Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt: »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 31.08.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino:  poslovni prostor v poslovni stavbi Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837/5 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 195,35 m2.     Poslovni prostor je namenjen za izobraževalno dejavnost. Upravičenci za brezplačno uporabo so osebe javnega prava, katerih ustanovitelj  je Mestna občina Slovenj Gradec.

Preberi več...
XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in zgrajena, v najem.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

Rok za prijavo je do 25.4.2020. Kandidati pošljejo prijavo po pošti, na naslov Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti ovojnici, z označbo »Prijava na prosto delovno mesto Direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. – NE ODPIRAJ« v roku 8 dni od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.   

 
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2020

Prijave morajo prispeti na naš naslov najkasneje do 23.3.2020 in morajo biti oddane do tega dne priporočeno na pošti ali osebno na sedežu naročnika do 23.3.2020 do 14.ure.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE V LETU 2020

Prijave morajo prispeti na naš naslov najkasneje do 23.3.2020 in morajo biti oddane do tega dne priporočeno na pošti ali osebno na sedežu naročnika do 23.3.2020 do 14.ure.  

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 21, 2380 Slovenj Gradec, ID stavbe 850 648, v skupni izmeri 46,92 m2 (pisarna št. 208 v I. nadstropju v izmeri 15,43 m2 ter souporaba skupnih prostorov v izmeri 7,15 m2 in pisarna št. 209 v I. nadstropju v izmeri 16,63 m2 ter souporaba skupnih prostorov v izmeri 7,70 m2). Poslovni prostor je namenjen za izvajanje dejavnosti oseb javnega prava.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA 3. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA 3. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za 3. Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin na Letnem kopališču Slovenj Gradec. Zadnji rok za oddajo ponudbe je 05. 03. 2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 2 v Slovenj Gradcu, ID stavbe 850 1774, v skupni izmeri 15,80 m2 (pisarna v izmeri 12,04 m2 + skupni prostori v izmeri 3,76 m2), v mansardi. 

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostori na tržnici v  Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini  30,28 m2  (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije),  identifikacijska številka  850-745-1.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC NA PODROČJU ŠPORTA ZA LETO 2019

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC NA PODROČJU ŠPORTA ZA LETO 2019

Kandidate za priznanja športne zveze na področju športa prijavite preko priloženih obrazcev, ki nam jih ožigosane in podpisane pošljite na naš naslov (Športna zveza Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec) ali skenirane po elektronski pošti (rok.konecnik@sportnazvezasg.si).

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Ur. list RS, št. 79/2019).

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v stanovanjsko poslovnem objektu Cankarjeva ul. 21 v Slovenj Gradcu, ID znak 850 564  008, v skupni izmeri 77,26 0 m2, v pritličju. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: trgovina, pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, zavarovalništvo.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 2 v Slovenj Gradcu, ID stavbe 850 1774, v skupni izmeri 12,35 m2 (pisarna v izmeri 9,41 m2 + skupni prostori v izmeri 2,94 m2), v mansardi. 

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 2 v Slovenj Gradcu, ID stavbe 850 1774, v skupni izmeri 15,80 m2 (pisarna v izmeri 12,04 m2 + skupni prostori v izmeri 3,76 m2), v mansardi.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2019

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2019

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev Železnikarjevih odličij za leto 2019.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 70, dne, 29. 11. 2019.
Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – AVTO-LESTEV IVECO MAGIRUS DLK 23-12 Vario, december 2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – AVTO-LESTEV IVECO MAGIRUS DLK 23-12 Vario, december 2019

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.


Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin na Letnem kopališču Slovenj Gradec. Zadnji rok za oddajo ponudbe je 16. 12. 2019 do 10:00 ure.

 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). v občini. Sofinancira se postavitev ene MKČN  za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN, ki služi za več objektov.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OZARE -BLOKI – POPRAVEK

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OZARE -BLOKI – POPRAVEK

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v četrtek, dne 28.11.2019, s pričetkom ob 12.00 uri.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO  O JAVNI RAZGRNITVI MODELOV VREDNOTENJA

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI MODELOV VREDNOTENJA

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da je javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja.

Preberi več...
»Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli za projekt »SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA«

»Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli za projekt »SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA«

Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli za projekt  bazen. 
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA PARCELNE ŠTE. 1009/4, 1009/10 IN 858/11, VSE K.O. SLOVENJ GRADEC

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA PARCELNE ŠTE. 1009/4, 1009/10 IN 858/11, VSE K.O. SLOVENJ GRADEC

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1352 (individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev)

Preberi več...
REFERENT v Oddelku za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve (Referat za splošne zadeve)

REFERENT v Oddelku za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve (Referat za splošne zadeve)

Naloge na delovnem mestu Referent se opravljajo v uradniškem nazivu Referent 1, Referent 2 in Referent 3. Delo se bo opravljalo v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, na naslovu Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen in polni delovni čas.

 

Preberi več...
Naročilo male vrednosti: SCENSKA RAZSVETLJAVA V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI

Naročilo male vrednosti: SCENSKA RAZSVETLJAVA V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.10.2019 do 10:00 ure.


Preberi več...
Naročilo male vrednosti: OPREMA ŠOLSKIH PROSTOROV TRETJE OSNOVNE ŠOLE

Naročilo male vrednosti: OPREMA ŠOLSKIH PROSTOROV TRETJE OSNOVNE ŠOLE

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.10.2019 do 10:00 ure.


Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev Bernekerjevih odličij s področja kulture za leto 2020.

Preberi več...
Naročilo male vrednosti: REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879561 (ŠMIKLAVŽ-ŠTIH)

Naročilo male vrednosti: REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879561 (ŠMIKLAVŽ-ŠTIH)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 16.10.2019 do 10:00 ure.

Datum zaključka razpisa: 16.10.2019   10:00:00

Preberi več...
Izvedba GOI del »Blok neprofitnih stanovanj Polje«

Izvedba GOI del »Blok neprofitnih stanovanj Polje«

Predmet javnega naročila je izvedba GOI deli za projekt  #Blok neprofitnih stanovanj Polje«. 
Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "PRESTAVITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV PRI BAZENU"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "PRESTAVITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV PRI BAZENU"

Ponudbe se sprejemajo do 8.10.2019 do 10.00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377311 JUVAN - PREVALNIK

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377311 JUVAN - PREVALNIK

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 9.10.2019 do 10:00 ure.
Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377181 REZERVOAR LEGEN – LIPA

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377181 REZERVOAR LEGEN – LIPA

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 4.10.2019 do 10:00 ure.
Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377191 DI ANTONIO –ŠKOF

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377191 DI ANTONIO –ŠKOF

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 4.10.2019 do 10:00 ure.
Preberi več...
SKLEP o podaljšanju rokov v postopku prijave na Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji “Stara komunala”, številka 430-0018/2019 z dne 5.9.2019

SKLEP o podaljšanju rokov v postopku prijave na Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji “Stara komunala”, številka 430-0018/2019 z dne 5.9.2019

Ponudba mora biti oddana do 20.9.2019 do 9,00 ure na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. 

Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA STANOVANJSKA CONA LEGEN

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA STANOVANJSKA CONA LEGEN

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1226
Preberi več...
Naročilo male vrednosti: »PROTIPRAŠNA ZAŠČITA: CESTA SV. NEŽA«

Naročilo male vrednosti: »PROTIPRAŠNA ZAŠČITA: CESTA SV. NEŽA«

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 26.9.2019 do 10.00 ure

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA

Rok za predložitev ponudb: 24.09.2019 ob 10.00 uri.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 2 v Slovenj Gradcu, ID stavbe 850 1774, v skupni izmeri 40,26 m2 (pisarne v izmeri 30,67 m2 + skupni prostori v izmeri 9,59 m2), v mansardi.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI “STARA KOMUNALA”

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI “STARA KOMUNALA”

Predmet razpisa je dodelitev v uporabo prostore na lokaciji »Stara komunala«, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec (pisarna N7, N10 in M3), za izvajanje kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, založniških in socialnih dejavnosti in programov.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA - BIVŠA OŠ PODGORJE, oktober 2019

JAVNA DRAŽBA - BIVŠA OŠ PODGORJE, oktober 2019

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo sklopa nepremičnin bivše Osnovne šole v Podgorju.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2019

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2019

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec(Ur.l. RS, št. 36/18).

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE NEKATERIH NALOG S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2019

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE NEKATERIH NALOG S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2019

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA LEGNA DO IN OD OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA LEGNA DO IN OD OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Prevoz učencev iz območja Legna do/od Osnovne šole Šmartno«, KOMBINIRANO VOZILO ZA 8+1 OSEB. Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-0049/2018, NE ODPIRAJ!«

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2019

Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec in pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca,  ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2019

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Preberi več...
POVABILO K SODELOVANJU – ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV

POVABILO K SODELOVANJU – ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV

Predmet povabila je sodelovanje pri organizaciji in izvedbi ter izvajanje gostinskih storitev na prireditvi z delovnim naslovom »SG FEST«, ki bo potekala v osrednjem prireditvenem šotoru na Trgu svobode dne 20. in 21. septembra 2019. Prireditev bo ena večjih v sklopu občinskega praznika MOSG.

Preberi več...
1234567