Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Ur. list RS, št. 199/2020).

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Bloki Ozare«.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO BARBARO

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO BARBARO

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, je objavila razpis za sanacijo oz. rekonstrukcijo mostu čez reko Barbaro.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO GOI DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO URBANE OPREME ZA PROJEKT »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO GOI DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO URBANE OPREME ZA PROJEKT »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«

Rok za predložitev ponudb je do 23.12.2020 do 12.00 ure.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MPIK d.o.o. na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MPIK d.o.o. na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

MPIK, mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec, d.o.o., Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MOSG – Bivša stavba OŠ Podgorje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MOSG – Bivša stavba OŠ Podgorje

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja. 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Vrstne hiše Ozare«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Vrstne hiše Ozare«

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja. 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJIH ODLIČIJ V LETU 2021

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MOSG ZA LETO 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MOSG ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje Javni razpis – povabilo k oddaji ponudb za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020.

Preberi več...
POZIV ZA POSREDOVANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MOSG

POZIV ZA POSREDOVANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MOSG

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE-  VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM – PONOVITEV POSTOPKA

SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE- VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM – PONOVITEV POSTOPKA

Javno naročilo male vrednosti - ponovitev postopka
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec skladno s pravili o dodeljevanju pomoči.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca  na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES).
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI »STARA KOMUNALA«

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI »STARA KOMUNALA«

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja: Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji  “Stara komunala”.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – PARCELA 850 982/4

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – PARCELA 850 982/4

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt: »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 31.08.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE-  VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino:  poslovni prostor v poslovni stavbi Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837/5 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 195,35 m2.     Poslovni prostor je namenjen za izobraževalno dejavnost. Upravičenci za brezplačno uporabo so osebe javnega prava, katerih ustanovitelj  je Mestna občina Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2020

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2020

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  O ODDAJI V NAJEM

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI V NAJEM

Predmet oddaje v najem so obcestni drogovi ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev. Oddaja se 10 drogov, ki so postavljeni na zemljiščih. Velikost oglasnega panoja oziroma obešanke je 133x80cm. Na vsak drog se lahko postavi en oglasni pano oziroma obešanka. Stroške izdelave in postavitve nosi  izbrani najemnik.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.
Preberi več...
XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in zgrajena, v najem.

Preberi več...
NAROČILO MALE VREDNOSTI: MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM PRI SLOVENJ GRADCU TER UREDITEV IN STABILIZACIJA STRUGE

NAROČILO MALE VREDNOSTI: MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM PRI SLOVENJ GRADCU TER UREDITEV IN STABILIZACIJA STRUGE

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 24.06.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MOSG

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MOSG

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B, OB JAVNI POTI JP 878851«
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 2020

NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti razpisuje natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo 2020 (izviren otroški in mladinski prispevek). Rok za oddajo prispevkov je 30. junij 2020.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 9 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,45 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 736 003.

Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2020/2021, ŠT. 430-0011/2020

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2020/2021, ŠT. 430-0011/2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za prevoze učencev v Mestni občini Slovenj Gradec v šolskem letu 2020/2021.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

Rok za prijavo je do 25.4.2020. Kandidati pošljejo prijavo po pošti, na naslov Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti ovojnici, z označbo »Prijava na prosto delovno mesto Direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. – NE ODPIRAJ« v roku 8 dni od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.   

 
Preberi več...
PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine v letu 2020

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine v letu 2020

 

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2020, v Uradnem listu RS, št. 35/20 z dne 27.3.2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2020.

Preberi več...
PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020

 

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020, v Uradnem listu RS, št.  35 /20 z dne 27.3.2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020.

 

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev občinskih odličij (občinska plaketa ali nagrada ter naziv častni občan MOSG) za leto 2020. Predloge z obrazložitvami je potrebno poslati najkasneje do petka, 31. julija 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev Vrunčevih odličij na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2020. Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 31. julija 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Mestnem svetu MO Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

Upravičenci do sofinanciranja so  fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: Parc. št. 1041/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec, v izmeri 76 m2.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2020

Prijave morajo prispeti na naš naslov najkasneje do 23.3.2020 in morajo biti oddane do tega dne priporočeno na pošti ali osebno na sedežu naročnika do 23.3.2020 do 14.ure.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE V LETU 2020

Prijave morajo prispeti na naš naslov najkasneje do 23.3.2020 in morajo biti oddane do tega dne priporočeno na pošti ali osebno na sedežu naročnika do 23.3.2020 do 14.ure.  

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 21, 2380 Slovenj Gradec, ID stavbe 850 648, v skupni izmeri 46,92 m2 (pisarna št. 208 v I. nadstropju v izmeri 15,43 m2 ter souporaba skupnih prostorov v izmeri 7,15 m2 in pisarna št. 209 v I. nadstropju v izmeri 16,63 m2 ter souporaba skupnih prostorov v izmeri 7,70 m2). Poslovni prostor je namenjen za izvajanje dejavnosti oseb javnega prava.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA 3. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA 3. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za 3. Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin na Letnem kopališču Slovenj Gradec. Zadnji rok za oddajo ponudbe je 05. 03. 2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2020)
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020.

Preberi več...
JR ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MO SLOVENJ GRADEC

JR ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MO SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
12345678
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.