SL EN DE

Merila za projekte v participativnem proračunu mestne občine Slovenj Gradec 2022 – 2023 Moj pečat 

1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine.


2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov in gradnja skupnosti.


3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Mestna občina Slovenj Gradec in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.


4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

 • Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva.
 • Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
 • Upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.
 • Ne sodi pod katero od naslednjih zadev:
  • Urejanje in vzdrževanje vodovodne in energetske komunalne infrastrukture.
  • Gradnjo, vzdrževanje in urejanje cest in javnih poti.

5. Se nanaša na področji:

 • Prosti čas in zdrav življenjski slog.
 • Digitalizacija.

6. Izveden bo na področju občine.


7. Ta predlog v preteklosti še ni bil financiran s strani Mestne občine Slovenj Gradec.


8. Izveden bo na zemljišču Mestne občine Slovenj Gradec ali na zemljišču, ki ima v času oddaje predloga že urejeno služnost.


9. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po mestnih četrtih in vaških skupnostih.


10. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost.


11. Zanj ni mogoče pridobiti sredstev iz drugih mehanizmov (razpisov) Občine ali drugih javnih inštitucij.


12. Je umeščen v enega od 3 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta:

 • Volilna enota 1, ki jo sestavljajo Mestna četrt Polje, Mestna četrt Center, mestna četrt Legen – mesto, Mestna četrt Stari trg - mesto in Mestna četrt Štibuh.
 • Volilna enota 2, ki jo sestavljajo Vaška skupnost Stari trg, Vaška skupnost Sele-Vrhe, Vaška skupnost Podgorje, Vaška skupnost Šmiklavž in Vaška skupnost Razbor.
 • Volilna enota 3, ki jo sestavljajo Vaška skupnost Pameče-Troblje, Vaška skupnost Gradišče, Vaška skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu, Vaška skupnost Turiška vas in Vaška skupnost Legen 

13. Posamezni volilni enoti pripada skupni znesek v višini 64.000 evrov, ki se razdeli na projekte v tej enoti. V kolikor po posamezni volilni enoti ne bi prejeli dovolj projektnih predlogov za porabo tega zneska, se lahko preostanek sredstev porabi v drugih volilnih enotah.


14. Predlagatelji:

 • Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, ki bo do dne oddaje pobude dopolnil 15 let.
 • Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
 •  Posamezen predlagatelj lahko predlaga največ dva projektna predloga.
 •  Predlagatelj mora v projektnem predlogu določiti ustrezen subjekt, ki bo po realizaciji njegovega predloga skrbel za ta projekt. O ustreznosti predlaganega subjekta odloči komisija.
 • Projektni predlogi morajo do 26.4.2022 do 24.00 prispeti po elektronski pošti mojpecat@slovenjgradec.si ali biti oddani na pošti na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec na za to predvidenem obrazcu. Kot merilo šteje datum oddaje, razviden iz poštnega žiga.

15. Pravila glasovanja:

 • Glasuje se
  predčasno: v četrtek 2.6.2022 v prostorih mestne občine Slovenj Gradec med 8.00 – 20.00 uro.
  redno: v nedeljo 5.6.2022 na sedežih vaških in mestnih skupnosti med 8.00 – 13.00 uro.
 • Ne glede na to, ali glasuje predčasno ali redno, ima vsaka oseba pravico glasovati samo enkrat.
 • Pravico do glasovanja ima vsaka oseba, ki z osebnim dokumentom izkaže, da ima stalno bivališče na območju Občine Slovenj Gradec in je do dne glasovanja dopolnila 15 let.
 • Vsaka oseba ki glasuje, mora med projektne predloge razdeliti 6 točk in sicer trem izbranim projektom mora podeliti 3, 2 in 1 točko. Glasovati za več ali manj kot tri projekte ni mogoče.
 • Glasovnice, na katerih ne bo jasno razvidno, katerim projektom se podeli 3, 2 in 1 točka, ne bodo veljavne.
 • Vsaka vaška skupnost oz. mestna četrt lahko pridobi največ dva projekta. Če bo v eni vaški skupnosti ali mestni četrti izglasovanih več projektov, se v izvajanje umestita samo tista dva, ki imata največ glasov.

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.