preberi več...
12345678910zadnji
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.