Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Nekateri dokumenti so v PDF formatu. Za branje uporabite program ADOBE Acrobat Reader. Na računalnik si ga prenesite s strani http://www.adobe.com . Ker so dokumenti (vloge) velike okrog 100 Kb priporočamo, da si jih shranite na disk in potem natisnete. Datoteko kliknite z desnim gumbom miške in izberite možnost "shrani cilj kot...". Za tehnične nejasnosti se obrnite na upravljalca strani (info@slovenjgradec.si), za vsebinske pa na predstavnika za stike z javnostmi (tel. 88 121 27).

Občinsko premoženje in gospodarske javne službe


Medobčinsko redarstvo in promet


Družbene dejavnosti in splošne zadeve

Zapuščene živali

Urad župana

  • Vloga za izdajo lokacijske informacije
  • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Navodilo in pojasnila za izpolnjevanje vloge za Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Prijava uporabe zvočnih naprav
  • Navodilo in pojasnila za izpolnjevanje vloge za Prijavo uporabe zvočnih naprav
  • Pobuda za spremembo občinskih prostorskih aktov