Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Izvedba GOI del za projekt  »Prizidek Zdravstveni dom Slovenj Gradec«

Izvedba GOI del za projekt »Prizidek Zdravstveni dom Slovenj Gradec«

Rok za oddajo ponudb: 9.9.2022 do 12.00 ure.

Preberi več...
SVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI

SVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI

Rok prijave je 30.6.2022

Preberi več...
NMV: »DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

NMV: »DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 9. 6. 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«
Preberi več...
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172, 2380 SLOVENJ GRADEC«

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172, 2380 SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172«.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA ODLIČJA ZA LETO 2022 - NAZIV ČASTNI OBČAN, NAGRADA MOSG IN PLAKETE MOSG

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA ODLIČJA ZA LETO 2022 - NAZIV ČASTNI OBČAN, NAGRADA MOSG IN PLAKETE MOSG

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 5. avgusta 2022
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA VRUNČEVA ODLIČJA ZA LETO 2022 - VRUNČEVA NAGRADA IN PLAKETE

JAVNI RAZPIS ZA VRUNČEVA ODLIČJA ZA LETO 2022 - VRUNČEVA NAGRADA IN PLAKETE

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 5. avgusta 2022

Preberi več...
SANACIJA PLAZU ZA STANOVANJSKO HIŠO LEGEN 156

SANACIJA PLAZU ZA STANOVANJSKO HIŠO LEGEN 156

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 13. 5. 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »SANACIJA PLAZU ZA STANOVANJSKO HIŠO LEGEN 156«.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/5, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/5, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Podgorska cesta«.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/4, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/4, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Podgorska cesta«.
Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občine Slovenj Gradec menjala zemljišče v svoji lasti:

Preberi več...
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN »KOMUNALNA UREDITEV ZAZIDAVA ŠMARTNO«

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN »KOMUNALNA UREDITEV ZAZIDAVA ŠMARTNO«

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22); v
nadaljevanju: ZJN-3), MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v
nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v
skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in sodelujejo v postopku oddaje
javnega naročila.
Preberi več...
Namera za sklenitev menjalne pogodbe

Namera za sklenitev menjalne pogodbe

»Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občine Slovenj Gradec menjala svojo nepremičnino, ki se nahaja na območju individualne zazidave »Troblje TR-05«
Preberi več...
Razpisna dokumentacija za predložitev rešitve v okviru javnega razpisa "PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MOSG"
Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo

Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo

Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo za leto 2022.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČIJ DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA TER ŠPORTNO REKREATIVNIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, 2.del, 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČIJ DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA TER ŠPORTNO REKREATIVNIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, 2.del, 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2022/2023

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2022/2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil na Portalu javnih naročil dne 14. 4. 2022 objavljen javni razpis PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2022/2023, št. 430-0027/2022.

Preberi več...
Javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec – pripravnik (na področju urejanja prostora)

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec – pripravnik (na področju urejanja prostora)

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec – pripravnik (na področju urejanja prostora)
Preberi več...
SANACIJA USADA NA LOKALNI CESTI LC 377261 (BOBNER-SV. NEŽA) PRI H.Š. VRHE 48B

SANACIJA USADA NA LOKALNI CESTI LC 377261 (BOBNER-SV. NEŽA) PRI H.Š. VRHE 48B

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 1. 4. 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »SANACIJA USADA NA LOKALNI CESTI LC 377261 (BOBNER-SV. NEŽA) PRI H.Š. VRHE 48B«.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI “STARA KOMUNALA”

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI “STARA KOMUNALA”

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji “Stara komunala”. Predmet razpisa je dodelitev v uporabo pisarne št. N08 v prvem nadstropju na lokaciji »Stara komunala«, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec, za izvajanje kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, založniških in socialnih dejavnosti in programov.

Preberi več...
Objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VI

Objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VI

Izvajanje organizacijskih in strokovnih nalog s področja splošnih zadev občine, sodelovanje pri pripravi proračuna in spremljanje realizacije na področju nakupa opreme, splošnih stroškov ter storitev,- administrativna pomoč kadrovski službi in tajništvu mestnega sveta, zbiranje podatkov in vodenje evidenc s področja dela, nadomeščanje odsotnosti v referatu in tajništvu župana, sodelovanje pri pripravi informacij, poročil in analiz s področja splošnih zadev, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti s področja dela, druge naloge po odredbi.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi – izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »Ureditev požarne varnosti 1. OŠ SG (II. faza)«

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »Ureditev požarne varnosti 1. OŠ SG (II. faza)«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 25. 3. 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »Ureditev požarne varnosti 1. OŠ SG (II. faza)«.

Preberi več...
JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov participativnega proračuna z imenom Moj pečat  v Mestni občini Slovenj Gradec v letih 2022 - 2023

JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov participativnega proračuna z imenom Moj pečat v Mestni občini Slovenj Gradec v letih 2022 - 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov participativnega proračuna z imenom Moj pečat v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT SANACIJA NESTABILNEGA TERENA LOKALNE CESTE

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT SANACIJA NESTABILNEGA TERENA LOKALNE CESTE

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 11.3.2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »Sanacija nestabilnega terena lokalne ceste LC 261120 (Pungart-Partizanski dom)«.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT PLAZ NA GC 112034

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT PLAZ NA GC 112034

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 11.3.2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »Plaz na GC 112034 (Totovski križ-Podkržnik) in za stanovanjsko hišo Gradišče 28«.

Preberi več...
VPIS OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC 2022/2023

VPIS OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC 2022/2023

VVZ Slovenj Gradec vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 2022/2023. Vpis bo potekal od ponedeljka, 7.3.2022, do srede, 16.3.2022.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU POD LC 377100 (MOST BARBARA – RŽEN - KREVHOV GRABEN)

SANACIJA PLAZU POD LC 377100 (MOST BARBARA – RŽEN - KREVHOV GRABEN)

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 1.3.2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »Sanacija plazu pod LC 377100 (Most Barbara - Ržen), Krevhov graben«.

Preberi več...
PODALJŠAN JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ ZA LETO 2021

PODALJŠAN JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ ZA LETO 2021

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki  predloga fizične osebe in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje. Predlagani kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek. Predloge je potrebo poslati najkasneje do petka,  25. februarja 2022 na naslov:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2022

Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter pročelij objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2022

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŽIVITVE MESTNEGA JEDRA V MO SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŽIVITVE MESTNEGA JEDRA V MO SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti (programov/projektov), ki prispevajo k:

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na par. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec, v izmeri 15,86 m2.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

V Uradnem listu RS, št. 11/22, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022. Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 2. 3. 2022 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 10.00 ure istega dne.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2022

JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za prijavitelje s področja kmetijstva.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA

Razpis je objavljen v prilogi, javna objava pa je tudi v Uradnem listu RS, št. 6, z dne 14. 1. 2022.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V NAJEM »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172, 2380 SLOVENJ GRADEC«

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V NAJEM »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172, 2380 SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 14. 1. 2022 na svoji spletni strani objavila Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, »Stanovanjska hiša Pameče 172, 2380 Slovenj Gradec, št. 352-0018/2021 z dne 14. 1. 2022.  V 9. točki namere o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je rok za oddajo vloge za najem podaljšan do prispetja prve vloge oz. do umika namere s strani upravljalca premoženja (spr. v tčk. 9.).

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v stanovanjsko poslovnem objektu Cankarjeva ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, v izmeri 20,70 m2. 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Ur. list RS, št. 202/2021).

Preberi več...
SKLEP O PRENOSU OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V UPRAVLJANJE JZ

SKLEP O PRENOSU OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V UPRAVLJANJE JZ

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec, ID znak 850-2076-071.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec »STANOVANJSKA HIŠA PAMEČE 172«.

Preberi več...
SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA ODDAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA ODDAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja sklep o ustavitvi postopka oddaje nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v najem za nepremičnino z ID znakom: 850-2076-071 - parkirno mesto v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, 2380 Slovenj Gradec, stoječega na parc. št. 790/25 k.o. Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJO TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJO TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo Tretje osnovne šole Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE USPEŠNIH PRIJAV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNIH IN EU RAZPISIH V LETU 2021

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE USPEŠNIH PRIJAV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNIH IN EU RAZPISIH V LETU 2021

JP NVO 2021
Preberi več...
12345678910zadnji
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.