Vrunčeva nagrada in plakete

LetoSorted By Leto In Descending OrderPrejemnikTip
2022Bernarda ZlodejVrunčeva plaketa
2022mag. Damjana KotnikVrunčeva plaketa
2022Milena KeberVrunčeva plaketa
2022mag. Aljoša LavrinšekVrunčeva nagrada
2022mag. Aljoša LavrinšekVrunčeva nagrada
2021Mag. Gabrijela KotnikVrunčeva nagrada
2021Dragica NavodnikVrunčeva plaketa
2021Bernarda Mori RudolfVrunčeva plaketa
2021Gordana KonečnikVrunčeva plaketa
2020Sonja LakovšekVrunčeva nagrada
2020Vida JavornikVrunčeva plaketa
2020Petra TurkVrunčeva plaketa
2020Majda ŠrimpfVrunčeva plaketa
2019Nada DulerVrunčeva nagrada
2019Danica BricmanVrunčeva plaketa
2019Aleksandra Hovnik in Majda Tamše HorvatVrunčeva plaketa
2019Milan UnkovičVrunčeva plaketa
2018Dr. Vojko VeršnikVrunčeva nagrada
2018Dejan GutmanVrunčeva plaketa
2018Lidija Konečnik MravljakVrunčeva plaketa
2018Lilijana PelcVrunčeva plaketa
2017Zvonka MurkoVrunčeva nagrada
2017Edita HajnžeVrunčeva plaketa
2017Katja JenkoVrunčeva plaketa
2017Nevenka KozeljVrunčeva plaketa
2016Ivica VaukanVrunčeva nagrada
2016Katarina KotnikVrunčeva plaketa
2016Bernard KresnikVrunčeva plaketa
2016Janja KresnikVrunčeva plaketa
2015Zdravko JamnikarVrunčeva nagrada
2015Marjeta VinšekVrunčeva plaketa
2015Bernarda JeromelVrunčeva plaketa
2015mag. Samo KramerVrunčeva plaketa
2014Bernarda KlančnikVrunčeva nagrada
2014Sašo HERLAHVrunčeva plaketa
2014Ivanka LIBNIKVrunčeva plaketa
2014Simona POPIČVrunčeva plaketa
2013Boža Božena Lesjak, Druga osnovna šola Slovenj GradecVrunčeva nagrada
2013Marija PODSTENŠEKVrunčeva plaketa
2013Vojko ŠUŠTARŠIČVrunčeva plaketa
2013dr. Anita Goltnik URNAUTVrunčeva plaketa
2012Ivan ŠkodnikVrunčeva nagrada
2012Danijela HerlahVrunčeva plaketa
2012Poldika PraprotnikVrunčeva plaketa
2012Mariji ObrezaVrunčeva plaketa
2011Martin Šmon, Glasbena šola Slovenj GradecVrunčeva nagrada
2011Erna PodjavoršekVrunčeva plaketa
2011Danica Irena PijovnikVrunčeva plaketa
2011Milena Svetina in Marijana HabermutVrunčeva plaketa
2010Luka Popič, Tretja osnovna šola Slovenj GradecVrunčeva nagrada
2010Irma Hartman JavornikVrunčeva plaketa
2010Marija PrimožičVrunčeva plaketa
2010Ivana ŠošterVrunčeva plaketa
2009Danica Doler ŠvabVrunčeva nagrada
2009Aleksander ĐukanovičVrunčeva plaketa
2009Helena MerkačVrunčeva plaketa
2009Melita RošerVrunčeva plaketa
2008Ivanka Mlačnik, vzgojiteljica v VVZ Slovenj GradecVrunčeva nagrada
2008Dušan Klemenčič, učitelj na Drugi osnovni šoli Slovenj GradecVrunčeva plaketa
2008Sonja Matves, učiteljica na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, podružnica Sele-VrheVrunčeva plaketa
2008Danila Radšel, vzgojiteljica v VVZ Slovenj Gradec.Vrunčeva plaketa
2007Karla Zajc Berzelak, profesorica na Šolskem centru Slovenj GradecVrunčeva nagrada
2007Britovšek Milena, učiteljica na Tretji osnovni šoli Slovenj GradecVrunčeva plaketa
2007Hendler Ivanka, vzgojiteljica v VVZ Slovenj GradecVrunčeva plaketa
2007Blaž Sušelj, ravnatelj Srednje strokovne zdravstvene šoleVrunčeva plaketa
2006Danijela Verovnik (Prva osnovna šola SG)Vrunčeva nagrada
2006Metka Berce, Druga OŠ SGVrunčeva plaketa
2006Zvonka Murko, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
2006Milena Štrovs Gačič, Šolski centerVrunčeva plaketa
2005Rozalija KordišVrunčeva nagrada
2005Ivica Vaukan, Gradišče - VVZVrunčeva plaketa
2005Tomislav Klemenčič, Prva osnovna šolaVrunčeva plaketa
2005Strokovni tim mentorjev kulturno umetniške skupineVrunčeva plaketa
2005II. OŠ SG - Almira Rogina, Nada Žunec, Ivo BrodarVrunčeva plaketa
2004Jožica FrasVrunčeva nagrada
2004Milena Škodnik, Šolski centerVrunčeva plaketa
2004Jolanda Preglav, VVZVrunčeva plaketa
2004Avgust HolcVrunčeva plaketa
2003Boža PirnatVrunčeva nagrada
2003Marjana ŽvikartVrunčeva plaketa
2003Gabrijela KotnikVrunčeva plaketa
2003Strokovnemu timu učiteljic in vzgojiteljic v drugem krogu uvajanja devetletnega osnovnošolskega izobraževanja (Aniti DOKL, Branki KAREL, Cvetki PREGLAU, Jožici KASTELEC in Nataši NAGLIČ)Vrunčeva plaketa
2002Mira KarnerVrunčeva nagrada
2002Ivan Škodnik, ŠCVrunčeva plaketa
2002Marjeta Pori Gostenčnik, VVZVrunčeva plaketa
2002Andrej Makuc, ŠCVrunčeva plaketa
2001Olga ObretanVrunčeva nagrada
2001Frančiška Šumečnik, SSZŠVrunčeva plaketa
2001Prva OŠ - projektni tim 9-letkeVrunčeva plaketa
2000Marija Rotovnik, ravnateljica Zdravstvene šoleVrunčeva nagrada
2000Ivanka Mlačnik, VVZVrunčeva plaketa
2000Marta Rubin, Druga OŠ SGVrunčeva plaketa
2000Danica Doler Švab, Šolski centerVrunčeva plaketa
1999Mira Strmčnik, učiteljica raz. poukaVrunčeva nagrada
1999Maksimilijan Marošek, Šolski centerVrunčeva plaketa
1999Darinka Šuštaršič, VVZVrunčeva plaketa
1999Helena Dreu, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
1998mag. Stane Berzelak, ravnatelj gimnazijeVrunčeva nagrada
1998Štefanija Kozar, Druga OŠ SGVrunčeva plaketa
1998Marjan Mikic, ŠC SGVrunčeva plaketa
1998Danijela Verovnik, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
1997Marija Geč, prof.Vrunčeva nagrada
1997Mirko Ogrizek, Druga OŠ SGVrunčeva plaketa
1997Agica Ogrizek, vzgojiteljicaVrunčeva plaketa
1997Ivan Vošner, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
1996Marija VošnerVrunčeva nagrada
1996Vilma Metelko, vzgojiteljicaVrunčeva plaketa
1996Ivo Brodar, Druga OŠ SGVrunčeva plaketa
1996Berta Zajc, OŠ ŠmartnoVrunčeva plaketa
1995Helena HorvatVrunčeva nagrada
1995Jelka Popič, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
1995Jožica Škrjanc, OŠ ŠmartnoVrunčeva plaketa
1995Apolonija Borovnik, OŠ ŠmartnoVrunčeva plaketa
1994Marija - Magdalena Štumberger, učiteljicaVrunčeva nagrada
1994Silvestra Mrmolja, OŠ ŠmartnoVrunčeva plaketa
1994Olga Obretan, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
1994Marjan Križaj, OŠ MislinjaVrunčeva plaketa
1993Silva Vaupot, profesoricaVrunčeva nagrada
1993Marija Vošner, Prva OŠ SGVrunčeva plaketa
1993Mira Strmčnik, OŠ ŠmartnoVrunčeva plaketa
1993Marica Umek, OŠ PodgorjeVrunčeva plaketa
1992Pavla Pelc, učiteljicaVrunčeva nagrada
1992Vida Planinšec, OŠ Franjo VrunčVrunčeva plaketa
1992Alenka Horvat, OŠ Franjo VrunčVrunčeva plaketa
1992Marija Pariš, Srednja šola SGVrunčeva plaketa
1991Alenka Čas, pred. učiteljicaVrunčeva nagrada
1991Elizabeta Berglez, OŠ Franjo Vrunč SGVrunčeva plaketa
1991Zvonka Murko, OŠ Franjo Vrunč SGVrunčeva plaketa
1991prof. Marjan Mikic, SŠ Edvarda Kardelja SGVrunčeva plaketa
1990Romana Špegel - KrevhVrunčeva nagrada
1990Ivanka Kren, učiteljica raz. poukaVrunčeva nagrada
1989Marija Sevčnikar, učiteljicaVrunčeva nagrada
1989Franja Zorman, učiteljicaVrunčeva nagrada
1988Stanka Dolar, pred. učiteljicaVrunčeva nagrada
1988Marija Gostenčnik, učiteljica raz. poukaVrunčeva nagrada
1988Anka Kaube, učiteljica raz. poukaVrunčeva nagrada
1987Valentina Gregor, učiteljicaVrunčeva nagrada
1987Mira Grešovnik, učiteljicaVrunčeva nagrada
1986Jelka Langerholc, učiteljicaVrunčeva nagrada
1986Feliks Peklar, učiteljVrunčeva nagrada
1985Marta Gašper, učiteljicaVrunčeva nagrada
1985Danica Potočnik, učiteljicaVrunčeva nagrada
1984Elizabeta Pušnik, učiteljicaVrunčeva nagrada
1984Viktorija Rubin, učiteljicaVrunčeva nagrada
1983Marina Krištofelc, vzgojiteljicaVrunčeva nagrada
1983Milka Meh, učiteljicaVrunčeva nagrada
1982Anica Črep, učiteljicaVrunčeva nagrada
1982Bibijana Čas, učiteljicaVrunčeva nagrada
1981Zofija Verčnik, vzgojiteljicaVrunčeva nagrada
1981Francka Gornjak, učiteljicaVrunčeva nagrada
1980Franc Lasbaher, profesorVrunčeva nagrada
1980Ivanka Lekše, učiteljica pred. poukaVrunčeva nagrada
1979-Vrunčeva nagrada
1978Dragica Žogar, učiteljicaVrunčeva nagrada
1977Viktor Jeromel, učiteljVrunčeva nagrada
1976Vzgojno varstveni zavod Slovenj GradecVrunčeva nagrada
1975Grešovnik Mirko, učiteljVrunčeva nagrada
1974Jože Potočnik, profesor SŠ Slovenj GradecVrunčeva nagrada
1973zakonca prof. Ana in Stane HribernikVrunčeva nagrada
1972Vinko Zajc, predmetni učiteljVrunčeva nagrada
1971Valerija Jordan, učiteljicaVrunčeva nagrada
1970Ekonomska srednja šola Slovenj GradecVrunčeva nagrada
1969Jože Leskovar, učiteljVrunčeva nagrada
1968Franc Gašper, učiteljVrunčeva nagrada
1967Tone Turičnik, predmetni učiteljVrunčeva nagrada
1966Stani Zdenka, učiteljicaVrunčeva nagrada
1965Viktor Vaupot, učiteljVrunčeva nagrada
1964Anica Meh, učiteljicaVrunčeva nagrada
1963Glasbena šola Slovenj GradecVrunčeva nagrada
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.