SL EN DE

CLLD - lokalni razvoj - projekti MOSG

Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in medgeneracijsko vključenost

  • 2 december 2021
  • Število pogledov: 434

 

Konjeniški klub Slovenj Gradec je na 6. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavil projekt »Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in medgeneracijsko vključenost«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 10.922,03 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:

RAZVOJ JAHALNE INFRASTRUKTURE ZA VEČJO SOCIALNO IN MEDGENERACIJSKO VKLJUČENOST

 

Nosilec projekta:

Konjeniški klub Slovenj Gradec

Partnerji:

- SPOTUR Slovenj Gradec (javni sektor)

- SEŠEL, Nuša Kamnik s. p. (ekonomski sektor)

- Kulturno društvo Slovenj Gradec (zasebni sektor)

 

Vodja projekta:

Karin Potočnik

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

TP:

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

UKREP:

4. B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti

Utemeljitev projekta

Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam, ki so zaradi deprivacij zašle v proces socialne izključenosti. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja področje socialne diverzifikacije na podeželju in urbanih okoljih in gre za vzpostavljanje sodelovanja in vzpostavljanje medgeneracijske oskrbe med javnimi inštitucijami in zasebnim angažiranjem za pomoč drugim osebam.

 

Namen in aktivnosti projekta:

Namen naložbe je razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in medgeneracijsko vključenost. Na Koroškem podobnega centra ni – klub ima za vzpostavitev podporo Sveta regije. Potrebe po tovrstni socialni integraciji so velikanske. Člani kluba so prisiljeni storitve iskati v Velenju in drugod, v še bolj oddaljenih centrih.

 

Ciljna skupina so prebivalci Mislinjske in Dravske doline, ki imajo interes za terapije z živalmi in jahalni šport. Posebej bo zanimivo domačinom, prebivalcem Slovenj Gradca, Mislinje, predvsem mladim in mladim družinam, ženskam in drugim ranljivim skupinam, kot so denimo invalidi, starejši, starejši brezposelni.

 

  CILJI

Posebni cilji operacije:

• Vzpostaviti osnovno infrastrukturo centra druženja s konji, ki bo v roku enega leta končan in začel z delovanjem ter bo na voljo vsem iskalcem tovrstnih uslug, od terapij z živalmi do vrhunskega športa;

• spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki omogočajo nove oz. izboljšujejo infrastrukturo in storitve na področju socialne in medgeneracijske vključenosti;

• uspešno izvajanje operacij za razvoj osnovnih sredstev;

• sanirati in reaktivirati degradirana območja;

• podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost mladih in mladih družin, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

Operativni cilji operacije:

Prvi korak je vzpostavitev nujne infrastrukture za dejavnosti s konji, postavitev ogrevalne maneže, izvedba delavnic terapije z živalmi in kulturnega galopa, ki najbolj koristijo prav ranljivim skupinam, mladim, ženskam in drugim ranljivim skupinam. Uporabnost prostora, ogrevalne maneže je nujna in vsakodnevno uporabna pri vseh dejavnostih s konji. Maneže morajo dosegati določene standarde, da so prijazne tako živalim kot ljudem, npr. podlaga mora biti mehka in odzivna – ne zbita mivka, temveč posebne kakovosti. Projekt je zastavljen kot okolju, ljudem in živalim prijazen, njegovo bistvo pri urejanju sta sanacija in oživitev degradiranega območja nekdanjega odlagališča nenevarnih gradbenih odpadkov. Prav tako člani kluba skrbijo za biotsko pestrost in ohranjanje avtohtonih sort z zasaditvijo dreves češenj in orehov, plodovi bodo dostopni javnosti. Projekt prinaša najmanj 110 m2 saniranega odlagališča nenevarnih gradbenih odpadkov in v prihodnje še uporabo odlagališča v sanaciji, ki je v bližini. Oživitev območja z vsakdanjimi dejavnostmi, izmenjavo znanj, vedenj, izkušenj, razširjanjem znanja, obvladovanjem veščin, zmanjševanjem stresa, povečevanjem psihosocialne higiene, zmanjševanjem socialne distance. Vse našteto je dandanes, v času naraščajočih psihosocialnih stisk še pomembnejše kot nekoč.

 

STROŠKOVNI NAČRT:

skupna vrednost z DDV (€)

skupna vrednost brez DDV (€)

upravičen strošek (€)

delež sofinanciranja

znesek sofinanciranja (€)

lastna sredstva (€)

15.597,68 €

12.849,45 €

12.849,45 €

85%

10.922,03 €

4.675,65 €

 

Način financiranja:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA:

Projekt se izvaja v občini Slovenj Gradec, a ima vpliv na celotno regijo, saj tovrstnih dejavnost ne izvajajo nikjer drugje. Prav tako so člani kluba iz vseh treh dolin Koroške regije.

 

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTA:

Predviden začetek projekta je oktober 2021, predviden konec pa april 2022.

 

 

Povezave do spletnih strani:        

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.