Marovškov kozolec

Marovškov kozolec

Kozolec, ki je del domačije Marovšek, stoji na nadmorski višini 472 metrov v slovenjegraški kotlini oziroma v Mislinjski dolini. Najdemo ga ob cesti Slovenj Gradec–Velenje, in sicer na severnem robu Turiške vasi.

Marovškov kozolec je spomenik lokalnega pomena. Nahaja se zahodno od Marovškove domačije. Je dvojni vezani kozolec oziroma toplar, zasnovan v obliki grškega križa, kar pomeni, da se pod pravim kotom prepletata dva velika toplarja, torej ima štiri enake krake. V vsakem kraku sta po dve okni. Streha je somerna dvokapna, zaključena s polnimi čopi na vseh štirih krakih, krita s skodlami.

Kozolec je enkraten primer, posebnež med ostalimi, saj je eden redkih ohranjenih na svetu s tlorisom v obliki enokrakega križa. Po nekaterih predvidevanjih naj bi na svetu obstajali samo trije takšni kozolci.