SL EN DE

Nagrade in plakete

Nagrada MO Slovenj Gradec 

 • 2023 Mag. Stane Berzelak
 • 2022 Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec
 • 2021 Stanislava Tamše
 • 2020 Kolektiv Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
 • 2019 Boža Vitežnik Raj
 • 2018 Društvo diabetikov Slovenj Gradec
 • 2017 dr. Silva Roncelli Vaupot
 • 2016 mag. Ivan Plevnik
 • 2015 Dr. Risto Stojanovič
 • 2014 Janez Lavre, dr. med.
 • 2013 Milena Lasbaher
 • 2012 Franc Rudolf Verovnik
 • 2011 Društvo upokojencev Slovenj Gradec
 • 2010 Franc Rataj
 • 2009 Branko Smrtnik
 • 2008 Društvo invalidov Slovenj Gradec
 • 2007 Niko R. KOLAR
 • 2006 Nacionalno združenje OZARA
 • 2005 ni bila podeljena
 • 2004 Ivan MIHEU, Turiška vas
 • 2003 Vinko KLANČNIK
 • 2002 Jože LESKOVAR
 • 2001 Franček LASBAHER
 • 2000 primarij Nado Vodopija, dr. med.
 • 1999 Jože Potočnik, prof. zgodovine
 • 1998 Jože Kozmus, direktor Preventa
 • 1997 Anica Meh, Podgorje 33 a, Podgorje
 • 1996 Milan Razdevšek, Slovenj Gradec
 • 1995 prof. Tone Turičnik, Slovenj Gradec
 • 1994 Rokometni klub Prevent Slovenj Gradec
 • 1993 Janez Komljanec, ing. str., Slovenj Gradec
 • 1992 Koroški radio Slovenj Gradec
 • 1991 Prim. Dr. PIRKMAJER, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • 1990 Franc GAMS, Peter KLANČNIK, Janez GAMS, Stari trg (kolektivna nagrada mladim kmetijcem)
 • 1989 TUS TOZD Uteks, Slovenj Gradec
 • 1988 Jože Grah, direktor NTU NAVE, Slovenj Gradec
 • 1987 Ivan Bošnik, generalni direktor TUS Slovenj Gradec
 • 1987 Prim. dr. Drago Plešivčnik, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • 1986 Jože Zorman, Slovenj Gradec
 • 1985 Srednja šola Edvarda Kardelja Slovenj Gradec
 • 1984 Koroška kmetijska zadruga TZO Ledina Slovenj Gradec
 • 1983 Tovarna usnja TOZD NTU Slovenj Gradec
 • 1982 Ivan Razdevšek, Slovenj Gradec
 • 1981 Športno društvo Invalid Slovenj Gradec
 • 1980 Peter Petrovič, dipl.ing. str., direktor Tovarne meril Slovenijales
 • 1979 TVD Partizan, Slovenj Gradec
 • 1978 Lojze Slemenik, Slovenj Gradec
 • 1977 Beno Karner, direktor TOZD Tovarne pohištva Pameče
 • 1976 Lesna Slovenj Gradec, TOZD Gradnje in turizem
 • 1976 Lesna Slovenj Gradec, TOZD Gradnje in turizem
 • 1975 II. SNOUB Ljube Šercerja
 • 1975 II. SNOUB Ljube Šercerja
 • 1974 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • 1973 Gorenje FECRO Slovenj Gradec
 • 1972 Gasilsko društvo Slovenj Gradec
 • 1971 Kulturno umetniško društvo Stari trg
 • 1971 Ludvik Pušnik, posebna nagrada
 • 1970 Tovarna usnja Slovenj Gradec
 • 1969 Muzej ljudske revolucije Slovenj Gradec
 • 1968 TVD Mislinja
 • 1967 Godba na pihala
 • 1966 OBČINSKI ODBOR RK, Slovenj Gradec
 • 1965 OBČINSKI ODBOR ZZB NOV, Slovenj Gradec
 • 1964 Vinko CAJNKO, športni delavec
 • 1963 Prim. dr. Stane STRNAD, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • 1962 OBČINSKA GASILSKA ZVEZA, Slovenj Gradec
 • 1960 Franc DAKSKOBLER, ravnatelj trgovskega podjetja ZILA, Slovenj Gradec
 • 1960 Franc DAKSKOBLER, ravnatelj trgovskega podjetja ZILA, Slovenj Gradec
 • 1959 Prof. Karel PEČKO, akademski slikar, Slovenj Gradec

Plaketa MO Slovenj Gradec 

 • 2023 Fakulteta za tehnologijo polimerov
 • 2023 Gostilna Murko
 • 2023 Ilija Jović
 • 2022 Društvo kmetic Mislinjske doline
 • 2022 Društvo tabornikov "ROD SEVERNI KURIR SLOVENJ GRADEC"
 • 2022 Slovensko humanitarno društvo HOSPIC, Območni odbor Koroška
 • 2021 Bojan Štalekar
 • 2021 Anka Matvoz
 • 2021 Bernarda Klančnik
 • 2020 Mizarstvo Moric
 • 2020 Zuhra Horvat
 • 2020 Breda Zakotnik
 • 2019 Matijaž Gostečnik
 • 2019 Prostovoljno gasilsko društvo Legen
 • 2019 Matej Skrivarnik
 • 2018 Anton Hovnik
 • 2018 Podjetje Arh Deko
 • 2018 Ekološko društvo Slovenj Gradec
 • 2017 Albert Kotnik
 • 2017 Boris Raj, mag.
 • 2017 VABO, Podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo in logistiko d.o.o.
 • 2016 Radioklub Slovenj Gradec
 • 2016 Orodjarna & inženiring Alba d.o.o.
 • 2016 Slaščičarna Šrimpf
 • 2015 Peter Cesar
 • 2015 Danilo Knap
 • 2015 Anton Hofbauer
 • 2014 Ivan Vranjek
 • 2014 Mojca Zdovc
 • 2014 Vladimir Zupančič
 • 2013 Župnijska Karitas Slovenj Gradec
 • 2013 PGD Raduše
 • 2013 Marjan Hartman
 • 2012 Ana Marija Juvan
 • 2012 Ivan Gačnik
 • 2012 Jože Jeromel
 • 2011 Stanislava Tamše
 • 2011 Edvard Turičnik
 • 2011 Podjetje TUS Ko-Si d.d.
 • 2010 Jože Cokan
 • 2010 Milan Kuzman
 • 2010 Ivan Štern
 • 2009 Ivan Hribernik
 • 2009 Anica Pačnik
 • 2009 Andrej in Danica Stradovnik
 • 2008 Anton Garb
 • 2008 Moški pevski zbor Podgorje
 • 2008 Društvo upokojencev Šmartno
 • 2007 Društvu diabetikov Slovenj Gradec
 • 2007 Franc Krajnc
 • 2007 Anton Lakovšek
 • 2006 Marko Golob
 • 2006 Ženska B Desetina PGD Legen
 • 2005 Vinko Hajtnik Murko
 • 2005 Jože Levovnik
 • 2005 Vinko Repotočnik
 • 2004 Jože Kacijan, Stari trg
 • 2004 Prostovoljno gasilsko društvo Golavabuka
 • 2004 Martin Vižintin
 • 2003 Turistično olepševalno društvo Šmartno
 • 2003 Kulturni dom Slovenj Gradec
 • 2003 Anton Ažnoh
 • 2003 Terezija Lenart
 • 2003 mag. Marjan Linasi
 • 2003 Ivan Gornik
 • 2002 Stanko HOVNIK
 • 2002 Nada Hajtnik
 • 2002 Tomislav KLEMENČIČ
 • 2002 Ivan GABERŠEK
 • 2002 Anton LAH
 • 2001 Anton JEŠOVNIK
 • 2001 Peter PUNGARTNIK
 • 2001 Albin ŽIŽEK
 • 2001 Jakob BOROVNIK
 • 2001 Drago PLAZL
 • 2000 Liza KRPAČ, Šmartno
 • 2000 Ana PERŠE, Mislinjska Dobrava
 • 2000 Ivan MERZODVNIK, Mislinjska Dobrava
 • 2000 Tone LEVC, Slovenj Gradec
 • 2000 Moški pevski zbor Ksaver Meško Sele Vrhe
 • 1999 Vinko ŠMON, Šmiklavž
 • 1999 Janez KOLERIČ, Šmartno
 • 1999 Janko ZAKRŠNIK, Dovže
 • 1999 Anton BOŠNIK, Sele
 • 1999 Marinka BUTOLEN, Slovenj Gradec
 • 1998 društvo INVALIDOV Slovenj Gradec
 • 1998 Odbor za organizacijo in ureditev cerkve Sv. Jurija na Legnu
 • 1998 Ivo PAČNIK, Podgorje
 • 1998 Mirko GRABNER, Sele
 • 1998 Janez GORIČAN, Pameče
 • 1997 Anton KREVH, Gradišče
 • 1997 Miha KAVNIK, Podgorje
 • 1997 Hinko Murko, Slovenj Gradec
 • 1997 Jože ČERNIČ, Šmartno
 • 1997 Franc KREBS, Slovenj Gradec
 • 1996 Heda PRAPROTNIK, Slovenj Gradec
 • 1996 Slavko SLEMENIK, Stari trg
 • 1996 Anton SKRIVARNIK, Podgorje
 • 1996 Rudi VEROVNIK, direktor podjetja KOVINE
 • 1995 Martina KOLAR, Slovenj Gradec
 • 1995 mag. Andrej Golob, Slovenj Gradec
 • 1994 Albin NAGLIČ, Slovenj Gradec
 • 1994 Pihalni orkester Slovenj Gradec
 • 1994 Andrej ŠERTEL, Slovenj Gradec
 • 1993 Stane BERZELAK in KARLA ZAJC iz Slovenj Gradca
 • 1993 Marija GEČ, Slovenj Gradec
 • 1993 Akad. dr. Ivan GAMS, Ljubljana
 • 1993 Gabrijel KNEZ, župnik iz Starega trga
 • 1993 Jože KOTNIK Zg. Dolič
 • 1992 Ivan MIHEV, radioamater
 • 1992 Jože KOZMUS direktor Preventa Slovenj Gradec
 • 1992 TVD PARTIZAN Mislinja
 • 1992 Gasilsko društvo Dolič
 • 1991 dr. Ciril SLEMENIK Tomaška vas
 • 1991 Strelska družina NTU NAVE Slovenj Gradec
 • 1991 Srednja šola E. Kardelja Slovenj Gradec - program gostinska šola
 • 1991 Prof. Tone Potočnik, Slovenj Gradec
 • 1991 Peter Repotočnik, Slovenj Gradec
 • 1990 Vinko KLANČNIK, Slovenj Gradec
 • 1990 KUD Ivan CANKAR Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • 1989 Franjo ŽNIDAR, Slovenj Gradec
 • 1989 PLANINSKO društvo Slovenj Gradec
 • 1989 Maks JORDAN, Slovenj Gradec
 • 1989 Zofija PLAZ, Slovenj Gradec
 • 1989 Zofija VERČNIK, Stari trg
 • 1988 GLASBENA ŠOLA Slovenj Gradec
 • 1988 DELOVNA ORGANIZACIJA ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING PROGRES Slovenj Gradec
 • 1988 Gasilsko društvo Pameče
 • 1988 Milan MAVSAR, Pameče
 • 1988 Ivan PRAPROTNIK, Slovenj Gradec
 • 1988 OBRTNA ZADRUGA OBRTNA Slovenj Gradec
 • 1987 OŠ Franjo VRUNČ, Slovenj Gradec
 • 1987 Gasilsko društvo Turiška vas
 • 1987 Ivan URŠIČ, Stari trg
 • 1987 Viktor BREZNIK, Pameče
 • 1987 Franc BARL, Slovenj Gradec
 • 1986 Gasilsko društvo Stari trg pri Slovenj Gradcu
 • 1986 SLOVENIJALES Tovarna meril TOZD KOVINE Pameče
 • 1986 Podjetje za PTT promet Slovenj Gradec
 • 1986 TOZD za PTT promet Slovenj Gradec
 • 1986 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • 1986 Turistična in gostinska delovna organizacija KOMPAS Jugoslavija, Ljubljana
 • 1985 HEDA BERTONCELJ, Ljubljana
 • 1985 Miro CVAHTE, Slovenj Gradec
 • 1985 Viktor KREN in CVETO Potočnik - Gorenje Fecro, Slovenj Gradec
 • 1985 TOVARNA USNJA TOZD KO-SI Slovenj Gradec
 • 1985 Splošna bolnišnica TOZD medicinskih sester Slovenj Gradec
 • 1984 MIRKO MEH, Pameče
 • 1984 MIHAEL SAVINEK, Slovenj Gradec
 • 1984 SLOVENIJALES - TOVARNA MERIL TOZD LES Slovenj Gradec
 • 1984 TOVARNA USNJA TOZD UTEKS Slovenj Gradec
 • 1984 Jože URŠEJ, Mislinja
 • 1983 Ivan BOŠNIK, Slovenj Gradec
 • 1983 Ivan ŠISERNIK, Slovenj Gradec
 • 1983 Adolf ŠMON, Slovenj Gradec
 • 1983 Anton VAUKAN, Pameče
 • 1983 Gasilsko društvo Mislinja
 • 1982 Franc TURIČNIK, Slovenj Gradec
 • 1982 Oto SLEMENIK, Tomaška vas
 • 1982 Valentin HACE, Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • 1982 Janez SPOLAD, Slovenj Gradec
 • 1982 Andrej VERBIČ, Ljubljana
 • 1981 Zdenko VAUPOT, Slovenj Gradec
 • 1981 Martin PREVORČNIK Maribor
 • 1981 Prim. dr. VLADO WEINGERL, Slovenj Gradec
 • 1981 Vikica PUŠNIK, Slovenj Gradec
 • 1981 Gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • 1980 Jože GRAH, Slovenj Gradec
 • 1980 Rihard JAKOPIČ, Srednji Dolič
 • 1980 Tone TURIČNIK, Slovenj Gradec
 • 1980 Dr. Nado VODOPIJA, Slovenj Gradec
 • 1979 Jože PUČKO, Slovenj Gradec
 • 1979 Helena POLENIK - Jelka, Troblje
 • 1979 Oto SEKAVČNIK, Slovenj Gradec
 • 1979 Ivan BRICMAN, Slovenj Gradec
 • 1979 AERODROM LJUBLJANA - PULA
 • 1979 Božidar JAKAC, akademski slikarakademik
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.